SPOD – ΠΦΗ – Fighting the Fight of Faith – Αγωνιζόμενοι τον Αγώνα της Πίστεως

SPOD – ΠΦΗ – Fighting the Fight of Faith – Αγωνιζόμενοι τον Αγώνα της Πίστεως

Romanian

Trebuie să ne luptăm pentru credinţă. Altfel ne vom scufunda într-o mare de nebunie şi disperare.

Logica umană este o forţă foarte slabă, în comparaţie cu credinţa. Cu toate acestea, logica este destul de puternică pentru a ne da seama că într-o ultimă analiză nu suntem în stare să dobândim fericirea şi seninătatea prin propriile noastre forţe.

“Societăţile avansate” au tendinţa să se debaraseze de credinţă şi ajungem să nu ştim cum să ieşim din ceea ce pare un drum fără ieşire. Atunci începem să avem un sentiment acut de nesiguranţă şi stress, şi dacă acest proces continuă putem ajunge şi la probleme psihiatrice.

Din această cauză atunci când iudeii l-au întrebat pe Hristos ce să facă pentru a dobândi viaţa veşnică, Acesta a spus: “Să aveţi credinţă”. Să credeţi.

Impresionant însă, când avem credinţă ne gândim că trebuie să credem în alţi oameni ca şi noi din mass-media, din diferite organizaţii mai mult sau mai puţin ştinţifice, politice, tehnologice etc. – organizaţii care susţin diferite lucruri pe care le credem cu ochii închişi.

Şi nu credem în Dumnezeu, chiar dacă a făcut lucruri pe care nimeni nu le-a făcut înainte sau după El. Trăim într-o continuă strâmbare. Însă este atât de uşor să facem schimbarea.

Însă o vom face?

English

We need to fight for faith. Or we’ll sink in a sea of madness and desperation.

The human logic is a very weak force compared to faith. However, our logic is strong enough to understand that in a final analysis we are unable to achieve the happiness and serenity through our own forces.

The “advanced societies” tend to discard faith and we don’t know how to get out from what seems to be a dead end street. Then we begin to have an acute feeling of uncertainty and stress, and if this process continues itcan lead to psychological problems.

That’s why when Jesus was asked what to do to achieve the eternal life, He said “To have faith”. To believe

Strikingly, though, when we have faith, we think that we have to believe in other humans like us, from mass-media, from different (more or less) scientific, political, technological (etc.) organizations which claim different things that we believe with our eyes closed.

And we don’t believe in God, even if he did things which nobody did before or after Him. We live in distortion. But it is so easy to switch. It needs just a small step.

Will we do it?

Greek

Πρέπει να αγωνιζόμαστε για την πίστη μας διαφορετικά θα βουλιάξουμε σε μια θάλασσα τρέλλας και απόγνωσης.

Η ανθρώπινη λογική είναι πολύ αδύναμη συγκρινόμενη με την πίστη. Όμως, η λογική είναι αρκετά δυνατή για να καταλάβει ότι σε τελική ανάλυση είμαστε ανήμποροι να αποκτήσουμε ευτυχία και ηρεμία μέσω των δικών μας δυνάμεων.

Οι “προηγμένες κοινωνίες” τείνουν να απορρίπτουν την πίστη και δεν μπορούμε να βγούμε από αυτό που φαίνεται σαν αδιέξοδο. Έτσι ο άνθρωπος αποκτά ένα οξύ αίσθημα αβεβαιότητας και αγωνίας και αν συνεχιστεί αυτή η διαδικασία οδηγείται συνήθως σε ψυχολογικά προβλήματα.

Για αυτό όταν ρωτήθηκε ο Χριστός τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος για να αποκτήσει την αιώνια ζωή, απάντησε: «Να έχει πίστη». Να πιστεύει.

Παραδόξως, όταν έχουμε πίστη, νομίζουμε ότι πρέπει να πιστεύουμε σε άλλους ανθρώπους σαν εμάς, από τα μέσα ενημέρωσης, από άλλους επιστημονικούς, πολιτικούς, τεχνολογικούς θεσμούς (οργανισμούς) που υποστηρίζουν διάφορα πράματα που πιστεύουμε με κλειστά μάτια.

Και δεν πιστεύουμε τον Θεό, ακόμα και όταν έχει κάνει πράματα που δεν έχει κάνει κανένας άλλος πριν ή μετά από Αυτόν.

Ζούμε σε σύγχυση ενώ είναι τόσο εύκολο να αλλάξουμε. Απλά χρειάζεται ένα μικρό βήμα.

Θα το κάνουμε;

Sursa:http://vatopaidi.wordpress.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

%d blogeri au apreciat: