Acasă > ORTODOXIE > 23 august: Sfântul Ierarh Calinic, patriarhul Constantinopolului, Turcia

23 august: Sfântul Ierarh Calinic, patriarhul Constantinopolului, Turcia

Sfântul Ierarh Calinic, patriarhul Constantinopolului, Turcia

(23 august)

6. Sf Ier Calinic, patriarhul Constantinopolului (705) 2Icoană veche rusească pictată de maica Iuliania Socolova (clic aici), autoare a cărții „Truda iconarului” (clic aici)

Acesta a fost patriarh al Constantinopolului în perioada 693-705. Mai înainte a fost preot la bisericii Maicii Domnului din Vlaherne, iar pentru bunătățile cele dumnezeiești sălășluite într-însul, fu hirotonit arhiepiscop al Constantinopolului în anul 693, după izgonirea în Armenia și adomirea sfântului patriarh Pavel mărturisitorul (686-693, pomenit la 6 noiembrie).

Sfântul Ierarh Pavel Mărturisitorul, patriarhul Constantinopolului (6 noiembrie)

Sf Ier Pavel Marturisitorul, patriarhul Constantinopolului 1Frescă săvârșită în anul 1547 ce se află în Mănăstirea Dionisiu, Sfântul Munte Athos, Grecia

(Sursă: http://pravicon.com/)

Urcarea sa pe tronul patriarhal se petrecu în zilele crudului împărat Iustinian cel tânăr (685-695), nepotul lui Iraclie, care cugetând multe scârbe împotriva lui, îi porunci odată să binecuvânteze surpatarea bisericii Născătoarei de Dumnezeu ce se numea a Mitropoliilor.

 

Însă sfântul Calinic îi răspunse că nu este rugăciune de stricăciune a locașurilor sfinte, ci mai vârtos de zidire, căci Dumnezeu a făcut lumea spre întărire, nu spre stricăciune. Deci grăbindu-l cei ce erau trimiși, și supărându-l și silindu-l, zise sfântul Calinic:

– Slavă Ție, Hristoase, Celui ce pururea îngăduiești.

Și îndată biserica se surpă.

Deci fiind scos împăratul din împărăție, pentru multele lui fapte rele, și tăindu-i-se nasul fu izgonit în Cherson, ținut aflat în sudul Crimeei. Și de acolo scăpând, luă ajutor de oști de la bulgari și mergând la zidurile Constantinopolului, plecă cu vicleșug pe sfântul Calinic și pe tot sfatul care ieși primindu-l.

Apoi îsi călcă jurământul ce-l făcuse pe cinstita Cruce și pe Sfânta Evanghelie și pe cinstitul Trup și Sânge. Și cum intră în cetate, îndată umplu cetatea de omor. Și fu răpit sfântul Calinic de ostașii lui și izgonit la Roma, arătându-i Iustinian nasul cel tăiat și chinuindu-l.

Apoi ducându-l la Roma, îl puse la o temelie de zid și îl zidi pe dinafară, căci așa poruncise tiranul. Și peste 40 de zile spărgând zidul, fu aflat încă viu cu suflet. Mai trăind încă 4 zile după aceea, ce mută către Domnul fiind îngropat în biserica Sfinților Apostoli Petru și Pavel, precum porunciseră trimișii papei ce era atunci la Roma. De atunci s-a aflat cald mijlocitor pentru toți cei se îi săvârșesc pomenirea cu credință.

+ * + * +

Pe icoana sfântului Calinic stă scris patriarh al Țarigradului, căci acesta este numele cu care slavona si româna veche numeau cetatea Constantinopolului. În slavonă, „țarĭgradŭ” însemna oraș împărătesc, fiind format din „țarĭ” ce se tâlcuia împărat și „gradŭ” ce însemna oraș.

6. Sf Ier Calinic, patriarhul Constantinopolului (705) 3(Sursă: http://pravicon.com/)

Sursa: http://sfintisiicoane.wordpress.com/2014/08/23/sfantul-ierarh-calinic-patriarhul-constantinopolului-turcia-23-august/

Categories: ORTODOXIE Tags:
  1. Nici un comentariu momentan.
  1. Nici un trackbacks momentan.