Sinodul Greciei: Duminica – zi de odihnă

Sinodul Greciei: Duminica – zi de odihnă

 

Ministrul Dezvoltării Economice a adus în discuţie concediul duminical şi eventuala suprimare a acestuia din raţiuni de austeritate economică.

Răspunzând acestuia, Mitropolitul Dionisios de Corint, responsabil cu media în Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a Greciei, a menţionat:

„Sfântul Sinod, acum precum şi în trecut, a luat o poziţie clară şi responsabilă în această privinţă. Ziua duminicii, cum se vede foarte clar din etimologia cuvântului, este ziua consacrată Domnului.

Prin consecinţă, poziţia Bisericii este următoarea: duminica trebuie să rămână zi de odihnă, pentru a da creştinilor nu numai posibilitatea de a se ruga lui Dumnezeu, dar şi pentru a da posibilitatea oamenilor să se odihnească de lucrările de peste săptămână şi de a se pregăti de săptămâna următoare. De asemenea, noi afirmăm poziţia Bisericii ca lucrătorii din comerţ să fie ascultaţi şi duminica să rămână zi de odihnă şi pentru ei, aşa cum a fost în decursul secolelor”.

 

Sursa: DOXOLOGIA.ro