Acasă > ORTODOXIE, ŞTIRI > Sfântul Sinod al Bisericii Greciei de curând a trecut în rândul Sfinţilor pe Cuviosul Mucenic Efrem cel Nou, Făcătorul de Minuni, cel din Sfânta Mănăstire a Buneivestiri a Născătoarei de Dumnezeu de pe muntele Neprihăniţilor, de lângă Nea Makri

Sfântul Sinod al Bisericii Greciei de curând a trecut în rândul Sfinţilor pe Cuviosul Mucenic Efrem cel Nou, Făcătorul de Minuni, cel din Sfânta Mănăstire a Buneivestiri a Născătoarei de Dumnezeu de pe muntele Neprihăniţilor, de lângă Nea Makri

Sfântul Sinod al Bisericii Greciei de curând a trecut în rândul Sfinţilor pe

Cuviosul Mucenic Efrem cel Nou, Făcătorul de Minuni,

cel din Sfânta Mănăstire a Buneivestiri a Născătoarei de Dumnezeu de pe muntele Neprihăniţilor, de lângă Nea Makri

SFÂNTA MITROPOLIE

A KIFISIEI, AMAROUSI-ULUI ŞI OROPOS-ULUI

Nr. Prot. 256

Kifisia, 5 aprilie 2011

 ENCICLICA cu nr. 10

Către evlaviosul sfinţit cler,către frăţiile monahale şi către poporul numit sfânt din Sfânta noastră Mitropolie

„Trecerea în rândul Sfinţilor a Cuviosului Mucenic Efrem cel Nou, Făcătorul de Minuni”

 Iubiţi fii ai Bisericii,

„vieţile fericiţilor bărbaţi, predate nouă în  scris, ca nişte icoane însufleţite … spre imitarea faptelor bune ne sunt puse înainte” (Sfântul Vasilie cel Mare)

 Cercetarea vieţii sfinţilor, ale cuvioşilor şi martirilor credinţei noastre atot-neprihănite este o datorie sfântă a tuturor. Îndeletnicirea credincioşilor cu cercetarea acestei mulţimi nesfârşite a aleşilor lui Dumnezeu constituie o posibilitate prielnică şi de Dumnezeu hărăzită de a dobândi puteri duhovniceşti, de a ne întări credinţa şi de a ne îmbărbăta, aşa încât călcând pe urmele paşilor Sfinţilor şi imitând viaţa şi luptele lor şi ţinând poruncile Domnului să devenim împreună-cetăţeni cu Sfinţii, aşa cum literal întăreşte Pavel, Apostolul Neamurilor.

Sfinţenia nu se limitează, desigur, la o anumită perioadă a vieţii Bisericii noastre, nici nu este un fruct oprit pentru cei mai mulţi. Este o aspiraţie comună şi o poruncă, o invitaţie a Domnului adresată tuturor. Sfinţi întâlnim neîntrerupt din primele veacuri creştine – uneori mai mulţi, alteori mai puţini – până în zilele noastre. Printr-o credinţă profundă şi prin faptele noastre bineplăcute lui Dumnezeu, prin ţinerea cu credincioşie a poruncilor Domnului şi prin viaţa noastră în Hristos să ne înălţăm treptat la sfere mai înalte de duhovnicie, să ne sfinţim, să ne desăvârşim, aşa încât la sfârşitul nostru să ni se dăruiască cununa sfinţeniei ca preţioasă biruinţă, ca preafrumos câştig al vieţii noastre în Hristos.

Această înaintare către desăvârşire şi sfinţenie nu este lesnicioasă. Lupta este dură şi războiul nevăzut necruţător. De aceea mulţi dintre noi ne vlăguim, ne descurajăm, abandonăm efortul. Cu toţii însă suntem „chemaţi” la lăcaşurile raiului.

Sfinţii sunt locuitori ai raiului, aproape de tronul Domnului. Nu s-au rupt însă de om şi nu sunt nepăsători faţă de el, de nevoile şi de problemele lui.  Sunt foarte multe mesajele pe care ni le trimit şi foarte clare mărturiile lor de dragoste faţă de cei care apelează la ei. Ţin mereu urechea deschisă, aleargă înainte spre a ajuta, sunt împreună-pătimitori şi îmbărbătează, scapă din nevoii şi vindecă de boli.

Un asemenea locuitor al raiului, martir al credinţei şi cuvios, este şi cel de curând trecut în rândul Sfinţilor Bisericii noastre, Sfântul Cuvios Mucenic Efrem cel Nou, Făcătorul de Minuni, cel din Sfânta Mănăstire a Buneivestiri a Născătoarei de Dumnezeu de pe muntele Neprihăniţilor, de lângă Nea Makri, din Sfânta noastră Mitropolie.

Socotim că este binecuvântarea lui Dumnezeu să ni se rânduiască nouă, celui mai mic între episcopi, să pornim demersurile de recunoaştere şi trecere a acestuia în rândul Sfinţilor Bisericii Ortodoxe, spre folosul tuturor.

De aceea, cu deosebită bucurie şi veselie duhovnicească, prin prezenta noastră enciclică vă anunţăm că Sfântul Sinod al Bisericii Greciei, prin enciclica cu nr. de protocol 1664/958/22-3-2011, a adus la cunoştinţă cu bună-plăcere că „potrivit scrisorii cu numărul de protocol 217, din ziua a 11 a lunii martie, a.c., a Prea Fericitului Patriarh Ecumenic Bartolomeu al Sfintei şi Marii Biserici a lui Hristos din Constantinopol, urmând practica şi rânduiala în vigoare a Sfintei noastre Biserici, a fost înscris de curând în dipticele Sfinţilor Bisericii noastre Sfântul şi Slăvitul Cuvios Mucenic Efrem cel Nou, cel din muntele Neprihăniţilor, care s-a săvârşit în chip martiric şi a cărui pomenire se săvârşeşte pe 5 mai a fiecărui an, iar găsirea moaştelor sale se sărbătoreşte pe 3 ianuarie a fiecărui an”, după cum consemnează actul patriarhal şi sinodal emis cu privire la aceasta.

Prin urmare, părinteşte vă îndemn ca la Dumnezeieştile Liturghii să cinstiţi şi cu imne de laudă să prăznuiţi pe Sfântul şi Slăvitul Cuvios Mucenic Efrem cel Nou, Făcătorul de Minuni, în zilele de pomenire ale acestuia, ca totdeauna să avem mijlocirea lui către Dumnezeu.

Potrivit celor de mai sus şi în concluzie ne rugăm ca Domnul şi Dumnezeul nostru, Cel minunat întru Sfinţii Săi, pentru rugăciunile Sfântului şi Slăvitului Cuvios Mucenic Efrem cel Nou, Făcătorul de minuni, să ne acopere şi să ne păzească pe noi pe toţi, care cu evlavie îl cinstim pe Sfântul Făcător de minuni şi să ne călăuzească la păşunile mântuitoare.

Al Vostru rugător înflăcărat către Domnul şi către Sfântul Efrem,

Mitropolitul Vostru,

† Chiril al Kifisiei, Amarousi-ului şi Oropos-ului

Sărbătoarea canonizării  Sfântului Efrem cel Nou va avea loc în data de 5 mai 2011

Traducere Anna Theodorou

Sursa:graiulortodox.wordpress.com

Categories: ORTODOXIE, ŞTIRI Tags: