Te Deum la Catedrala Patriarhală

Te Deum la Catedrala Patriarhală

*

Patriarhul României, Preafericitul Părinte Daniel împlinește 62 de ani astăzi, 22 iulie 2013. Cu prilejul acestui moment aniversar, în Catedrala Patriarhală, de la orele 11:00, a fost oficiată o slujbă de Te Deum ca mulţumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra Bisericii Ortodoxe Române, poporului român şi Preafericirii Sale, precum şi pentru ajutorul dăruit Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române în promovarea credinţei şi misiunii creştin-ortodoxe. Slujba a fost oficiată de către Preasfințitul Părinte Varsanufie Prahoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. La slujbă au mai fost prezenţi Înaltpreasfinţitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei, Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop Vicar Patriarhal, oficialităţi, dar şi numeroşi credincioşi.  

După slujba de Te Deum, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a dat citire unui cuvânt în care a prezentat câteva din realizările Patriarhului României. 

„Preafericirea Voastră,

Suntem adunaţi aici întru bucurie să-l mulţumim lui Dumnezeu pentru darul pe care l-a făcut Bisericii noastre, în persoana Preafericirii Voastre, aducându-Vă pe lume spre a primi misiunea de a fi întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române.

Conotaţia deosebită a acestui moment aniversar este dată şi de transformarea bucuriei obişnuite în bucurie duhovnicească, slujind încă de la primele ore ale dimineţii Sfânta Liturghie, slujba de mulţumire prin excelenţă adusă lui Dumnezeu, iar acum participând cu toţii la slujba de Te Deum, am adus împreună mulţumire lui Dumnezeu pentru cele realizate de Prefericirea Voastră în cei 62 de ani de viaţă. Mulţumirea noastră se împleteşte cu cererea, căci la acest moment îl rugăm pe Dumnezeu să-l ajute pe Părintele nostru în continuare în marea lucrare a Bisericii la care a fost chemat, lucrare ce-i este pusă înainte. îi mulţumim Lui Dumnezeu pentru darurile pe care le vedem în lucrarea Preafericirii Voastre, acelea de a-L face tot mai cunoscut pe Hristos neamului nostru romanesc, pentru ca El să-i fie şi sare şi lumină, şi cale şi adevăr, şi viaţă şi aluat care dospeşte toată frământătura.

Prin definiţie, sărbătoare înseamnă, în primul rând, bucurie şi comuniune cu o persoană deosebită, care poate fi, pentru noi creştinii, ori un sfânt, ori un ostenitor din Biserica luptătoare. Şi cum viaţa omului, la moment aniversar, nu se măsoară atât în ani, cât se măsoară în fapte, putem spune, fără să greşim, că realizările Preafericirii Voastre depăşesc cu mult numărul anilor de activitate, toate făcându-le având ca pildă Cuvântul lui Dumnezeu: ”Fiul Omului n-a venit ca să I se slujească, ci ca El să slujească şi să-Şi dea sufletul răscumpărare pentru mulţi”. Ziua aceasta este un moment care ne uneşte, un moment de comuniune frăţească ce sporeşte râvna de a continua să mergem pe drumul spre ţelul nostru final, comuniunea cu Dumnezeu şi creşterea bunăstării Bisericii, atât în plan duhovnicesc, cât şi în plan material, pentru ca toţi să ne bucurăm întru slava veşnică a Preasfintei Treimi.

Crescut în duhul cetei mai autentice credinţe creştine şi desăvârşindu-Vă sub îndrumarea celor doi mari reprezentanţi ai teologiei şi spiritualităţii ortodoxiei româneşti, Părintele Profesor Dumitru Stăniloae şi Părintele Arhimandrit Cleopa Ilie, Preafericirea Voastră sunteţi un exemplu de muncă susţinută, de dăruire, de coordonare şi îndrumare, dovedind o vitalitate şi râvnă care ar putea lesne uimi pe cei cu mult mai tineri.

