TROPARUL SFINȚILOR FĂRĂ DE ARGINȚI COSMA ȘI DAMIAN (1Noiembrie)

TROPARUL SFINȚILOR FĂRĂ DE ARGINȚI COSMA ȘI DAMIAN

 

– Psalții Catedralei Patriarhale – 

*

Aceştia au fost mari făcători de minuni şi, după cum le spune şi numele, au vindecat oameni fără ca să primească nici un fel de răsplată pentru aceasta. Ei s-au născut dintr-un tată păgân şi mamă creştină, undeva în Asia Mică. Ei au fost fraţi şi de sânge şi duhovniceşti. După moartea tatălui lor, maica lor, Teodotia, s-a dedicat viaţa exclusiv fiilor ei cărora le-a dat cea mai aleasă educaţie creştinească, ea rămânând până la moarte în desăvârşită văduvie. Cu ajutorul lui Dumnezeu, fii au crescut şi s-au desăvârşit cu vârsta şi cu duhul, făcându-se rod ales, bucurie şi cinste vieţii maicii lor şi mai cu seamă făcându-se şi mari luminători ai lumii. Ei au învăţat arta medicală, dar pe oameni îi vindecau nu atât cu medicamentele, cât cu Numele Domnului şi Mântuitorului Iisus Hristos. Pentru aceasta ei nici nu primeau niciodată nici un fel de plată de la pacienţii lor, ci mai vârtos împlineau cu dragoste cuvântul Domnului: „În dar aţi luat, în dar să daţi“(Matei 10, 8). Ei păzeau cu atâta scumpătate această rânduială a lor, încât odată Sfântul Cosma s-a tulburat mult văzând că fratele lui, Damian, a acceptat trei ouă de la femeia Palladia pe care o vindecase de o boală. Pentru aceasta el a cerut ca după moartea lui să nu fie îngropat de fratele Damian. Dar Sfântul Damian acceptase cele trei ouă nu pentru iubirea de plată, ci pentru că femeia aceea îl jurase să le accepte întru Numele Preasfintei Treimi. 

Continuarea…

.

Sfinţii Doctori fără Arginţi Cosma şi Damian din Asia Mică nu trebuie confundaţi cu Sfinţii Cosma şi Damian din Roma (prăznuiţi la 1 iulie) sau cu Sfinţii fără de Arginţi din Arabia (prăznuiţi la 17 octombrie).

***

Sursa: http://psaltiicatedraleipatriarhale.wordpress.com