Acasă > BISERICA ELADEI, Mari duhovnici > Scrisoare deschisă a Mitropolitului Serafim de Pireu către Consiliul Suprem de grad 33 al ”Marii Loje Masonice a Eladei” (primele două părţi, UPDATE)

Scrisoare deschisă a Mitropolitului Serafim de Pireu către Consiliul Suprem de grad 33 al ”Marii Loje Masonice a Eladei” (primele două părţi, UPDATE)

Scrisoare deschisă a Mitropolitului Serafim de Pireu

către Consiliul Suprem de grad 33 al ”Marii Loje Masonice a Eladei” 

 

 

Domnilor,

Pe adresa de internet http://www.gmna.gr/index.php?option=com_content&vi ew=article&id=410:e——-q-q—5-&catid=2:2011-11-23-09-0900&Itemi d=3 s-a publicat următoarea postare :

Instalarea noilor lideri ai Colonadei Supreme a « Celor Patru Încoronaţi », cu nr. 5, duminică,4 noiembrie 2012, orele12:07.Sâmbătă,3 noiembrie 2012, a avut loc la sediul Consiliului Suprem de grad 33 pentru Elada, în prezența Marelui și Atotputernicului Comandor Suprem, fratele Rafail de Sigura, instalarea noilor lideri ai Colonadei Supreme a “Celor Patru Încoronaţi”, cu numărul 5, care activează după regula  lui Heredom.În Templul Masonic arhiplin au fost prezenți frați din toate colonadele ateniene, de tip scoțian, precum și oaspeți din Consiliile Supreme pentru Cipru și Anglia.Noul Preaînțelept Lider, în urma întronizării lui, a efectuat – asistat de Consiliul Cavalerilor lui – o inițiere exemplară în gradul 18 al AAST [ΑΑΣΤ], după Ceremonialul pricipelui Rodostavros de Heredom.

Seara,în afara emoției deosebite a tuturor celor de faţă, a avut două caracteristici unice: pe de parte inițierea unui marcant cleric grec, iar pe de altă parte desfășurarea respectivului ceremonial după inițierea rodostavrică pentru prima dată îElada continentală de la instalarea Consiliului Suprem al Eladei, îanul 1872.

În urma comunicatului de mai sus, al cărui adevăr despre “inițierea unui marcant cleric elen” îl contestăm, și în pofida efortului nereuşit de a produce confuzie și de a anula semnificaţia Comunicatului inițial, dar și pentru că tactica constantă a Lojei este de a-şi revendica ca fiind ale ei personalități respectabile ale vieții bisericești, după moartea acelora, când acestea nu mai pot să-i contrazică, pentru promovarea scopurilor Lojei, Vă chemăm, în calitate de Organism Suprem de Conducere al masoneriei din Elada să faceți cunoscute datele “marcantului cleric elen iniţiat”, pentru că procedând altfel insultați grav Biserica Ortodoxă Universală din Elada, răspândind minciuni la adresa ei, devreme ce Biserica Ortodoxă Universală a condamnat Masoneria printr-o Hotărâre a Sfântului Sinod al Ierarhiei Bisericii Eladei, în anul 1933, hotărâre care stipulează următoarele:

”Ierarhia Bisericii Eladei… procedând la analizarea… Masonieriei, a acestui organism internațional secret… a ajuns unanim la următoarele… concluzii: Masoneria nu este o simplă uniune filantropică sau o școală filosofică, ci constituie un sistem de inițiere care aduce aminte de străvechile religii sau culte de misterii ale națiunii… Şi s-a demonstrat că este vorba de o religie de mistere, cu totul diferită… și străină de religia creștină…”, hotărâre care a fost reluată şi aprobată de Sfântul Sinod al Ierarhiei din anii 1968, 1972 și 1996.

Prin urmare, cu Voi, ”iubitorii de adevăr” și « oneştii » Consiliului Suprem de gradul 33 pentru Elada, se întâmplă una din două: fie mințiți cu nerușinare, ascunzându-vă în spatele anonimatului acelui aşa-zis iniţiat –un « marcant cleric elen », fie vă dovediți a fi în esență niște calomniatori publici ai Bisericii Ortodoxe Universale din Elada, al cărei membru marcant ar fi adică un mitropolit, nu ?!

