„Separarea Biserică-Stat nu mă reprezintă deloc”

„Separarea Biserică-Stat nu mă reprezintă deloc”

afirmă Mitropolitul Nafpaktei şi Sfântului Vlasie, Ierotheos,

într-un interviu acordat cotidianului Η Σφήνα.

Ce părere aveţi despre desfiinţarea orei de religie şi a rugăciunii de dimineaţă din şcoli?

„Nici ora de religie, nici rugăciunea de dimineaţă nu trebuie desfiinţate din şcoli. Şi asta nu doar pentru că nu o permite Constituţia şi legile în vigoare care stabilesc că educaţia «are ca scop educaţia morală, spirituală, profesională şi fizică a grecilor, dezvoltarea conştiinţei etnice şi religioase şi instruirea lor ca cetăţeni liberi şi responsabili» (articolul 16, Contituţie), dar şi pentru că, dacă statul nu se interesează în mod responsabil de „sentimentul religios” care există la copii, atunci se vor găsi alţii care să exploateze acest sentiment, cu rezultatul că vor pătrunde „culte nocive” ale diferitelor secte, cu rezultate imprevizibile. De aceea, un stat responsabil trebuie să privească cu seriozitate această temă.”

Ce părere aveţi despre desfiinţarea jurământului? Ne îndreptăm spre un stat al ateismului sau al multiculturalismului?

„Hristos îndeamnă în mod categoric: «nu vă juraţi nicidecum» (Matei 5, 34). Creştinii nu trebuie să jure şi să încalce astfel porunca lui Hristos, nici să îi oblige pe alţii să o facă. Există multe moduri să se cultive onestitatea, seriozitatea şi sinceritatea. La aceasta poate să ajute credinţa în Dumnezeu. La întrebarea «stat al ateismului sau al multiculturalităţii» înclin către cel de-al doilea, deşi nu mă exprimă întrebările disjunctive, care în cele din urmă şi de cele mai multe ori sunt pseudo-dileme. Fiecare stat are modul de viaţă cultural specific şi legătura fiecărui stat cu comunităţile religioase se reglează în funcţie de tradiţia locului, aşa cum prevede şi Tratatul de la Lisabona.”

Sunteţi în favoarea încetăţenirii imigranţilor?

„Sinodul Permanent a decis asupra faptului că această temă ţine de competenţa statului, care însă va trebui să ia măsurile necesare şi să stabilească premizele adecvate, respectând legislaţia europeană şi încercând să nu se altereze coeziunea socială şi culturală. Statul trebuie să îi civilizeze pe oameni, iar Biserica să îi îmbisericească”.

După părerea Înalt Prea Sfinţiei Voastre, cum se poate rezolva problema imigraţiei ilegale?

„Nu am informaţii speciale asupra acestei teme. Trebuie să dăm prioritate celor speciali. Ceea ce cunosc este că statul trebuie să se mişte între principiile generale ale menţinerii coeziunii sociale şi ale sensibilităţii faţă de suferinţa umană. Asta înseamnă … mers pe sârmă. Din actualitatea (grecească) observ că în definitiv imigranţii ilegali sunt victime ale diferitelor manevre şi în acelaşi timp sunt nişte oameni în suferinţă.”

Care este părerea Înalt Prea Sfinţiei Voastre în ce priveşte separarea dintre Biserică şi Stat?

„Expresia «separarea dintre Biserică şi Stat» nu mă exprimă deloc, pentru că nici un organizaţie şi nici un om nu poate să trăiască separat de stat sau să trăiască ca stat în stat. Ceea ce este caracterizat drept separare există deja, pentru că una este lucrarea Statului şi alta este cea a Bisericii. Dacă există anumite puncte de fricţiune, pot fi reglate în mod impecabil cu calm şi seriozitate. Prin urmare, nu trebuie să vorbim despre separarea dintre Biserică şi Stat, ci despre relaţii corecte între administraţia bisericească şi cea politică pentru binele cetăţeanului şi al societăţii.”

Credeţi că dialogurile inter-religioase aduc vreun folos? Ce s-a întâmplat până astăzi?

„Au avut loc şi au loc multe dialoguri inter-religioase, dar singurul folos care rezultă de aici este o cunoaştere între conducătorii religioşi şi eventual îmbunătăţirea anumitor puncte care provoacă fricţiuni. Consider însă că dialogurile inter-religioase nu pot să facă parte dintr-un plan politic, pentru că în asemenea situaţii religiile vor face jocul politicienilor, şi nici nu trebuie să se secularizeze credinţa noastră ortodoxă şi să ajungem la un sincretism care este scopul «New Age», în care toate se amestecă şi se terciuiesc.”

Interviu realizat de Maria Karadimitri-Stefanidou

Η Σφήνα, vineri 12 martie 2010, p. 17

Traducere Anna Theodorou

 

Sursa:graiulortodox.wordpress.com