Ne aducem aminte că Preafericirea Voastră sunteţi de 26 de ani monah, de 23 de ani mitropolit şi de şase ani Patriarh ai Bisericii Ortodoxe Române. în tot acest timp aţi deţinut şi deţineţi mai multe demnităţi şi onoruri, între care aceea de membru titular al Academiei Internaţionale de Ştiinţe Religioase de la Bruxelles, şi aţi obţinut mai multe titluri şi distincţii atât în ţară, cât şi peste hotare. De asemenea, sunteţi Doctor Honoris Causa al mai multor universităţi. Preafericirea Voastră aţi fondat mai multe publicaţii şi aţi participat la peste 150 de simpozioane, congrese, conferinţe, colocvii şi întruniri naţionale şi internaţionale, fiind, de asemenea, autorul mai multor prestigioase volume de scrieri. Aţi publicat peste 1.500 de articole, studii, cuvântări şi prefeţe atât în română, cât şi în limbile franceză, engleză şi germană.

Preafericirea Voastră V-aţi remarcat, în activitatea de până acum, ca fondator de instituţii, publicaţii, organizator de simpozioane, colocvii, congrese şi expoziţii, precum şi iniţiator, sprijinitor şi coordonator a numeroase programe sociale, culturale şi educative. Aţi înfiinţat şi susţinut mai multe instituţii de învăţământ teologic, mai multe asociaţii social-filantropice şi centre cultural-pastorale.

Arătând, de asemenea, o grijă deosebită pentru monahism, Preafericirea Voastră, aţi realizat, pe de o parte, ca numărul mănăstirilor şi schiturilor să crească considerabil, iar pe de altă parte, calitatea duhovnicească şi organizatorică a acestora să fie îmbunătăţită. în timpul arhipăstoririi Preafericirii Voastre, au fost canonizaţi mai mulţi sfinţi români, au fost înfiinţate sau reactivate eparhii, iar mai multe episcopii istorice din ţară au fost ridicate la rangul de arhiepiscopie. Tot Preafericirea Voastră aţi pus şt bazele primului Centru de Presă al Bisericii Ortodoxe Române, BASILICA, în cadrul căruia funcţionează Radio TRINITAS, TV TRINITAS, Ziarul Lumina, Agenţia de ştiri BASILICA şi Biroul de presă al Patriarhiei Române. Cu purtarea de grijă a Preafericirii Voastre, s-au făcut toate demersurile pentru demararea lucrărilor de construire a Catedralei Mântuirii Neamului, lucrări care au atins in prezent cota zero.

După cum aţi afirmat odată chiar Preafericirea Voastră, „darul naşterii de copii în lume este un dar nu numai pentru lumea aceasta, ci este un dar şi pentru împărăţia Cerurilor, căci copiii care sunt crescuţi în credinţă şi se mântuiesc devin cetăţeni ai Raiului, cetăţeni ai Împărăţiei Cerurilor. Cuiva care i se dă naştere în lumea aceasta pământească i se dăruieşte şi vocaţia de a participa la viaţa şi iubirea veşnică a Sfintei Treimi, în împărăţia cerurilor” se constata ca aceste cuvinte se împlinesc cu prisosinţă în viaţa şi activitatea Preafericirii Voastre întrucât Vă străduiţi ca părinte spiritual al întregului popor să creşteţi si să îndrumaţi pe calea desăvârşirii pe toţi fiii lui. Demnitatea de Patriarh, la care aţi fost chemat, înseamnă o legătură aparte cu Dumnezeu, care reclamă responsabilitatea muncii şi a rugăciunii, cu timp şi fără timp, pentru binele, propăşirea şi mântuirea poporului român binecredincios, pentru demnitatea lui creştină.

Deşi sunteţi o prezenţă vie în viaţa culturală, socială, didactică si pastorala, în tot ceea ce aţi făcut până acum, Preafericirea Voastră aţi reuşit să Vă dăruiţi în întregime monahismului şi slujirii Bisericii lui Hristos. întreaga viaţă a Preafericirii Voastre aţi închinat-o slujirii Mântuitorului Iisus Hristos, a Bisericii sale, a neamului românesc şi a semenilor. Cuvântul măsurat al Preafericirii Voastre, întotdeauna încărcat de un conţinut duhovnicesc uimitor, vine cu greutate şi prestigiu, să lumineze nu numai bunul mers al poporului nostru, ci mereu deschide şi noi perspective spre o înţelegere tot mai profundă a Cuvântului lui Dumnezeu spre dobândirea vieţii veşnice.