Conform declarației Voastre, acesta a fost iniţiat în gradul 18, după ceremonialul principelui Rodostavros de Heredom și, după cum răspândiţi « în versuri și în rime » este, în ordine, al patrulea Arhiereual Ei care intră în groaznica masonerie luciferică sau ați primit în oculta lojă masonică un dezertor gelos pe soarta lui Iuda Iscarioteanul, adică a trădătorului ce s-a lepădat de Dumnezeul cel veşnic – ce S-a descoperit pe Sine, căci ce altceva poate fi, dacă acesta este o persoană existentă în realitate, decât un trădător respingător și neruşinat al adevărului şi al Bisericii, [Biserică] care l-a înălțat în treapta supremă a arhieriei pe acest omuleţ preaticălos şi preavrednic de milă și care, în pofida credinței Bisericii pe care o proclamă, manifestă mișelia și extrema meschinărie de a rămâne, la lumina zilei, arhiereu al Dumnezeului Celui Preaînalt, iar în întunericul nopții iniţiat [tăinuitor] al masoneriei diabolice și luciferice.

Prin urmare, domnilor din Consiliul Suprem, vă aflați în impas și sunteți chemați să răspundeți pentru a confirma pentru încă o dată cât de ”iubitori de adevăr” și ”oneşti” sunteți și ca să fim mai expliciţi : Puteți să ne spuneți de ce vă ascundeți în spatele unui organism – chipurile filantropic și spiritual –« Uniunea Masonică »? Ce fel de corporație este și ce lucrare filantropică face « Uniunea Masonică », devreme ce ea nu este o persoană, ci doar o mască în spatele căreia vă ascundeți voi, Consiliul Masonic Suprem de gradul 33 ?

Enciclopedia Masonică a lui N. H. Laskaris, care a fost pusă în circulaţie cu aprobarea Marii Loje a Eladei și a Consiliului Dvs., în articolul: ”Religie și Francmasonerie” scrie, printre altele:

”religia masonică nu face diferențieri. Primeşte în sânul ei primitor bărbați de orice credinţă și absolut nicio credinţă religioasă nu favorizează sau dezaprobă. Masoneria nu este iudaism, cum au vrut unii s-o prezinte, cu toate că nu cuprinde în ea nimic care ar putea să ofesenze iudaismul. Nu este nici creștinism, cu toate că nu învață nimic care ar putea să jignească un creștin. Religia masoneriei este religia generală a naturii și a revelației primordiale – moștenite de noi de la un cler străvechi și patriarhal – cu care toți oamenii pot fi de acord. Ea învață practicarea virtuții, dar nu oferă o metodă de izbăvire din păcat. Ea recomandă adepților ei cărarea dreptății, dar nu susţine că ea constituie ”adevărul şi viaţa”. Constituie însă incontestabil poarta prin care credincioşii intra în Templul Adevărului Divin !”

Acest text este fotografia – fotografia color – a dumnezeului masoneriei, M.A.U. (Marele Arhitect al Universului), cu toate numele lui: Lucifer, Diavol, Satană, Beelzebul, Veliar, Bafomet, Demon ş.a., aşa cum se menţionează în Vechiul Testament.

Aşa cum a proclamat încă de la înfiinţarea ei, masoneria crede în existenţa unui principiu creator (Principe Createur), cu numele ”Marele Arhitect al Universului”. Acelaşi lucru este definit şi în articolul 1 al Constituţiei Marii Loje a Eladei din 20/12/1949: ”Masoneria liberă crede în existenţa lui Dumnezeu, sub numele de « Marele Arhitect al Universului ».”

Prin urmare, cine este acest dumnezeu şi există vreo urmă de seriozitate şi de onestitate în afirmaţia masoneriei că ea « nu învaţă nimic care ar putea să jignească pe un creştin”, când religia masonică în întregul ei constituie o pervertire şi o negare a întregii învăţături creştine ?

