Schimbarea la faţă a Bisericii „Duminica tuturor sfinţilor“ – Banu din Iaşi

Schimbarea la faţă a Bisericii „Duminica tuturor sfinţilor“ – Banu din Iaşi

 

Resfinţirea Bisericii „Duminica tuturor sfinţilor“- Banu din Iaşi, moment aşteptat de credincioşii ieşeni de mai bine de 2 ani, a avut loc duminică, 7 octombrie 2012, în prezenţa Înalt Preasfinţitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, şi a Preasfinţitului Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar Patriarhal. Încă de la primele ore ale dimineţii, mii de credincioşi au aşteptat ore în şir să se închine în sfântul altar al lăcaşului resfinţit, participând apoi la Sfânta Liturghie oficiată de cei doi ierarhi, alături de un sobor numeros de preoţi şi diaconi.

 

Cu exact o săptămână înainte de marele hram al Sfintei Cuvioase Parascheva, urbea Iaşilor a îmbrăcat haine de sărbătoare. După ce, în urmă cu doar câţiva ani, din cauza degradării, Biserica „Duminica tuturor sfinţilor“- Banu din Iaşi risca să se prăbuşească, prin grija şi munca neobosită a pr. paroh Dumitru Merticaru, lăcaşul de cult situat pe strada Lăpuşneanu a prins din nou viaţă, ieri primind veşmântul resfinţirii de către IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, alături de PS Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar Patriarhal. La emoţionantul eveniment a fost prezent un numeros sobor de preoţi şi diaconi, din care au făcut parte arhim. Benedict Sauciuc, stareţul Mănăstirii Neamţ, pr. Toma Gradinaciuc, protopopul Protoieriei Iaşi 1, şi pr. prof. dr. Ion Vicovan, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“ din Iaşi. Câteva mii de credincioşi ieşeni au ţinut să fie prezenţi la manifestarea religioasă, de la slujbe nelipsind nici autorităţile locale.

După slujba de resfinţire prin ungere cu Sfântul şi Marele Mir şi prin stropire cu apă sfinţită, atât la exteriorul, cât şi la interiorul bisericii, soborul slujitor, condus de cei doi ierarhi, a oficiat Sfânta Liturghie pe un podium special amenajat în curtea lăcaşului de închinăciune. Înainte de începerea dumnezeieştii slujbe, IPS Teofan a adresat câteva cuvinte credincioşilor şi oficialităţilor prezente: „Mare este Dumnezeu întru Sfinţii Săi, şi rugăciunile acestor sfinţi, care sunt şi ocrotitorii acestui lăcaş, au făcut ca Dumnezeu să Se milostivească şi, dintr-o biserică care acum câţiva ani era aproape părăsită, să devină biserică preafrumoasă şi mireasa mult-împodobită a lui Hristos Domnul. Văzând astăzi frumuseţea acestei biserici, şi ştiind cât de greu le-a fost enoriaşilor şi preotului paroh de-a lungul timpului să ducă o viaţă parohială cât de cât normală, nu pot să cred decât că Dumnezeu a împlinit rugăciunea şi lacrima părintelui Dumitru Merticaru, cât şi dorul credincioşilor pe care-i păstoreşte. Bucuria părintelui paroh este cu atât mai mare cu cât fratele după trup al Sfinţiei Sale, PS Varlaam Merticaru, este şi el prezent astăzi la sărbătoarea noastră“.

 

