SĂRBĂTOAREA ÎNĂLŢĂRII DOMNULUI ÎN PATRIARHIA IERUSALIMULUI (Foto)

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

*

Τήν Πέμπτην, 31ην Μαΐου/13ην Ἰουνίου 2013, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου συμφώνως πρός τήν τυπικήν αὐτοῦ διάταξιν καί προσκυνηματικήν τάξιν ἡ ἑορτή τῆς εἰς οὐρανούς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Α’ . Εἰς τό Πατριαρχεῖον.

Ἀφ’ ἑσπέρας τῆς ἑορτῆς ἐτελέσθη ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τόν Μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης. Τήν πρωΐαν ἐτελέσθη ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καί ἡ θ. Λειτουργία, χοροστατοῦντος τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου.

Β’ . Εἰς τό Προσκύνημα τῆς Ἀναλήψεως.

Ἀφ’ ἑσπέρας εἰς τό Ἱερόν Προσκύνημα τῆς Ἀναλήψεως ἐπί τοῦ τόπου, ἐξ’ οὗ ἀνελήφθη εἰς τούς οὐρανούς ἐτελέσθη ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ, καθότι ἡ Ἁγία Τράπεζα τοῦ Προσκυνήματος παραμένει ὑπαίθριος καί ἐκτεθειμένη ἐντός τοῦ χώρου τοῦ τεμένους. Μετά τοῦτο ἀνεγνώσθη ἡ Θ’ Πασχάλιος Ὥρα, εἶτα δέ ἐτελέσθη ὁ Ἑσπερινός, ἑλληνιστί καί ἀραβιστί, λόγῳ τῆς συμμετοχῆς καί τῆς ἀραβοφώνου Κοινότητος, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Λύδδης κ. Δημητρίου.

Μετά τόν Ἑσπερινόν ἀνεγνώσθη τό Ἀπόδειπνον μετά τοῦ Κανόνος τῆς ἑορτῆς ἐντός τοῦ Προσκυνήματος, ἔνθα καί τό ἀποτύπωμα τοῦ ποδός τοῦ Κυρίου καί ἔλαβε χώραν ἡ Λιτανεία, ἔως τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γαλιλαίων Ἀνδρῶν εἰς τήν Μικράν Γαλιλαίαν, ἔνθα καί ἀνεγνώσθη τό πρῶτον Ἑωθινόν Εὐαγγέλιον καί ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ηὐλόγησε τού μετασχόντας εἰς τήν Λιτανείαν. Τήν πρωΐαν τῆς ἑορτῆς ἐτελέσθη ἐπί τοῦ Προσκυνήματος ἡ Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος καί πάλιν τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Λύδδης κ. Δημητρίου καί συμμετέχοντος πλήθους προσκυνητῶν, Ἱεροσολυμιτῶν ἐντοπίων καί ἄλλων μακρόθεν προσελθόντων. Διαρκούσης τῆς Θείας Λειτουργίας προσῆλθεν κατά τό ἕθος ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τῶν μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου καί προσκυνητῶν εἰς τό Προσκύνημα, ἀκολούθως δέ ἐπεσκέφθη τόν Μουσουλμᾶνον ἰμάμην εἰς τήν προσκειμένην τῷ Προσκυνήματι κατοικίαν αὐτοῦ.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος μετά τῆς Συνοδείας Αὐτοῦ ἐπεσκέφθη ἔναντι τοῦ Προσκυνήματος τό ἱερόν μοναστήριον τῆς Ἀναλήψεως, οὗ προΐσταται ὁ μοναχός π. Ἀχίλλιος καί ἔνθεν τήν Ἱεράν Μονήν τῶν Γαλιλαίων Ἀνδρῶν ἐν τῇ Μικρᾷ Γαλιλαίᾳ, ἧς προΐσταται ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἄνθιμος.

Τήν αὐτήν τάξιν ἠκολούθησε καί ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Λύδδης κ. Δημήτριος μετά τήν ἐν τῷ Προσκυνήματι ἀπόλυσιν τῆς θ. Λειτουργίας.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.