Cine e dumnezeul religiei masonice ne descoperă scriitorii masoni: Kostis Melissaropulos, mason de gradul 33, în cartea lui, „Şapte predici masonice la gradul18”, în capitolul „Sensul Marelui Arhitect al Universului”, aşa cum cu groază îl prezintă şi Dimitrie Ştefan Anagnostopulos, în cartea lui, „Masoneria albastră”, în capitolul ”Tradiţia secretă hiramică”, ambii fiind cu totul de acord cu respectiva tradiţie masonică!

Landmarks-urile sunt cele 25 de Ordine Fundamentale, legi şi principii ale religiei Satanei – Masoneria -, care pentru că sunt analizate de multă vreme în “Buletinul Masonic” (revistă oficială a Marii Loje a Eladei, nr. 74-75, iulie-august-septembrie-octombrie 1967, p. 281-289), constituie suportul dogmatic al religiei masonice şi, de aceea “nici o putere omenească nu poate să le ofenseze sau să le schimbe … toate cele existente mai înainte de veacuri, vor rămâne pururea şi vor continua să fie valabile atâta vreme cât va continua să existe şi Masoneria Liberă !”

Aşadar, destinul masoneriei, este strâns legat de aceste 25 de ordine, printre care este şi cel cu numărul 3, care face trimitere la tradiţia secretă a gradului al III-lea (Învăţător), care-l consacră ca dumnezeu al masoneriei pe Lucifer, Satana sau Diavolul! Masoneria este de neconceput fără aceste 25 de crezuri !

Landmark-ul cu numărul 3 este, din acest motiv, cheia pentru descoperirea totală a secretului Masoneriei, stabilind următoarele:

« Tradiţia gradului III. Nu există Presă Masonică în care să nu se predea punctele principale ale acestei tradiţii. De altfel, orice publicaţie ar omite sau ar modifica această tradiţie, ar înceta să mai fie numită masonerie liberă » ! Deci, adorarea lui Lucifer, ca dumnezeu al Masoneriei, care se descoperă în tradiţia secretă a gradului al IIIlea (gradul de Învăţător), este confirmată de Landmark-ul nr. 3, care este inviolabil !

Masoneria l-a “botezat” pe dumnezeu: Mare Arhitect al Universului (M.A.A.U.) ! Dar întrebarea este: Omul are dreptul să-i dea lui Dumnezeu alt nume, când Dumnezeu Însuşi Şi-a descoperit adevăratul Său nume? Iisus Hristos a spus, rugându-se Tatălui Său: “Am făcut cunoscut numele Tău oamenilor, pe care mi i-ai dat Mie din lume.”

Numele acesta constituie dogma Sfintei Treimi: numele TATĂLUI şi al FIULUI şi al SFÂNTULUI DUH. Acesta este fundamentul învăţăturii creştin-ortodoxe, împotriva căreia se pornesc toţi demonii, individual sau colectiv, care neagă dumnezeirea lui Iisus Hristos şi, desigur, prima este Masoneria, care-L consideră pe Iisus un Iniţiator [Tăinuitor] şi nu ”Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat” !   

Prin urmare, cu ce drept masoneria, care a fost înfiinţată şi activează în lumea creştină, a ignorat adevăratul nume al lui Dumnezeu şi a impus nebulosul “M.A.AU.” ? Ce altă interpretare poate avea această cutezanţă obraznică decât ura Masoneriei împotriva lui Iisus Hristos şi în general împotriva Sfintei Treimi, a cărei existenţă a vrut s-o ignore cu atât de multă brutalitate?

Însă nu a fost doar atât. Prin introducerea numelui fantezist şi ciudat de « M.A.A.U. », masonii Lojelor s-au încurcat în ambiguităţile filosofiei de doi bani a Masoneriei,  a Teosofiei, a ocultismului, a spiritismului, a magiei, pierzându-se pe ei înşişi în acestea !