La acest moment aniversar, Vă asigurăm de întreaga noastră consideraţie, precum şi de sprijinul nostru în continuarea tuturor acestor lucrări iniţiate de Preafericirea Voastră. Desigur, îndeobşte contemporaneitatea nu preţuieşte la dreapta lor valoare faptele omeneşti. Este şi firesc să se întâmple astfel, fiindcă pentru dreapta judecată şi preţuire a acestora este necesară o anumită perspectivă istorică. Totuşi, sunt şi fapte, a căror mărime şi trăinicie se vădesc grabnic şi fără echivoc, fiindcă sunt săvârşite pe temeiul unei lucide cunoaşteri a realităţii date, a necesităţii imediate, şi pe profetica viziune a scopului celui mai înalt. Asemenea fapte sunt ale Preafericirii Voastre. De aceea ele vor intra, cu toată strălucirea lor, în istoria neamului, dacă nu au şi intrat deja.

Pentru dragostea părintească cu care ştiţi să ne înconjuraţi de fiecare dată, pentru dăruirea cu care ne responsabilizaţi pe fiecare dintre noi, Vă urăm Preafericirea Voastre multă sănătate, putere în lucrarea de a consolida structura sufletească a neamului nostru şi de a întări unitatea Bisericii noastre, întru mulţi, binecuvântaţi şi rodnici ani! La mulţi si buni ani, Preafericite Părinte Patriarh!”, a spus Preasfinţia Sa. 

Apoi, preacuviosul Părinte Timotei Aioanei, Mare Eclesiarh al Catedralei patriarhale şi Exarh cultural al Arhiepiscopiei Bucureştilor a dăruit Preafericirii Sale, din partea slujitorilor Catedralei Patriarhale, o candelă ”care  ne aduce aminte de lumina credinței și a faptelor bune pe care Preafericirea Voastră le răspândiți pretutindeni și pe care în această lucrare arhierească de 23 de ani ați făcut-o cu timp și  fără timp, permanent, slujindu-l pe Dumnezeu și, de asemenea, slujind oamenilor”, după cum a mărturisit părintele arhimandrit.  

La final, în cuvântul Său, Patriarhul României a mulţumit lui Dumnezeu pentru darul vieţii şi pentru binefacerile revărsate, dar şi oamenilor prin care Dumnezeu lucrează.

„Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru darul vieții la fiecare aniversare a noastră și totodată ne aducem aminte cu recunoștință de părinții care ne-au născut și ne-au crescut, părinții după trup și de toți părinții duhovnicești, dascăli, profesori, duhovnici care au contribuit la formarea noastră și care ne-au ajutat să promovăm și să slujim Biserica și societatea în diferite etape ale vieții noastre. Mulțumim în mod deosebit Preasfințitului Părinte Episcop Vicar Varsanufie Prahoveanul pentru cuvintele frumoase adresate nouă, pentru enumerarea multor realizări, dar pe care noi le considerăm că sunt lucrarea lui Dumnezeu prin mâinile oamenilor și această lucrare a fiecăruia dintre noi este totdeauna o lucrare împreună cu alții, împreună cu cei mai apropiați dintre colaboratori, dar și împreună cu instituții care ajută Biserica. Suntem la ceas aniversar în stare de mulțumire adusă lui Dumnezeu, dar și oamenilor prin care Dumnezeu lucrează”, a spus Preafericirea Sa. 

De asemenea, Părintele Patriarh a evidenţiat faptul că darul vieții este o lumină a lui Dumnezeu aprinsă, așa cum se aprinde o candelă, care însă trebuie întreținută, cultivată și făcută roditoare pentru cei din jur.

