Sfântul Ioan Gură de Aur: VIRTUTEA E CU PUTINŢĂ, ORICARE AR FI STAREA CUIVA

Virtutea e cu putinţă, oricare ar fi starea cuiva

Unul străluceşte în sărăcie, altul în bogăţie.

Ilie în sărăcie, Avraam în bogăţie.

Mergeţi către starea care vi se pare mai lesnicioasă şi mai bine potrivită pentru voi. Unul străluceşte în căsătorie – Avraam, altul în feciorie, – Ilie.

Urmaţi calea pe care o vreţi – şi una şi alta duce la cer. Unul străluceşte în postire, ioan; altul fără postire, Iov – şi adăugăm că acesta avea grija unei neveste, a unor fii, a unor fiice, a unei case, şi că avea multe bogăţii, iar celălalt n-avea nimic, numai un biet veşmânt aspru.

Dar ce vorbesc eu de case şi de avuţii, atunci când, chiar rege fiind, poţi ajunge la virtute? Nicăieri nu se află casă mai prinsă de atâtea treburi ca palatul unui rege, şi iată că David străluci pe tron, tară ca purpura şi coroana să-l facă în stare de a fi virtuos.

Tot aşa cu alt om – vreau să zic de Moise – căruia i se dăduse împuternicire asupra unui întreg popor, ceea ce făcea ca starea lui să fie încă şi mai apăsătoare, căci, cu cât mai mare îi era puterea, cu atât mai mari se ridicau pentru el greutăţile.

Voi vedeţi: oamenii s-au acoperit de slavă în bogăţie şi în sărăcie, – în căsătorie şi în feciorie. Dimpotrivă, alţii s-au prăpădit însuraţi sau feciorelnici, bogaţi sau săraci. A fost aceasta cu mulţi oameni însuraţi ca, de pildă, Samson pe care-l pierdu nu căsătoria, ci însăşi voia lui, a fost, asemenea, cu mulţi care au trăit în feciorie, ca acele cinci fecioare neînţelepte din parabolă, cu mulţi bogaţi, de pildă acela care dispreţuia pe dreptul Lazăr… Iar în zilele noastre mulţime mare de oameni se prăpădesc, având starea sărăciei.

Voiţi acum să vedeţi pe unii care se mântuiră având îndeletnicirea armelor? Iată-l pe Corneliu!… Sau pe unii care îngrijeau de treburile unei case? Iată-l pe eunucul reginei din Etiopia. Toate acestea, dovezi sunt că, dacă ne îndrumăm pe noi înşine bine, fie chiar bogaţi, nimic nu ne va prilejui căderea. Ci dimpotrivă, orice cădere sau înălţare nu le aduce sărăcia, bogăţia, tronul, ci greşita lor întrebuinţare.

Sursa: Ioan Gură de Aur