Amintim documentele de mai jos:

a) ”MORALĂ ŞI DOGMĂ” de ALBERT PIKE. Albert Pike (1809-1891), din Boston, Massachusetts, S.U.A., mason, a scris cartea ”Morală şi Dogmă” (MORALS AND DOGMA), care este considerată de către masonerie ca fiind foarte profundă şi bine gândită, deşi în realitate ea este un text cu două feţe, înşelător, satanist, care neagă adevărul creştin, dar o zice într-un mod criptat din motive lesne de înţeles ! A fost tradusă în limba elenă de Ioannis A. Margaritis, mason de gradul 32 din Atena, a fost aprobată de Marea Lojă a Eladei, prin catalogul ei cu numărul 63/51. Datorită marii importanţe a operei lui pentru masonerie şi a funcţiei lui (Comandor Suprem al Masoneriei), Albert Pike, a fost numit pe când trăia « Papa Diavolului »! De asemenea, în lucrarea lui Bataille: «Le Diable du XIX siecle = Diavolul în secolul al XIX-lea”, Albert Pike, într-un tablou imaginar este prezentat ca atare ! (Enciclopedia Masoneriei Libere, de N. H. Laskaris, p. 292). Ce spune deci această carte girată de Masonerie? Expunem un fragment semnificativ:

 « Râdem de vrăjitori. Persiflarea este un lucru atât de uşor, pe cât de greu este să observăm ceva bine. Dar ar fi fost oare posibil ca Dumnezeu să lase lumea în întuneric vreme de 4000 de ani, ca să lumineze numai un colţ mic al Palestinei şi numai un popor needucat şi nerecunoscător ? De ce să-L calomniem pe Dumnezeu şi pe cele sacre ale Lui ? De ce să credem că înainte au existat numai preoţi şarlatani ? Nu era oare posibil să fi existat oameni sinceri şi cinstiţi printre hierofanţii [hierofant, preot antic grec –n.tr.] zeiţelor Dimitra şi Artemida, ai zeilor Dionysos şi Apollo, Hermes şi Mithra ? Sau vreţi să accept că toţi aceştia s-au înşelat de-a lungul atâtor veacuri? Înşelarea, însă, nu este ceva care nu poate fi aflat, nici nu este nemuritoare.

Conform cabaliştilor, adevăratul nume al satanei este Yahaveh, rostit invers, pentru că era considerat ca negarea lui Dumnezeu şi nu o zeitate rea.  Pentru cultele de misterii, satana n-a constituit niciodată o existenţă personală, ci o putere creată pentru a face Binele, dar care poate fi folosită şi în favoarea Răului. El este organul libertăţii sau al voinţei libere. Reprezintă o putere fizică deosebit de importantă, care în mitologie a fost reprezentată ca zeul încornorat Pan! De acolo îşi trage originea divinitatea cu cap de Ţap, divinitatea soră a Şarpelui preistoric şi al Fosforos-ului – aducătorul Luminii sau purtătorul de Lumină, pe care poeţii l-au transformat în Luceafărul mitologic (Lucifer) »!

«Masoneria, ca şi religiile, cultele de misterii, Hermetismul şi Alchimia îşi ascunde şi nu-şi dezvăluie secretele, decât specialiştilor, înţelepţilor şi aleşilor ei !”

Cunoscutul Director, vreme de mulţi ani, al Revistei Teosofice «ΙΛΙΣΟΣ» [ILISOS], Kostis Melissaropulos, teosof şi mason de gradul 33, şi-a publicat în anul 1974 cartea: ”ŞAPTE OMILII MASONICE PENTRU GRADUL18”, printre care se află şi omilia despre M.A.A.U., cu tilul: ”Noţiunea de M.A.A.U.”, pe care, datorită marii ei importanţe pentru descoperirea conspiraţiei masonice împotriva învăţăturii creştin- ortodoxe, o cităm pentru a ne da seama  unde se află rădăcina şi sursa satanismului şi a satanolatriei [adorarea satanei], care răvăşeşte lumea de azi şi ţara noastră (Elada – n.tr.).

« Sensul M.A.A.U. »

Care este sensul Marelui Arhitect al Universului ?