„Este deosebit de important faptul că lumina se transmite din generație în generație. Lumina vieții se transmite copiilor care se nasc, dar și oamenilor din jur. Este evident faptul că atâta lumină luăm cu noi în suflet, cât am răspândit în jurul nostru. De aceea, Mântuitorul Iisus Hristos a spusadunaţi comori în Ceruri unde molia şi rugina nu le strică şi furii nu le fură. Aceste comori sunt lumina din rugăciune şi din faptele bune şi această lumină pe care o adunăm în suflet şi pe care o luăm cu noi în Împărăţia Cerurilor este totdeauna o lumină care se primeşte mai întâi în comunitate, în familia de acasă în care ne-am născut, în familia mai mare care este Biserica şi într-o familie naţională, socială, în care suntem cetăţeni. Deci, fiecare om în lumea aceasta este într-un mod originar ceea ce a primit de la alţii, este un ţesut de relaţii de lumină, lumina primită de la părinţi, lumina primită de la învăţători, educatori, profesori, de la prieteni, de la colegi, colaboratori. Numai modul în care sunt combinate influenţele primite de noi în suflet şi în minte diferă de la persoană la persoană, astfel încât fiecare persoană poartă în ea în mod duhovniceşte toate persoanele care au contribuit la formarea, îmbogăţirea şi luminarea noastră proprie. Simţim adesea de unde avem un îndemn bun, de la cine am primit o învăţătură care ne ajută să vieţuim creştineşte. Lumina aceasta nu se transmite numai prin cărţi, ci se transmite mai ales prin modul de a vieţui al altora, de aceea în Ortodoxie Vieţile Sfinţilor au influenţat mai mult decât citirea Sfintei Scripturi persoanele slujitoare ale Bisericii. Din modul în care vedeam că se roagă părinţii noştri, preoţii noştri am învăţat cât de bogată, frumoasă şi folositoare este rugăciunea. Din modul de hărnicie şi dărnicie al părinţilor sau al unor oameni din jurul nostru am învăţat lumina iubirii milostive a iubirii darnice care ajută pe cel fără de ajutor. Pentru toate aceste daruri mulţumim lui Dumnezeu şi semenilor prin care El lucrează în fiecare sărbătoare de aniversare”, a precizat Părintele Patriarh. 

„Mulţumim tuturor celor prezenţi şi considerăm că rugăciunea, oriunde ne-am afla, este cea mai importantă participare, chiar dacă nu este o participare fizică prin rugăciune ne simţim foarte aproape, aşa că noi dorim să exprimăm mulţumiri tuturor celor care începând cu sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie – care a fost numele de botez al nostru – şi până astăzi ne-au felicitat în diferite forme şi îndeosebi cei care sunt prezenţi astăzi aici. Trebuie să spunem că în mod deosebit darul acesta al vieţii se vede ca mare bucurie acolo unde se cultivă credinţa în Dumnezeu care este Dăruitorul Vieţii. El este Izvorul Vieţii Pământeşti şi Izvorul Vieţii Cereşti. Acolo unde copii sunt înţeleşi ca dar al lui Dumnezeu bucuria este şi mai mare, de aceea noi ne luptăm ca să fie promovată familia creştină, să fie ajutaţi părinţii care au copii mulţi, deoarece toate darurile acestea ale naşterii de prunci sunt daruri pentru Biserică şi pentru întreaga societate. Constatăm că se diminuează populaţia României pentru că sunt mai puţine naşteri. De aceea, la aniversarea noastră a fiecăruia dintre noi trebuie să ne gândim cât de mare este darul vieţii şi să îndemnăm şi pe alţii să se bucure de darul vieţii pruncilor, tinerilor, vârstnicilor, pentru că în Biserică toate persoanele, indiferent de vârstă şi de rang, sunt lumini ale Lui Dumnezeu”, a încheiat Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române. 

Slujba de Te Deum a fost urmată, de la orele 12.00, de un scurt moment aniversar în sala Europa Christiana din Palatul Patriarhiei.

Sursa: http://www.basilica.ro/stiri/te-deum-la-catedrala-patriarhala_8739.html