6 septembrie: SINAXAR (TEXT) ŞI "UNDE UMBREAZĂ…" (AUDIO)

SINAXAR 6 Septembrie

*

În aceasta luna, în ziua a sasea, pomenirea minunii celei mari ce s-a facut în Colose (Frigia) de Arhistrategul Mihail     

Când a trecut prin Frigia ca să propovăduiască  Evanghelia, Sfântul Apostol Ioan a prorocit o apropiată vizită  providenţială a prinţului arhanghelilor, Mihail, în locul  numit Heretopa. Şi într-adevăr, la puţin timp, în acel  loc în mod minunat a izbucnit din pământ un izvor  vindecător de toată boala. Unul din multii credincioşi care s-au  perindat pe la acest izvor, a cărui fiică s-a vindecat prin această  apa, a contruit pe acel loc, în semn de recunoştiinţa, o mica  biserică închinată Arhanghelului Mihail.

Nouăzeci de ani mai  târziu, în această biserică s-a aşezat, spre a  practica asceza şi a servi la altar, un tânăr numit Arhip,  originar din Hierapolis. Pentru zelul şi dragostea acestui tânăr  atlet al lui Hristos, Dumnezeu i-a dat harul de a face minuni şi  vindecări. Dar oarecare elini, aprinşi de zavistie din pricina  minunilor preamărite ce se făceau în biserica Arhistrategului  Mihail, au vrut să abată râul care curgea acolo aproape şi  să-l pornească asupra Bisericii, că să înece şi Biserică  şi să piardă şi pe Arhip. Dar dumnezeiescul Arhistrateg, însuşi  arătându-se şi poruncind lui Arhip să se îmbărbăteze,  a lovit cu un toiag piatră, şi făcând cale apei printr-însă,  de atunci până în ziua de astăzi, se vede cum acolo  este înghiţită apa şi se mistuieşte.

Sursa text: Sinaxar