Sprijinul de la bugetul de Stat pentru culte reprezintă 0,2% din bugetul de stat sau 0,08% din PIB-ul României


Sprijinul de la bugetul de Stat pentru culte reprezintă 0,2% din bugetul de stat sau 0,08% din PIB-ul României

 *

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMÂNE ne informează:

Întrucât în această perioadă mai multe persoane răuvoitoare vehiculează în presă cu scopul vădit de a exagera valoarea fondurilor primite de Cultele religioase din România ca sprijin financiar din partea Statului, pentru corecta informare a opiniei publice prezentăm datele din bugetul de Stat pe anul 2013, puse la dispoziţia Patriarhiei Române de Ministerul Finanţelor Publice:

Finanţare Culte 2013: 487, 4 milioane lei din care 276,9 milioane lei pentru salarizarea personalului clerical, 174,1 milioane lei pentru salarizarea personalului neclerical şi 36,4 milioane lei sprijin pentru construcţii, restaurări etc. 

Suma de 487, 4 milioane lei reprezintă 0,2% din bugetul de Stat pe anul 2013, respectiv 0,08% din PIB-ul României pe anul 2013. 

De menţionat faptul că majoritatea contribuabilior la bugetul de Stat şi la bugetele locale sunt de confesiune ortodoxă.