SĂRBĂTOAREA SFÂNTULUI PROOROC DANIEL LA REŞEDINŢA PATRIARHALĂ

Sărbătoarea Sf. Prooroc Daniel la Reşedinţa Patriarhală

*

Biserica Ortodoxă îl sărbătoreşte astăzi, 17 decembrie 2012, pe Sfântul Prooroc Daniel.  Cu acest prilej  Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a oficiat Sfânta Liturghie în Paraclisul istoric al Reşedinței Patriarhale care, în această zi, îşi serbează al doilea hram.    

În cuvântul de învățătură, după cum aflăm de la Radio TRINITAS, Preafericirea Sa a evocat virtuțile Sfântului Prooroc Daniel.

„Este pentru noi o bucurie să ne rugăm în acest paraclis, în această zi de pomenire a Sfântului Prooroc Daniel şi a celor trei tineri care au fost totdeauna alături de el în rugăciune şi în păstrarea credinţei strămoşeşti a poporului ales. Învăţăm că în primul rând în lume trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu şi să păstrăm dreapta credinţă. Apoi să păstrăm o vieţuire dreaptă şi să trăim într-un mod drept, plăcut lui Dumnezeu şi ajutând pe oamenii nedreptăţiţi. În această perioadă a pregătirii pentru sărbătoarea Naşterii Domnului sunt foarte des pomeniţi în cântările noastre duhovniceşti cei trei tineri din Babilon pentru că taina izbăvirii lor din foc arată pe de-o parte puterea lui Dumnezeu, iar pe de altă parte ne arată pregătirea poporului ales pentru venirea Mântuitorului. Toţi proorocii sunt slujitori ai lui Dumnezeu pentru pregătirea venirii în lume a Mântuitorului Iisus Hristos, Mesia – Unsul lui Dumnezeu”, a spus Părintele Patriarh.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mai arătat că, în mod deosebit, Sfântul Prooroc Daniel se remarcă prin tâlcuirea vedeniilor profetice: „Unele visuri pe care el le tâlcuieşte, precum cel referitor la împărăţia lui Nabucodonosor şi al lui Baltazar se referă la situaţii istorice concrete. Profeţia privind unele cuvinte misterioase arătate pe perete regelui Baltazar anunţau de fapt sfârşitul domniei acestuia şi sfârşitul imperiului caldeenilor. Deci, această tâlcuire s-a făcut chiar în noaptea în care a căzut imperiul caldeenilor. Aşadar, avea o înţelepciune inspirată de Dumnezeu şi arăta că Dumnezeu a numărat, a cântări şi a împărţit. A numărat anii imperiului caldeenilor şi i-a pus capăt. A cântărit şi a văzut că nu mai are valoare şi l-a împărţit între mezi şi perşi. Însă, ceea ce a descoperit el împăratului Nabucodonosor referitor la istoria lumii rămâne foarte semnificativ pentru că este o descoperire care priveşte Împărăţia lui Dumnezeu cea fără de sfârşit. Astfel, a descoperit că un chip de om uriaş pe care l-a văzut împăratul are semnificaţie pentru întreaga istorie a omenirii. Era un om uriaş care avea capul de aur şi acesta însemna împărăţia lui Nabucodonosor, pieptul de argint, coapsele de aramă şi picioarele de fier amestecat cu lut. O piatră desprinsă din munte, dar nu de mână omenească, a lovit această statuie care s-a prăbuşit şi s-a făcut ca pleava. Muntele care a crescut în locul ei şi s-a întins în toată lumea este Împărăţia lui Mesia, Împărăţia care nu va avea sfârşit. Aceste cuvinte ale profeţiei Proorocului Daniel au intrat în Crezul ortodox fiind preluate din Evanghelia după Sfântul Evanghelist Luca: Şi Împărăţia Lui nu va avea sfârşit„.

