TEOLOGUL GREC IOANNIS TATSIS: ECUMENIŞTII ÎŞI DAU PE FAŢĂ SLUGĂRNICIA FAŢĂ DE PAPA

TEOLOGUL GREC IOANNIS TATSIS

ECUMENIŞTII ÎŞI DAU PE FAŢĂ SLUGĂRNICIA FAŢĂ DE PAPA

15/7/11

Ioannis Tatsis: Ecumeniştii îşi demonstrează
supunerea faţă de papa

La sfârşitul lunii iunie, cu ocazia prăznuirii Apostolilor Petru şi Pavel la Vatican, a sosit o delegaţie a Patriarhiei Ecumenice, după cum prevede protocolul instituit în ultimii ani de catolici şi ecumenişti. În timpul întâlnirii oficiale a delegaţiei patriarhale cu papa, conducătorul acesteia, Mitropolitul Emmanuil al Franţei s-a înclinat şi a sărutat mâna dreaptă a papei.

La fel, la „liturghia” papală din ziua următoare, episcopul vicar Athenagoras de Sinope, membru şi el al delegaţiei patriarhale, a sărutat mâna dreaptă a papei, după cum se vede în fotografia publicată de blogul “Ακτίνες”.

Mai mult, ecumeniştii îşi dau pe faţă devotamentul şi obedienţa lor faţă de papa… Nu înţeleg că prin plecăciuni şi sărutări de mână îi oferă recunoaştere eclezială deplină papei? Nu înţeleg că papa îi are de acum la mână, metaforic şi literalmente? Şi, în sfârşit, ce caută episcopii ortodocşi la „liturghia” papală? Recunosc ca validă liturghia pe care o oficiază papa? Dacă da, de ce nu se împărtăşesc cu el din acelaşi potir? Dacă nu, ce importanţă are prezenţa lor la o taină oficiată de eretici, în ciuda prevederilor prohibitive ale Sfintelor Canoane?

În orice caz, atât papa şi catolicii, cât şi ecumeniştii ar trebui să ştie că recunoaşterile reciproce dintre ei nu sunt acceptate, nici confirmate de clerul şi poporul ortodox credincios, care sunt membri ai Trupului Bisericii Ortodoxe. Supunerea ecumeniştilor faţă de papa nu înseamnă supunerea ortodocşilor faţă de acesta. Ortodocşii văd în persoana papei pe cel care denaturează Credinţa, care denaturează primatul cu panerezia lui „filioque”, un eretic egoist care reclamă distincţia primatului şi a infailibilităţii, cel mai mare lider eretic al vremii noastre, conducătorul kakodoxiei papismului. Iubirea falsă a ecumeniştilor nu poate depăşi dimensiunea rătăcirii şi a apostaziei latinilor de la Adevărul pe care ni l-a revelat Domnul şi pe care ni l-au lăsat moştenire Apostolii, Sinoadele şi Părinţii.

(traducere: https://acvila30.ro, sursa: http://thriskeftika.blogspot.com/2011/07/blog-post_8101.html)