SĂRBĂTOAREA TĂIERII CAPULUI SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL ÎN PATRIARHIA IERUSALIMULUI (Photo, Video, gr.)

SĂRBĂTOAREA TĂIERII CAPULUI SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL ÎN PATRIARHIA IERUSALIMULUI

 

Τήν Τετάρτην, 29ην Αὐγούστου/11ην Σεπτεμβρίου 2013, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῆς ἀποτομῆς τῆς κεφαλῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου.

Ἐπί τῇ αἰδεσίμῳ ἑορτῇ ταύτῃ ἐτελέσθη θεία Λειτουργία εἰς τόν ἐν τῇ Παλαιᾷ Πόλει τῶν Ἱεροσολύμων καί παρά τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως ἀρχαῖον ἱερόν Ναόν τοῦ Τιμίου Προδρόμου τοῦ Πατριαρχείου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Λύδδης κ. Δημητρίου, συλλειτουργούντων αὐτῷ Ἱερομονάχων καί Διακόνων, καί συμμετεχόντων προσκυνητῶν ἐντοπίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, μοναχῶν καί τῶν μαθητῶν τῆς Σχολῆς τῆς Ἁγίας Σιών.

Πρός τό εὐσεβές ἐκκλησίασμα τοῦτο ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον ὁ καθηγούμενος Ἀρχιμανδρίτης π. Νικόδημος περί τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, τοῦ «μείζονος ἐν γεννητοῖς γυναικῶν» (Λουκ. 7,28), ὡς ἐμαρτυρήθη ὑπό τοῦ Κυρίου, ὡς τῆς «φωνῆς βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ» (Μάρκ. 1,3), τοῦ «ἐλθόντος ἵνα ἐτοιμάσῃ τήν ὁδόν Κυρίου», (Ματθ. 3,3), τοῦ εἰπόντος οὕτως:, «ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου», τοῦ βαπτίσαντος τόν Κύριον, (Μάρκ. 1,9-12), καί μαρτυρήσαντος χάριν τῆς σωφροσύνης καί τῆς δικαιοσύνης, (Ματθ. 14,4), διά τῆς ἀποτομῆς τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, ἥτις προσηνέχθη ὡς ἕδεσμα ἐπί πίνακι, (Ματθ. 14,11).

Τήν Ἀρχιερατικήν συνοδείαν καί τό ἐκκλησίασμα ἐδεξιώθη μετά τήν θείαν Λειτουργίαν εἰς τό ἡγουμενεῖον ὁ καθηγούμενος Ἀρχιμανδρίτης π. Νικόδημος.

Διαρκούσης τῆς θείας Λειτουργίας ἐπεσκέφθη τόν ἱερόν Ναόν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά συνοδείας Ἁγιοταφιτῶν διά προσκύνησιν.

Τήν αὐτήν ἡμέραν, πρό τῆς μεσημβρίας, ὁ Μακαριώτατος συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου ἐπεσκέφθη τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Τιμίου Προδρόμου εἰς Ἰορδάνην ποταμόν, ἔνθα μόλις εἶχε τελειώσει τήν λειτουργίαν ὁ ἡγούμενος τῆς γειτνιαζούσης Μονῆς τοῦ Ἀββᾶ Γερασίμου Ἀρχιμανδρίτης π. Χρυσόστομος καί ἐνημερώθη ὑπό τοῦ ἀρχιτέκτονος τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως κ. Θεοδοσίου Μητροπούλου περί τῶν γινομένων ἐν αὐτῇ συντηρητικῶν καί ἀνακαινιστικῶν ἔργων, μετά τήν φθοράν, ἥν ὑπέστη κατά τόν πόλεμον τῶν ἕξ ἡμερῶν, τῇ οἰκονομικῇ ἐπιχορηγήσει τοῦ ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Σαρανταρίου ὄρους Ἀρχιμανδρίτου π. Γερασίμου.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος ἐπεσκέφθη τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Ἀββᾶ Γερασίμου καί ἐνημερώθη ἐπί τῶν γινομένων ἐν αὐτῇ ἔργων ὑπό τοῦ καθηγουμένου Ἀρχιμανδρίτου π. Χρυσοστόμου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.