„Deci profeţiile Sfântului Prooroc Daniel sunt mesianice în înţelesul că Mesia va întemeia o Împărăţie care nu va avea sfârşit. Începutul ei este în istorie sub forma Bisericii în care mod tainic este prezentă Împărăţia lui Dumnezeu sau Împărăţia Cerurilor ca o arvună. Împărăţia care se întinde peste toată lumea este Biserica, dar şi perspectiva Împărăţiei lui Dumnezeu în care vor intra popoarele care au crezut în Dumnezeu şi l-au cinstit ca fiind Făcătorul cerului şi al pământului şi au împlinit în viaţa lor voia Lui”, a mai spus Preafericirea Sa.

O profeţie deosebit de semnificativă este şi aceea care se referă la Răstignirea şi moartea lui Mesia, a mai spus Patriarhul României, arătând că: „Este vorba de o profeţie uimitoare pentru că a prezis în timpul de şaptezeci de săptămâni de ani, adică 490 de ani, de la ieşirea poruncii pentru reconstruirea Ierusalimului până când Unsul lui Dumnezeu se va Jertfi, va fi ucis şi apoi va veni un împărat care va dărâma Ierusalimul şi Templul. Deci, a prevăzut Jertfa cea nesângeroasă a Mântuitorului pe Cruce, moartea Lui şi apoi distrugerea Ierusalimului şi a Templului de către împăratul roman Titus. Această precizie uimitoare de a prezice sub forma profeţiei celor şaptezeci de săptămâni de ani şi apoi precizarea şapte săptămâni la care se adaugă 62 de săptămâni ne arată că într-adevăr avea în el pe Duhul Sfânt care îi descoperea tainele istoriei şi mai ales Taina Împărăţiei lui Hristos, a morţii Sale şi a dărâmării Templului, când încetează jertfa sângeroasă de la Templu după Jertfa sângeroasă a lui Hristos. Acum noi celebrăm prin Euharistie Jertfa cea nesângeroasă ca prezenţă în Biserică a lui Hristos cel Răstignit şi Înviat”.

Totodată, Sfântul Prooroc Daniel a mai prezis şi a doua venire a lui Hristos, a mai spus Preafericitul Părinte Daniel, atunci când vorbeşte în capitolul al X-lea despre Fiul Omului care vine în slavă pe norii cerului: „Când Mântuitorul Iisus Hristos foloseşte expresia Fiului Omului şi spune:Veţi vedea pe Fiul Omului venind în slavă pe norii cerului, Mântuitorul cita de fapt din profeţia lui Daniel. Mai mult decât atât, în ultima parte a profeţiilor sale vorbeşte despre învierea morţilor şi Judecata de Apoi, când unii vor merge la viaţă veşnică pentru că au împlinit voia lui Dumnezeu în viaţa lor şi alţii la osândă veşnică. Deci, aproape toată eshatologia Noului Testament se bazează pe profeţiilor Proorocului Daniel”.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a subliniat faptul că Sfântul Prooroc Daniel reprezintă un model de păstrare a credinţei ortodoxe: „Cei care sunt departe de ţara lor de origine sunt îndemnaţi de Sfântul Prooroc Daniel şi de cei trei tineri care au păstrat credinţa chiar şi atunci când au fost aruncaţi în cuptorul cu foc şi Dumnezeu i-a izbăvit sau Daniel care a fost aruncat în groapa cu lei şi totuşi nu a fost atacat, să înveţe că trebuie păstrată credinţa ortodoxă primită de la părinţi chiar atunci când se află în situaţii dificile printre străini. De aceea, putem considera pe Sfântul Prooroc Daniel un ocrotitor al celor care se află departe de ţara lor şi care se luptă să păstreze credinţa şi identitatea lor spirituală”.
 
La final, Patriarhul României a felicitat pe toți cei care poartă numele de Daniel şi Daniela.

„Tuturor celor care poartă numele de Daniel sau Daniela le dorim ani mulţi cu sănătate, bucurie şi mult ajutor de la Dumnezeu spre bucuria bisericii întregi”, a spus Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Sfântul Prooroc Daniel a trăit aproape 90 de ani şi a fost ales de Dumnezeu să susţină poporul evreu pe lângă stăpânitorii ţării sale. Scopul misiunii sale profetice a fost nu numai de a întări nădejdea evreilor în viitorul Mântuitor, ci şi de a face cunoscut printre păgâni pe adevăratul Dumnezeu.

Sursa: basilica.ro

%d blogeri au apreciat: