Sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh la Patriarhie

Creștinii ortodocși sărbătoresc, astăzi, 8 iunie 2014, Pogorârea Duhului Sfânt, sărbătoare cunoscută și sub numele de Rusalii. Istoria Bisericii consemnează sărbătoarea ca fiind momentul Pogorârii Sfântului Duh, în chip de limbi de foc peste Apostoli, aşa cum se arată în Faptele Apostolilor capitolul 2, versetele 1 la 4. Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală din București a fost oficiată de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în prezența a numeroși credincioși.

După citirea Pericopei Evanghelice de la Sfântul Evanghelist Ioan (n.r.: Ioan 7, 37-53; 8, 12), Patriarhul României a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat înțelesurile duhovnicești ce reies din pericopa evanghelică.

Duhul Sfânt aduce noi focuri iubirii dumnezeieşti

„Duhul Sfânt S-a pogorât peste Apostoli când ei se aflau laolaltă. Deci, Duhul Sfânt S-a pogorât peste persoane care se aflau în comunitate ca să le înveţe să trăiască în comuniune de iubire cu Dumnezeu şi cu semenii. Duhul Sfânt este acelaşi, dar Se arată în limbi ca de foc şi pentru ca să arate că fiecare Apostol are misiunea de a propovădui prin grai viu, folosind limba sa Evanghelia lui Hristos. Faptul că Apostolii vorbesc în limbi diferite prin lucrarea Duhului Sfânt şi fiecare din cei prezenţi acolo la Ierusalim înţelegeau în limba lor maternă ne arată că Duhul Sfânt doreşte ca să adune laolaltă în iubirea lui Dumnezeu în Biserica lui Hristos popoare diferite şi persoane diferite. Cei care se aflau la Ierusalim erau iudei şi prozeliţi veniţi pentru sărbătoarea Cincizecimii din toată lumea, din toţi cei care se aflau sub cer, spune cartea Faptele Apostolilor. Aceasta înseamnă că Dumnezeu cheamă diversitatea persoanelor şi a popoarelor la unitate de credinţă, credinţa în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Care S-a făcut om din iubire pentru oameni şi pentru mântuirea lor şi la comuniune de sfinţenie, de viaţă sfântă pentru a dobândi viaţa veşnică din Împărăţia Preasfintei Treimi. Minunea s-a săvârşit şi asupra Apostolilor care vorbeau în limbi necunoscute de ei până atunci, dar şi asupra ascultătorilor care îi auzeau pe Apostoli fiecare în limba sa maternă. Această minunată lucrare a Pogorârii Duhului Sfânt ne arată deodată că Duhul Sfânt aduce noi focuri iubirii dumnezeieşti: iubire curată, iubire nepătimaşă, iubire milostivă şi iubire smerită, iubire care face să căutăm sfinţenia, să căutăm cu multă râvnă ascultarea cuvântului lui Dumnezeu, să ne încălzim inima în rugăciune, să ne curăţim de păcate prin pocăinţă şi prin săvârşirea faptelor bune. Sărbătoarea de astăzi ne mai arată şi faptul că există o legătură între Duhul Sfânt şi Dumnezeu-Cuvântul. De aceea, Duhul Sfânt Se arată în chip de limbi de foc. Deci, limba exprimă ceea ce gândeşte mintea. Duhul Sfânt Se coboară nu pe umerii sau pe buzele Apostolilor, ci deasupra capului pentru ca să arate că persoana îşi exprimă identitatea prin ceea ce gândeşte şi ceea ce vorbeşte. Mintea şi limba sunt legate întrucât limba exprimă gândirea minţii. Deci, când se sfinţeşte capul se sfinţeşte întreg trupul şi prin aceasta Duhul Sfânt Se arată ca Unul care face cunoscută lumii lucrarea lui Dumnezeu Cuvântul. Duhul Sfânt nu învaţă ceva diferit de Hristos, ci ne împărtăşeşte nouă învăţătura lui Hristos şi viaţa lui Hristos din Sfintele Taine”, a arătat Preafericirea Sa.

Duhul Sfânt ne dăruieşte viaţa lui Hristos prin botez şi ne uneşte cu Preasfânta Treime

