Schimb de scrisori înainte de Dialog

2.10.2009

Schimb de scrisori cu puţin înainte de Dialogul

dintre ortodocşi şi catolici din Cipru

Multe scrisori văd lumina publicităţii zilele acestea, toate referindu-se la Dialogul dintre ortodocşi şi catolici care va avea loc în Cipru.

dimittsel

De o parte, avem scrisorile Mitropoliţilor de Koniţa şi Pireu către Arhiepiscopul Greciei, în care se cere expunerea problematicii dialogului Ierarhiei  (ce se întruni acum în octombrie) şi trasarea unor linii directoare reprezentantului Bisericii Greciei la Dialog – Mitropolitul Hrisostomos de Messinia. În acelaşi moment, scrisori cu un conţinut foarte important referitor la această temă a trimis atât Sinodului Bisericii Greciei, cât şi Sfântului Munte profesorul Tselenghidis. Aceste scrisori sunt, după părerea noastră, expresia teologiei ortodoxe şi vor trebui tratate cu maximă seriozitate de către mitropoliţi şi de către monahii athoniţi.

Pe de altă parte, Mitropolitul de Pergam (Ioannis Zizioulas), printr-o scrisoare către mitropoliţi, încearcă să susţină dialogul aşa cum îl înţelege el şi cei care îl urmează din Fanar (Constantinopol), îl atacă pe profesorul Tselenghidis şi, urmând stilul Patriarhului Bartolomeu condamnă furios pe credincioşii luptători care au semnat „Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului”.

(Cu scrisoarea Patriarhului Bartolomeu către Arhiepiscopul Greciei ne vom ocupa separat, într-un alt articol al nostru).

După părerea noastră, aceste scrisori dovedesc următoarele:

1. Există încă mitropoliţi care nu şi-au plecat genunchiul înaintea lui Baal al ecumenismului.

2. Mărturisirea de Credinţă a deranjat, deranjează şi va deranja pe ecumeniştii care, chiar dacă plănuiau să meargă spre Papa cu paşi rapizi, datorită sănătoasei împotriviri a tuturor celor care au semnat Mărturisirea, acum îşi reduc viteza şi se repliază, temându-se că dacă vor merge înainte cu paşi „îndrăzneţi”, s-ar putea să se aşeze automat în afara Bisericii.

3. Toată mişcarea dimprejurul chestiunii Dialogului cu catolicii poate constitui un prilej pentru o mai bună clarificare a poziţiilor, a tezelor şi învăţăturilor episcopilor şi a tuturor credincioşilor. În acest mod ecumenismul va fi demascat în toată aşa-zisa lui „măreţie”, aşa încât să fie condamnat ca erezie, iar cei ce persistă în el să fie aşezaţi şi printr-o modalitate eclezială în afara Bisericii Ortodoxe.

(traducere din neo-greacă: ierom. Fotie; sursa: http://thriskeftika.blogspot.comblogul unui teolog grec)

Notă: Articolul a fost publicat cu aprobarea autorului.