19 decembrie: Sfântul Mucenic Bonifatie și Sfânta Aglaida, Italia

Sfântul Mucenic Bonifatie și Sfânta Aglaida, Italia

(19 decembrie)

1. Sf Mc Bonifatie 21.1

Acesta slujea la Roma unei femei bogate și desfrânate, pe nume Aglaida, viețuind cu dânsa în necurății și fărădelegi. Ei erau amândoi păgâni.

Odată, Aglaida voi să aibă în casa sa moaștele unui sfânt, spre a fi ferită de rele și de aceea îl trimise pe slujitorul ei în Asia ca să afle și să dobândească ceea ce voia.

Bonifatie luă cu sine mai mulți robi și mulțime de aur și, mai înainte de a se despărți de Aglaida, zise către dânsa:

– De nu voi putea afla vreun mucenic și vor aduce la tine în schimb trupul meu muncit pentru Hristos, oare îl vei primi cu cinste, doamna mea?

Aglaida râse de dânsul și astfel se despărțiră.

Sosind în cetatea Tars, sfântul Bonifatie văzu mulțime de creștini dați la chinuri: pe unii cu picioarele tăiate, pe alții cu mâinile scurtate, pe alții cu ochii scoși, pe alții spânzurați, pe alții munciți cu alte feluri de chinuri. Atunci inima lui Bonifatie se schimbă, se pocăi pentru viața sa păcătoasă și începu a plânge. Apoi, intrând în mijlocul creștinilor, prinse a strigă:

– Și eu sunt creștin!

Judecătorul începu să-l cerceteze și porunci să fie biciuit cu cruzime, apoi să i se toarne pe gât plumb topit și, de vreme ce nici această muncire nu îl putu vătăma, puse a i se tăia capul.

1. Sf Mc Bonifatie 3

Frescă de la 1547 din Mănăstirea Dionisiu, Sfântul Munte Athos, Grecia

 

Mai pe urmă, robii ce veniseră împreună cu dânsul luară trupul său și îl duseră la Roma.

În vremea aceea, un înger al Domnului i se arătă Aglaidei și îi zise:

– Primește pe acela care odinioară ți-a fost slugă, iar acum este fratele nostru și împreună slujitor. El este păzitorul sufletului tău și apărătorul vieții tale.

Aglaida, umplându-se de spaimă, ieși întru întâmpinarea mucenicului și primind cinstitele sale  moaște, le așeză într-o biserică pe care o ridică în numele lui. Apoi veni la pocăință, împărți averile sale la săraci și, lepădând lumea, viețui încă 15 ani în mare pocăință.

Pătimirea sfântului Bonifatie avu loc în anul 290.

Tot în această zi se săvârșește și pomenirea sfintei Aglaida cea care odinioară îl avuse slugă în fărădelegi pe Bonifatie, iar mai apoi petrecu în adâncă pocăință până la sfârșitul vieții sale.

+ * + * +

Sfânta Aglaida

1. Sf Mc Bonifatie 8.1 si Sf Aglaida

 

(Sursă: http://pravicon.com/)

+ * + * +

1. Sf Mc Bonifatie 21.2

Înflorit-ai ca un crin în văile cele înțelegătoare ale mucenicilor, Bonifacie. Înălțatu-te-ai ca un finic, ca un cedru răspânditor de mireasmă te-ai făcut cunoscut, ca un chiparos ales te-ai arătat, umplând de bună mireasmă sufletele noastre. (Din Canonul Sfântului ce se citește dimineața la Utrenie)

Astăzi ne-a răsărit nouă pomenirea ta, purtătorule de biruință, ca un soare strălucind cu dumnezeieștile daruri, luminând sufletele celor ce te laudă pe tine, și depărtând negura patimilor, mucenice purtătorule de biruințe și vrednicule de laudă.

Înălțându-te către Dumnezeu, fericite, cu adaosul patimilor ai surpat pe vrăjmașii cei nevăzuți și celor căzuți te-ai făcut ajutător, purtătorule de chinuri.

Văzându-te pe tine, comoara sfințită,  se veselea cea pururea pomenită, strigând: trimisu-te-am pe tine rob, fericite, dar te-am primit stăpân adevărat, izbăvindu-mă cu rugăciunile tale cele bine primite de robia răutăților. (Din Canonul Sfântului ce se citește dimineața la Utrenie)

+ * + * +

Acatistul Sfântului Mucenic Bonifatie:

http://www.doxologia.ro/acatist/acatistul-sfantului-mucenic-bonifatie (clic aici)

+ * + * +

Fragment din cinstitele moaște al Sfântului Mucenic Bonifatie

1. Sf Mc Bonifatie 16 moaste

 

(Sursă: http://georgievskiy.prihod.ru/)

+ * + * +

Frescă din veacul al XIV-lea, aflată în Mănăstirea Gracanica, Serbia

1. Sf Mc Bonifatie 12.1

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Frescă din veacul al XIV-lea aflată în Mănăstirea Visoki Decani, Serbia

1. Sf Mc Bonifatie 13.1

 

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

1. Sf Mc Bonifatie 1.1

(Sursă: http://pravicon.com/)

1. Sf Mc Bonifatie 20.1

 

(Sursă: http://iconsv.ru/)

1. Sf Mc Bonifatie 8

 

1. Sf Mc Bonifatie 8.2

(Sursă: http://pravicon.com/)

1. Sf Mc Bonifatie 15

 

Sursă:http://sfintisiicoane.wordpress.com