SFÂNTUL MUCENIC PLATON, EPISCOP DE BANJA LUKA, UCIS DE "FRAŢII" ROMANO-CATOLICI

SFÂNTUL MUCENIC PLATON, EPISCOP DE BANJA LUKA

*

(22 aprilie/5 mai)
Sfinte Mucenice Platon, roagă-te pentru noi!
Viaţa.
Sfântul Platon s-a născut în Belgrad pe 29 septembrie 1874. Părinţii săi Ilija Jovanović şi Jelka (numele de fată Sokolović) erau din Herţegovina. A urmat şcoala primară în Vranje şi Niş şi apoi şi-a continuat educaţia la Seminarul Teologic din Belgrad. Milivoje a depus voturile monahale pe când era elev în al treilea an la Seminarul din Belgrad. Absolvind seminarul, el a fost hirotonit diacon şi apoi preot. În 1896, a fost trimis în Misiunea Sârbă din Moscova, unde şi-a continuat educaţia teologică la Academia Teologică din Moscova. Şi-a termiat studiile în 1901. Întorcându-se din Rusia, a fost numit stareţ al mănăstirii Rakovica din Belgrad. La scurt timp după aceasta, a fost numit profesor şi activat ca atare în Aleksinac şi Jagodina, fiind ridicat în această perioadă la rangurile de singhel, protosinghel şi arhimandrit.
În 1912, în timpul războiului, arhimandritul Platon a fost ales ca preot de brigadă. În timpul primului război mondial a fost numit preot militar. Pentru o scurtă perioadă de timp a fost administratorul Episcopiei Ohridei. Perioada ocupaţiei a petrecut-o în Serbia, iar cu ajutorul cunoştinţelor sale de peste hotare, a reuşit să acorde primul ajutor tuturor oamenilor necăjiţi, în special orfanilor şi văduvelor. Din 1932 până în 1938 a avut grijă de tiparniţa mănăstirii din Sremski Karlovci, fiind şi editorul revistei „Glasnik Srpske Patriaršije”.
Arhimandritul Platon a fost şi stareţul mănăstirii Kruşedol. În 1936, a fost ales episcop vicar al Moraviţei. Platon a fost hirotonit episcop de către patriarhul Varnava, mitropolitul Dositei al Zagrebului, mitropolitul Anastasie, întâistătătorul ROCOR, episcopul Irineu de Baćka, episcopul Macarie al Bostonului (tot din cadrul ROCOR) şi episcop vicar de Srem Sava din 4/17 octombrie 1936 în Sremski Karlovci. Pe 22 iunie/5 iulie 1938, a fost ales Episcop de Ohrida şi Bitolj. A fost transferat pentru a avea în grijă pe cei din Banja Luka la 8/21 decembrie 1939. Platon a fost Episcop de Banja Luka la începutul celui de-al doilea război mondial în Iugoslavia.
Martiriul.
Teritoriul Episcopiei Sfântului Platon a intrat în cadrul aşa-numitului stat independent Croaţia. Dat fiind că el era un sârb născut în Serbia, iar nu în Bosnia, i s-a spus să părăsească Banja Luka. Dar el a scris ca răspuns: „Autorităţile m-au numit episcop de Banja Luka în mod legal, în acord cu prevederile legale; fiind pus în această situaţie, mi-am luat angajamentul înaintea lui Dumnezeu, a Bisericii şi a oamenilor, ca în chip nedespărţit să-mi leg viaţa şi soarta mea de viaţa şi soarta turmei mele duhovniceşti, să am permanent şi ferm grijă de turma mea duhovnicească, indiferent de întâmplări şi să o menţin pe calea ei duhovnicească în toate zilele vieţii mele dăruite de Dumnezeu, rămânând alături de turmă, asemenea unui bun păstor care îşi pune sufletul pentru oile sale…”
A cerut unui episcop romano-catolic, Dr. Jozo Garić (care era ca ustaş un croat) să intervină pe lângă oficiul militar autorizat să îl mai lase să rămână încă două, trei zile pentru a se putea pregăti pentru plecare. Acest episcop i-a spus că poate rămâne liniştit şi în pace. Cu toate acestea, ustaşii romano-catolici l-au arestat pe episcopul Platon chiar în următoarea noapte, pe 5 mai 1941, reţinându-l împreună cu preotul Dušan Subotić, care era administrator eparhial în Bosanska Gradiska, undeva în apropierea Episcopiei Banja Luka. Amândoi au fost omorâţi acolo, iar trupurile lor au fost aruncate în râul Vrbanja. Ustaşul romano-catolic Asim Celic a fost cel care a comis aceste fapte. Trupul episcopului, care era rănit şi desfigurat, a fost găsit în satul Kumsale în 23 mai 1941. A fost înmormântat într-un cimitir militar în Banja Luka. Apoi, în 1973, moaştele lui au fost transportate în Catedrala din Banja Luka, unde au fost reîngropate.
La şedinţa ordinară a Sfântului Sinod al Episcopilor din Biserica Ortodoxă a Serbiei din 1998, Episcopul Platon de Banja Luka a fost canonizat şi înscris în Aghiologhionul Sfinţilor Bisericii Ortodoxe Sârbe. Este sărbătorit pe 22 aprilie/ 5 mai.
Sursa:Noi pagini de sinaxar

Un comentariu la „SFÂNTUL MUCENIC PLATON, EPISCOP DE BANJA LUKA, UCIS DE "FRAŢII" ROMANO-CATOLICI”

Comentariile sunt închise.

%d blogeri au apreciat: