The colour of God’s Grace- Το χρώμα της χάρης του Θεού – SPOD – ΠΦΗ

The colour of God’s Grace

Το χρώμα της χάρης του Θεού – SPOD – ΠΦΗ

Romanian

Icoana este un obiect foarte important. Sinodul 7 ecumenic ce a avut loc la 787 d. Hr. a fost dedicat icoanelor. Importanța icoanelor rezidă în faptul că acestea ne ridică de pe planul efemer în care trăim, plan dominat de moarte, și ne ridică în planul eternității. Ne oferă o pregustare a Împărăției Cerurilor ce este dragoste, dreptate, pace în Duhul Sfânt – o lume total transfigurată și nu doar o „societate mai bună” după cum anumite sisteme filosofice și alte credințe creștine cred.

Principala diferență este faptul că ortodoxia nu este un sistem de gândire ci o experiență și o revelație practică a lui Dumnezeu și, deci, icoana ortodoxă (precum și muzica psaltică) este rezultatul artistic al acestei experiențe.

Validitatea acestui rezultat poate fi recunoscută de către oricine, indiferent de nivelul de educație sau vârstă pentru că toți oamenii sunt fii ai lui Dumnezeu de la zidirea noastră și nu suntem dependenți de nici un factor extern pentru a simți harul lui Dumnezeu.

Dobândiți icoane. Icoane adevărate. Acestea sunt „fotografiile” din lumea de dincolo.

Greek

Η εικόνα είναι πολύ σοβαρό αντικείμενο. Η έβδομη Οικουμενική Σύνοδος, που έγινε το 787 μ.Χ., ήταν αφιερωμένη στις εικόνες. Η σημαντικότητα της εικόνας οφείλεται στο γεγονός ότι μπορεί να μας πάρει από το «θνητό» επίπεδο και να μας ανεβάσει στο επίπεδο της αιωνιότητας. Μας δίνει μια γεύση της Βασιλείας των Ουρανών που είναι φτιαγμένη με αγάπη, δικαιοσύνη και ειρήνη εν Αγίω Πνεύματι, ένας τελείως μεταμορφωμένος κόσμος και όχι απλά μια «καλύτερη κοινωνία» όπως πιστεύουν ορισμένα φιλοσοφικά συστήματα και άλλες χριστιανικές ομολογίες.

Η βασική διαφορά είναι ότι η Ορθοδοξία δεν είναι φιλοσοφικό σύστημα αλλά εμπειρία και αποκάλυψη του Θεού και επομένως η ορθόδοξη εικόνα (όπως και η ψαλτική) είναι το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα (ή καλλιτεχνική έκφραση) της εμπειρίας αυτής.

Η εγκυρότητα αυτού του αποτελέσματος μπορεί να αναγνωριστεί από οποιονδήποτε ανεξάρτητα επιπέδου μορφώσεως και ηλικίας, επειδή όλοι οι άνθρωποι είμαστε παιδιά του Θεού και δεν εξαρτόμαστε από κανέναν εξωτερικό παράγοντα για να αισθανθούμε την χάρη του Θεού.

Αποκτήστε εικόνες. Αληθινές εικόνες. Είναι οι “φωτογραφίες” από τον άλλο κόσμο.

English

An icon is a very important object. The 7th Ecumenical Synod (787 A. C.) was about the icons. The importance of the icon consists in that it takes us from the plane of mortality and raises us in the plane of eternity. It gives us a taste of the Kingdom of Heavens which is made with love, justice, peace in Holy Spirit – a totally transfigurated world, and not just a “better society” like some thinking systems and other christian denominations believe.

The main difference is that orthodoxy isn’t a thinking system but a practical experience and revelation of God and, hence, the orthodox icon (and the psaltic music also) is the artistic result of this experience.

And the validity of this result can be recognized by anyone, regardless the level of education and age because all men are sons of God from our conception and we are not dependent of any external factor to feel the God’s grace.

Acquire icons. Real icons. They are the “photos” from the other world.

Source:http://vatopaidi.wordpress.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

%d blogeri au apreciat: