SĂRBĂTOAREA SFINTEI MUCENIȚE ECATERINA ÎN PATRIARHIA IERUSALIMULUI (Photo, Video, gr., 2013)

SĂRBĂTOAREA SFINTEI MUCENIȚE ECATERINA ÎN PATRIARHIA IERUSALIMULUI

Τήν Κυριακήν, 25ην Νοεμβρίου/8ην Δεκεμβρίου 2013, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης τῆς πανσόφου, τῆς χάριν τοῦ ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ μαρτυρικῶς ἐν Ἀλεξανδρείᾳ ἀθλησάσης.

Λόγῳ τῆς ἐν τῇ ἐρήμῳ τοῦ Σινᾶ κρατούσης μή ἀσφαλοῦς καταστάσεως, δέν μετέβη κατά τό ἔτος τοῦτο Ἀντιπροσωπεία τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων εἰς τήν ἐν τῇ ἰδίᾳ αὐτοῦ δικαιοδοσίᾳ Ἱεράν Μονήν τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης ἐν Σινᾷ, ἀλλ’ ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή εἰς τήν ἐπώνυμον Μονήν τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης ἐν τῇ χριστιανικῇ συνοικίᾳ πλησίον τοῦ Πατριαρχείου, εἰς ἥν προεξῆρξεν ἀφ’ ἑσπέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ καί ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Γραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Λύδδης κ. Δημήτριος, συλλειτουργούντων αὐτῷ Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί διακόνων καί μετεχόντων ἐν εὐλαβείᾳ τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν τῶν μοναχῶν καί λαϊκῶν ἐκ τῶν  Ἱεροσολύμων καί προσκυνητῶν, ψαλλόντων τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων καί τῶν μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς ἄρτι ἀφιχθέντων, τῆς θ. Λειτουργίας εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως περατωθείσης.

Διαρκούσης τῆς θείας Λειτουργίας, προσῆλθε μετά Συνοδείας  Ἁγιοταφιτῶν πατέρων ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος διά προσκύνησιν.

Μετά τήν θ. Λειτουργίαν ὁ καθηγούμενος Ἀρχιμανδρίτης π. Δοσίθεος ἐδεξιώθη τήν Ἀρχιερατικήν Συνοδείαν καί πάντας  φιλοφρόνως εἰς τό ἡγουμενεῖον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.