ŞTIRI DE LA BELGRAD: PRIMA ZI A ÎNTRUNIRII IERARHIEI SÂRBE

ŞTIRI DE LA BELGRAD
26.04.2010
PRIMA ZI A ÎNTRUNIRII IERARHIEI SÂRBE

 

După coliturghisirea arhierească  a episcopilor sârbi, în afara Palatului Patriarhal s-au adunat sârbi ortodocşi cu scopul de a înainta Ierarhiei un memoriu cu mii de semnături şi a protesta paşnic pentru deviaţiile celor cinci mitropoliţi în dauna Episcopului Artemie şi a fiilor lui duhovniceşti.
Strângerea de semnături – doar pentru câteva zile după Paşti – a început la iniţiativa monahului sârb Antonie şi au semnat-o monahi, clerici şi credincioşi. Numărul semnăturilor a ajuns la 14.500.

Cu acestea poporul ortodox din Serbia cere:

1. Ierarhii sârbi să întrerupă orice legătură cu Papa şi ereticii pentru ca credinţa  ortodoxă în Serbia să nu sufere împuţinare şi falsificare;

2. Sunt alături în luptă de Preasfinţitul Episcop Artemie al Bisericii Sârbe, care este  prigonit împreună cu obştea sa, deoarece luptă împotriva ecumenismului şi se împotriveşte dinamic independenţei Kosovolui;

3. Kosovo şi Metohia, care aparţin Episcopiei lui Artemie şi sunt pământ pur sârbesc, nu cedează la presiunile celor mari, care au bombardat Serbia şi nu vor independenţa lor de patria mamă. Suflet al luptei este Mitropolitul Artemie şi de aceea este prigonit şi izgonit cu minciuni şi învinuiri nedovedite. Din nefericire, în această izgonire primul loc îl deţin arhiereii sârbi filocatolici şi filo-occidentali, care – după cum se vede – au uitat bombardările. Absurd este faptul că Marile Puteri şi America vor ca Serbia să intre în NATO şi să recunoască bombardările împotriva ei ca pe un rău necesar. Adică Serbia este chemată să spună şi mulţumesc criminalilor ei!!!

În prima zi a întrunirii, credincioşii au vrut să predea textul cu semnături Ierarhiei, dar la porunca noului Patriarh filocatolic Irineu, (pe care Papa l-a cinstit cu un inel de aur!!!), Poliţia sârbă nu a permis credincioşilor să predea semnăturile, la porunca Patriarhului!!! Şi i-a asigurat că niciunul din ierarhi nu va ieşi din Palatul Patriarhal pentru a le primi!


TEME SPRE DEZBATERE

– Se va discuta în Ierarhie canonizarea lui Iustin Popovici şi serioasele probleme care au fost create în Mitropolia de Kosovo după îndepărtarea Episcopului Artemie.
– Ziarele sârbeşti au scris că intenţionează să împartă Mitropolia Belgradului şi să-i propună lui Artemie să ia noua Episcopie, pentru a-l îndepărta din Kosovo, dar Episcopul Artemie conform informaţiilor nu va accepta acest lucru.
– Trei mănăstiri din Kosovo, deoarece îl pomenesc pe Episcopul lor canonic Artemie, au fost pedepsite cu canonul opririi de la Împărtăşanie de către Episcopul pensionar Atanasie Jevtici. Şi pedeapsa va fi valabilă până la sfârşitul întrunirii Ierarhiei.