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a explicat în continuare că „De aceea, botezul se face prin lucrarea Duhului Sfânt Care ne împărtăşeşte viaţa lui Hristos Cel răstignit şi înviat şi Care ne dăruieşte harul înfierii şi devenim fii ai lui Dumnezeu Tatăl în Dumnezeu Fiul în Iisus Hristos şi rugători către Dumnezeu Tatăl ca fraţi în Duhul a lui Hristos. Deci, Duhul Sfânt ne dăruieşte viaţa lui Hristos prin botez şi ne uneşte cu Preasfânta Treime. De aceea, botezul a urmat imediat după ce Duhul Sfânt S-a pogorât peste Apostoli şi Petru a ţinut o cuvântare în care a vorbit despre taina mântuirii oamenilor în Iisus Hristos Cel răstignit şi înviat. Duhul Sfânt transformă, preface pâinea şi vinul în Trupul şi Sângele Domnului ca noi să ne împărtăşim din viaţa lui Hristos Cel răstignit şi înviat şi proslăvit, adică înălţat la Ceruri. Fără lucrarea Duhului Sfânt nu putem primi pe Hristos căci prin Duhul Sfânt Hristos devine viaţa vieţii noastre, El devine interior nouă. Pe pământ era în faţa oamenilor, acum, prin lucrarea Duhului Sfânt Hristos devine interior oamenilor, devine intim. Duhul Sfânt nu are un chip, El nu se concurează cu chipul sau faţa lui Hristos, ci Îl confirmă pe Hristos şi Îl comunică sau Îl împărtăşeşte pe Hristos oamenilor. Duhul Sfânt deci, ne împărtăşeşte viaţa lui Hristos şi are un singur dor, de aceea nu are chip, ca fiecare creştin să devină chipul lui Hristos prin iubire faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni. De aceea, Sfântul Vasile cel Mare a numit pe Duhul Sfânt ca fiind Arhitectul Bisericii, arhitectul din interior care luminează, încălzeşte, sfinţeşte viaţa omului ca din fiecare om să facă un sfânt asemenea lui Hristos Cel Unul Sfânt. Duhul Sfânt este cel care lucrează la hirotonia diaconului, preotului şi episcopului. El lucrează săvârşirea tainelor lui Hristos în viaţa Bisericii. De aceea, Dumnezeiescul har care totdeauna pe cele neputincioase le întăreşte şi pe cele cu lipsă le împlineşte hirotoneşte prin mâinile puse de arhiereu pe diaconi, pe preoţi, pe episcopi şi El e lucrător în toate sfintele taine:  ”în Cununie, în Taina mărturisii şi iertării păcatelor, în Taina Sfântului Maslu, în toate tainele şi lucrările sfinţitoare ale Bisericii este prezent şi lucrător Duhul Sfânt Mângâietorul, Duhul Adevărului, Duhul comuniunii, Duhul unităţii, Duhul Sfânt dă viaţă la toată făptura. El face să înverzească câmpurile, El dă viaţă tuturor fiinţelor de pe pământ: păsărilor, animalelor. Toate trăiesc prin lucrarea Duhului Sfânt. De aceea, Psalmistul spune în Psalmul 103 pe care îl auzim la Vecernie ‘Trimite-vei Duhul Tău şi toate se vor zidi, se vor crea, vor fi create şi vei înnoi faţa pământului. Lua-vei duhul lor şi se vor sfârşi şi în ţărână se vor întoarce’. Însă, mai mult decât atât Duhul Sfânt dăruieşte oamenilor darul înfierii în viaţa cerească, veşnică”.

De asemenea, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a evidenţiat şi semnificaţia frunzelor de nuc sau de tei aduse spre sfinţire: „Astăzi, noi aducem la Biserică frunze de tei sau de nuc pentru că au forma unor limbi şi prin aceasta noi binevestim bucuria răspândirii Evangheliei lui Hristos în toată lumea prin propovăduirea tainei mântuirii oamenilor în iubirea lui Hristos şi în iubirea Preasfintei Treimi, dar şi pentru că noi dorim ca toate să fie sfinţite. Ducem aceste frunze de nuc sau de tei acasă după ce ele sunt sfinţite pentru că dorim să se sfinţească toată natura şi locul unde noi vieţuim şi muncim toate sunt chemate să intre sub binecuvântarea, lucrarea şi luminarea Duhului Sfânt. În această zi deci, noi chemăm pe Duhul Sfânt în mod deosebit prin îngenunchiere la Vecernia care urmează imediat după Liturghie şi cerem iertarea păcatelor şi arvuna vieţii veşnice. Cerem curăţire şi sfinţire prin lucrarea Duhului Sfânt”.

După săvârșirea Sfintei Liturghii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat în Catedrala Patriarhală şi o slujbă specială, numită Vecernia Rusaliilor, în cadrul căreia au fost rostite șapte rugăciuni, dintre care patru cu voce tare şi trei în taină şi au fost binecuvântate frunzele de nuc care amintesc simbolic de limbile ca de foc prin care s-a arătat harul Duhului Sfânt lucrător în ucenicii lui Hristos, trimişi de El să binevestească Evanghelia Sa în limbi diferite, adică popoare diferite, până la marginile pământului, începând de la Ierusalim. Aceasta este cea de-a treia Vecernie specială care se oficiază în cursul anului bisericesc. Celelalte două se săvârşesc în Vinerea Mare, atunci când se scoate în mijlocul bisericii Sfântul Epitaf, şi în Duminica Sfintelor Paşti, la prânz, fiind numită, după tradiţie, şi „A doua Înviere”.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie şi Vecernie au fost date de Corala Nicolae Lungu a Patriarhiei Române, dirijată de Pr. Lect. Dr. Stelian Ionaşcu.

La final, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a dăruit credincioşilor iconiţe reprezentând Sărbătoarea Pogorârea Duhului Sfânt şi frunze de nuc.