Sărbătoarea Izvorului Tămăduirii la Patriarhia Română (FOTO)

 

Sărbătoarea Izvorului Tămăduirii la Patriarhia Română

Biserica Ortodoxă sărbătoreşte astăzi, 10 mai 2013, Izvorul Tămăduirii. La Catedrala Patriarhală, după Sfânta Liturghie, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit în curtea Catedralei Patriarhale, pe un podium special amenajat, slujba de Sfinţire a Apei, numită şi Aghiasma Mică.

La sfârşitul slujbei de sfinţire a Apei Patriarhul României a ţinut un cuvânt de învăţătură în care a arătat că sărbătoarea Izvorului Tămăduirii este consacrată deopotrivă Mântuitorului Hristos şi Maicii Domnului.

„Sărbătoarea aceasta a devenit populară în întreaga Ortodoxie şi pentru că se află în Săptămâna Luminată în această zi de vineri când simţim că Hristos Cel înviat din morţi este Cel Care ne vindecă prin pătimirile Sale, prin suferinţele Sale ne vindecă de patimile noastre şi prin Învierea Sa ne vindecă de păcat şi de moarte. De reţinut este de asemenea faptul că aproape toate duminicile de la Paşti până la Înălţare sunt duminici de vindecare: vindecarea lui Toma de îndoială, vindecarea femeilor mironosiţe de prea multă teamă, vindecarea orbului din naştere, vindecarea slăbănogului. Toate acestea ne arată că puterea Mântuitorului Iisus Hristos este o putere vindecătoare, tămăduitoare. Chiar numele de Iisus înseamnă în limba ebraică Dumnezeu mântuieşteDumnezeu vindecă. Şi numele de Mântuitor înseamnă tămăduitor, izbăvitor, eliberator de tot necazul, de toată primejdia şi de toată neputinţa. Deci, primul Izvor al tămăduirilor este Mântuitorul Iisus Hristos, după cum s-a auzit şi în Ecfonisul de la rugăciunea de sfinţire a Apei: că Tu eşti Izvorul tămăduirilor”. 

„Deci, Hristos este Izvorul tămăduirilor, dar pentru că Maica Domnului este persoana umană cea mai apropiată de Mântuitorul Iisus Hristos, deoarece din ea S-a născut El ca Om Maica Domnului este şi ea izvor de tămăduiri şi pentru că acelaşi har tămăduitor al lui Hristos Se revarsă în primul rând asupra Maicii Domnului şi apoi asupra sfinţilor şi o mulţime de sfinţi s-au făcut tămăduitori, doctori fără de arginţi, care nu aşteptau plată pentru vindecare, noi avem Biserica întreagă ca un Izvor de tămăduiri care vine din Hristos, Se revarsă asupra Maicii Domnului, asupra sfinţilor tămăduitori şi prin ei în întreaga Biserică. Este important de văzut că această sărbătoare s-a răspândit şi în ţara noastră foarte mult, mai ales la mănăstiri, dar şi la unele biserici de mir cum este la Brăila o biserică cu acest hram. Izvorul Tămăduirilor deci se referă la Maica Domnului care primeşte harul tămăduitor de la Mântuitorul Iisus Hristos Cel răstignit şi înviat din morţi. Această sărbătoare este şi o sărbătoare de recunoştinţă pentru toate binefacerile şi vindecările primite de la Hristos prin rugăciunile Maicii Domnului, dar şi o sărbătoare de speranţă. Apa sfinţită astăzi se foloseşte pentru vindecarea bolilor sufleteşti şi trupeşti. De aceea, ea trebuie luată cu evlavie, cu credinţă, cu bunăcuviinţă”, a explicat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

La final, credincioşii prezenţi au putut lua apă sfinţită atât pentru folosul lor duhovnicesc, cât şi al celor apropiaţi şi au primit şi iconiţe cu Izvorul Tămăduirii din partea Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române.

FOTO: ZIARUL LUMINA