SĂRBĂTOAREA SFINTEI TECLA ÎN PATRIARHIA IERUSALIMULUI (Photo, gr.)

SĂRBĂTOAREA SFINTEI TECLA ÎN PATRIARHIA IERUSALIMULUI

(Photo, gr.)

Τήν Δευτέραν, 24αν Σεπτεμβρίου/7ην Ὀκτωβρίου 2013, ἑωρτάσθη ὑπό τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος ἡ ἑορτή τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος καί ἰσαποστόλου Θέκλης εἰς τό παρεκκλήσιον αὐτῆς, τό ἐντός τοῦ Κεντρικοῦ Μοναστηρίου, συνεχόμενον πρός δυσμάς μετά τοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἐλένης.

Τόν Ἑσπερινόν ἀφ’ ἑσπέρας ἐτέλεσεν ὁ ἐφημέριος τῆς ἑβδομάδος, τῇ συμμετοχῇ κατά τήν Μεγάλην Εἴσοδον καί τήν Ἀρτοκλασίαν τῶν συνιεφημερίων τοῦ καί τῇ συμπροσευχῇ τῶν Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιερέων, Ἱερομονάχων καί μοναχῶν.

Μετά τόν Ἑσπερινόν οἱ Ἁγιοταφῖται κατά τό ἔθος αὐτῶν ἐκάθισαν εἰς τό προαύλιον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης καί ἔλαβον τά κόλλυβα, τόν οἶνον καί τόν ἄρτον.

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, μόλις ἀφιχθείς ἐκ Σερβίας, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, προεξῆρξε τοῦ Ὄρθρου καί τῆς Θείας Λειτουργίας ἐν χοροστασίᾳ, λειτουργοῦντος τοῦ ἐφημερίου Ἀρχιμανδρίτου π. Καλλίστου καί μετεχόντων ἐν εὐλαβείᾳ τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων, μοναχῶν, μοναζουσῶν καί λαϊκῶν.

Μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν οἱ Ἁγιοταφῖται Πατέρες προσῆλθον εἰς τό Ἐπιτροπικόν, ἔνθα ἔλαβον τά κόλλυβα, τόν ἄρτον καί τό ἀφέψημα, ἐδέχθησαν τάς εὐχάς τοῦ Μακαριωτάτου διά ὑγιείαν καί εἰρήνην αὐτῶν καί τῆς προστασίας τῆς Ἁγίας πρωτομάρτυρος καί ἰσαποστόλου Θέκλης.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.