Spre finalul Sfintei Liturghii, în timpul împărtăşirii preoţilor, PS Varlaam a rostit un cuvânt de învăţătură în care a explicat pericopa evanghelică a zilei, care a relatat învierea fiului văduvei din Nain de către Mântuitorul Hristos. „Mesajul esenţial al Evangheliei de astăzi, pe lângă cel al revelării puterii dumnezeieşti a Mântuitorului Iisus Hristos, Care învie morţii şi Care face minuni nemaîntâlnite în istoria umanităţii, este cel al chemării noastre la redeşteptare duhovnicească prin cuvintele: «Tinere, ţie îţi zic, scoală-te!», pentru ca fiecare dintre noi să reaprindem harul pe care l-am primit la Sfântul Botez. Dacă trăim departe de Dumnezeu şi străini de Biserică, încălcând poruncile lui Dumnezeu, astăzi trebuie să spălăm haina Botezului de toate petele întunecate, ştiind că Iisus Hristos, asemenea tatălui din Evanghelia fiului risipitor, ne aşteaptă privind în zare, pentru ca, întâlnindu-ne, să ne zică şi nouă: fiii mei, morţi aţi fost, dar aţi înviat, pierduţi aţi fost, dar aţi fost aflaţi. Iubiţi credincioşi, noi am fost creaţi de Dumnezeu după Chipul Său cel veşnic, iar Fiul Său trimis în lume ne-a lăsat Evanghelia pe care noi, urmând-o şi împlinind-o în viaţa noastră, trebuie să ne facem vrednici de viaţa veşnică. De aceea, să împlinim în fiecare clipă a vieţii noastre poruncile evanghelice, pentru a fi cu adevărat creştini vii, mărturisitori. Altfel, vom fi vii biologic, dar morţi sufleteşte, după cum afirmă Sfântul Evanghelist Ioan în Apocalipsă“, a spus Preasfinţia Sa.

„Să ne ferim în primul rând de moartea cea dintru noi, fiindcă orice păcat este moarte“

În continuarea cuvântului Preasfinţitului Varlaam Ploieşteanu, IPS Teofan a subliniat că „toţi suntem muritori şi, de aceea, moartea ne pândeşte la tot locul. Trebuie însă să ne ferim în primul rând de moartea cea dintru noi, fiindcă orice păcat este moarte. Dacă în Evanghelia de astăzi Mântuitorul Hristos a întâmpinat cortegiul şi a scos din moarte pe tânărul văduvei, astăzi Domnul Hristos Se arată în bisericile Sale prin dumnezeiasca Liturghie, prin Trupul şi Sângele Său, chemând pe toţi oamenii la înviere. Ne-a binecuvântat Dumnezeu de-a lungul şi de-a latul ţării cu multe biserici, care au un singur rost: să fie precum Domnul Hristos la întâlnirea cortegiului funerar. Orice biserică pe lângă care trecem ne grăieşte: «Nu plângeţi!» Chiar dacă plânsul şi tristeţea, lacrima şi suferinţa ne definesc existenţa, întâlnirea noastră cu o biserică înseamnă întâlnirea cu Hristos, Care ne spune «Tinere, ţie îţi zic, scoală-te!»“.

Pr. Dumitru Merticaru a primit distincţia „Crucea Sfântului Ierarh Dosoftei“

 

A urmat apoi citirea hrisovului de resfinţire de către pr. Toma Gradinaciuc, protopopul Protoieriei Iaşi 1, după care pr. paroh Dumitru Merticaru a făcut un scurt istoric al Bisericii Banu, biserică-monument de o mare însemnătate culturală şi spirituală, la final mulţumind Înalt Preasfinţitului Teofan pentru grija şi ajutorul acordat în timpul restaurării acesteia. Drept recunoştinţă din partea Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei pentru munca depusă în ultimii ani, pr. Dumitru Merticaru a primit distincţia „Crucea Sfântului Ierarh Dosoftei“. De asemenea, au fost evidenţiate persoanele care au ajutat la reconsolidarea bisericii, acestea primind diplome şi distincţii de vrednicie.

Doi ani de lucrări

Aproape doi ani s-a lucrat la refacerea Bisericii Banu. Pe lângă consolidarea şi reabilitarea lăcaşului de cult, în jurul bisericii s-a executat un tunel de control, prin care se asigură aerisirea naturală a clădirii. Totodată, în timpul săpăturilor au fost descoperite 146 de morminte din cimitirul fostei biserici, iar rămăşiţele pământeşti au fost puse într-un mic mausoleu. Ceea ce aduce nou refacerea monumentului de patrimoniu este amenajarea sub biserică a unui spaţiu expoziţional de 360 de metri pătraţi, care va găzdui un muzeu cu obiecte de cult bisericeşti vechi.

Sursa: doxologia.ro