Masoneria menţionează în toate gradele şi invocă, la deschiderea şi la încheierea lucrărilor ei, numele Marelui Arhitect al Universului; dar nu oferă nici unui grad al ei analiza sensului acestui nume. Şi e foarte corect ; pentru că dacă s-ar fi dat o definiţie pentru Marele Arhitect al Universului, această definiţie n-ar fi fost una reuşită. Nedefinitul nu poate fi definit. Nedefinitul nu poate fi definit. Nedeterminatul nu poate fi determinat. Nemăsuratul nu poate fi măsurat.

Dar mai există şi un alt motiv pentru care masoneriei nu-i este posibil să ofere sensul Marelui Arhitect al Universului. Dezvoltarea oricărui înţeles s-ar adresa înţelegerii intelectuale a ascultătorilor. Dar masoneria – şi, în general, cultele de misterii – nu se adresează intelectului, ci inimii. Nu gândirii, ci fiinţei sufleteşti a omului. Prin urmare, nu face parte din firea masoneriei să dezvolte noţiuni, ci să le impună percepţiei iniţiaţilor ei, prin ritualurile de iniţiere, prin simboluri şi prin alegorii.

« Această metodă sunt dator şi eu s-o urmez. Prin urmare, nu e cazul să dezvolt noţiunea de Mare Arhitect al Universului, ci să atrag atenţia asupra punctelor ceremonialelor lui, care se referă la noţiunea de Mare Arhitect al Universului. Şi cine are urechi de auzit, să audă.

 « Adevăratul sens al Marelui Arhitect al Universului este precum faimosul Mister al Masoneriei”. Se poate ca unora dintre cei mai tineri să nu le fi fost atrasă atenţia lor asupra acestui punct. Însă, după ritualurile mai vechi, la gradul de Învăţător, se « descoperea » Misterul Masoneriei. Pericopa respectivă a ceremoniei este următoarea:

« Niciun grad masonic nu învaţă sau dezvăluie Adevărul. Fiecare mason rupe singur perdeaua sub acesta se ascunde. Misterul masoneriei libere este, ca şi însăşi natura ei, inviolabil ; pentru că masonul, care-l cunoaşte, nu poate să-l explice singur. L-a descoperit, ucenicind în Loja înţelepţilor masoni, observând, comparând, judecând. Şi când va izbuti să pătrundă acest mister, îl va păstra desigur pentru sine şi nu-l va face cunoscut nici acelora dintre Fraţi faţă de care nutreşte cea mai mare încredere. Pentru că atât timp cât el n-a fost capabil să-l înţeleagă singur, oricare altul va fi la fel de incapabil să se folosească de el, aflându-l de la altcineva.”

 « Acestea prevedeau ritualurile cele mai vechi ale gradului trei. Şi prevedeau corect ; pentru că Adevărul în Misterii nu se descoperă Iniţiaţilor, ci li se oferă descoperirii de către ei. Şi este datoria iniţiaţilor grijulii şi sârguincioşi să-l descopere, sfâşiind perdeaua, după ce au studiat în Lojele Înțelepților Masoni, observând, comparând, judecând.

(VA URMA)

Traducere: http://acvila30.ro/ ; sursa: romfea.gr

Copyright
Această traducere ne aparţine şi este protejată de Legea Drepturilor de Autor, legea nr. 8/1996. Ea poate fi citată parţial [fragmentar] pe alte bloguri sau site-uri cu precizarea sursei sau link către pagina de unde provine [ http://acvila30.ro ], dar nu poate fi preluată de mass-media fără un acord scris.
Nu aveţi voie să copiaţi această traducere fără voia sau ştirea http://acvila30.ro.
Dacă aveţi nevoie sau vreţi să folosiţi în scopuri proprii această traducere, vă rugăm să ne contactaţi şi vom stabili atunci condiţiile.

Categories: BISERICA ELADEI, Mari duhovnici Tags:
  1. ianuarie 28th, 2013 la 22:46 | #1

    http://www.youtube.com/watch?v=I87mBpnki1o
    Cum sunt reprimiti masonii in Biserica?

  1. Nici un trackbacks momentan.