Vecernia Floriilor la Catedrala Mântuirii Neamului

Vecernia Floriilor la Catedrala Mântuirii Neamului

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a oficiat astăzi, 27 aprilie 2013, slujba Vecerniei unită cu Litia pe platforma Catedralei Mântuirii Neamului. Alături de Patriarhul României a slujit şi Preasfinţitul Părinte Varsanufie Prahoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor înconjuraţi de un sobor de 12 preoţi şi 7 diaconi în prezenţa preoţilor din cele trei protoierii ale Capitalei, preoţii din Protoieriile Ilfov Nord şi Ilfov sud, preoţii de caritate din Bucureşti şi militari din Bucureşti.


La finalul slujbei Preafericitul Părinte Patriarh a citit o rugăciune de mulţumire adusă lui Dumnezeu pentru lucrările ce s-au săvârşit până în prezent la infrastructura Catedralei Mântuirii Neamului. Apoi, a fost rostită rugăciunea la binecuvântarea ramurilor de salcie: Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce şezi pe Heruvimi, Cel ce ai arătat puterea Ta şi ai trimis pe Unul-Născut Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, ca să mântuiască lumea prin Crucea, prin îngroparea şi prin învierea Sa; Căruia, venind în Ierusalim spre Patima cea de bunăvoie, poporul cel ce şedea întru întuneric şi în umbra morţii, luând semnele biruinţei – ramuri de copaci şi stâlpări de finic I-a prevestit învierea; însuţi, Stăpâne, păzeşte-ne şi pe noi, care, urmând acelora, purtăm în mâini ramuri de copaci în această zi de înainteprăznuire. Şi, precum pe acele popoare şi pe acei prunci care Ţi-au strigat Ţie: «Osana!», apără-ne şi pe noi, ca, prin laude şi cântări duhovniceşti, să ne învrednicim de dătătoarea de viaţă înviere cea de a treia zi, în Hristos Iisus, Domnul nostru, cu Care împreună eşti binecuvântat cu Preasfântul şi Bunul şi de viaţă Făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Slujba Vecerniei Unită cu Litia a fost transmisă în direct de televiziunea şi radioul TRINITAS, fiind pentru prima dată când se face acest lucru de la Catedrala Mântuirii Neamului. 

La finalul Slujbei Vecerniei Patriarhul României a adresat un cuvânt de învăţătură celor prezenţi explicând că anul acesta pelerinajul a pornit de la viitoarea Catedrală a Mântuirii Neamului pentru a aduce mulţumire lui Dumnezeu subliniind lucrarea săvârşită până acum: „Dăm slavă lui Dumnezeu pentru această zi frumoasă şi binecuvântată când am săvârşit aici pe locul unde vor păşi credincioşii în noua catedrală slujba Vecerniei, Litia şi am sfinţit ramurile de finic pentru pelerinajul care va urma acum şi am adus rugăciune de mulţumire lui Dumnezeu pentru cei doi ani şi jumătate de lucrări la noua catedrală numită Catedrala Mântuirii Neamului. Din noiembrie 2010 până acum în aprilie 2013, în doi şi jumătate s-au construit 20 de metri, 16 în pământ şi 4 afară pentru a ajunge la finalizarea construcţiei infrastructurii. De la această platformă începe propriu-zis Biserica viitoarei Catedrale a Mântuirii Neamului, o lucrare anevoioasă pentru că s-a construit mult în pământ, o lucrare costisitoare şi sperăm că de aici încolo lucrările să fie mai uşoare şi mai puţin costisitoare, deşi mai trebuie să construim încă vreo 40 sau 50 de metri pentru a ne apropia de acoperişul viitoarei catedrale. Îi dăm slavă lui Dumnezeu că ne-am putut întâlni aici ca loc de plecare al pelerinajului care de obicei era mănăstirea Radu Vodă din Bucureşti, dar anul acesta pentru a aduce mulţumire lui Dumnezeu subliniind lucrarea săvârşită până acum, începe pelerinajul din acest loc”.

Părintele Patriarh a vorbit şi despre învierea lui Lazăr arătând că această minune prevesteşte şi Învierea lui Hristos din morţi şi învierea cea de obşte.

„Desigur, Sâmbăta lui Lazăr este plină de înţelesuri duhovniceşti. Învierea lui Lazăr din mormânt s-a făcut de către Mântuitorul Iisus Hristos care a spus atunci înainte de a-l învia pe Lazăr Eu sunt Învierea şi Viaţa. Cel ce crede în Mine chiar dacă va muri va trăi, chiar dacă va muri cu trupul va trăi cu sufletul. Deci, învierea lui Lazăr prevesteşte şi Învierea lui Hristos din morţi şi învierea cea de obşte, adică învierea noastră a tuturor. Moartea nu este o stare firească, deşi ne-am obişnuit cu ea. Ea este un accident, este urmare a păcatului. Dar aşa cum ne spune Sfântul Apostol Pavel cel din urmă duşman al omului care va fi desfiinţat este moartea. Deci, omul creat după chipul lui Dumnezeu cel veşnic viu este chemat la viaţă veşnică. Deja pelerinajul din ziua aceasta prevesteşte Intrarea Domnului în Ierusalim în chip duhovnicesc ca pomenire a intrării Lui în Ierusalimul pământesc şi apoi trecerea în suferinţele pătimirilor, ale crucii şi trecerea din moarte la viaţă. Deci, de acum înainte în aceste zile urcuşul spre Înviere se intensifică”, a spus Părintele Patriarh. 

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a mulţumit lui Dumnezeu pentru toate binefacerile şi celor care au contribuit la zidirea catedralei: „Mulţumim lui Dumnezeu pentru toate binefacerile, mulţumim tuturor celor care au contribuit la zidirea catedralei până acum şi ne rugăm Preasfintei Treimi, Mântuitorului Iisus Hristos, Cel răstignit, înviat şi înălţat la Cer care este ocrotitorul cel dintâi al viitoarei catedrale şi Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul României, ca fiind al doilea ocrotitor al noii Catedrale Patriarhale să ne ajute să continuăm lucrarea spre slava lui Dumnezeu şi spre ocrotirea poporului român. Tuturor celor care s-au ostenit cu organizarea acestui moment liturgic şi misionar le mulţumim şi ne rugăm Bunului Dumnezeu să le răsplătească osteneala cu bucurie şi cu pacea şi bunătatea sufletului pentru că toată darea cea bună şi tot darul vine de la Dumnezeu, Părintele Luminilor”. 

În încheierea cuvântului Său, Părintele Patriarh a arătat că noua catedrală va fi ca o lumânare de Înviere şi ca o ieşire din umilirea Bisericii care a fost răstignită în multe feluri în timpul regimului comunist ateu.

„Prima oprire în cadrul pelerinajului va fi la paraclisul Învierea Domnului, care este paraclisul Catedralei Patriarhale. El poartă hramul Învierea Domnului pentru că înainte de a Se înălţa la Cer Hristos cel răstignit a înviat. Iar în apropierea acestui loc pe care se construieşte Catedrala Mântuirii Neamului au fost demolate trei biserici şi translate două. Paraclisul Învierii şi Catedrala Înălţării arată că Biserica umilită în timpul comunismului prin cele cinci lăcaşuri de cult demolate şi translate poartă în ea Taina Învierii. Deci, Catedrala nouă va fi ca o lumânare de Înviere şi ca o ieşire din umilirea Bisericii care a fost răstignită în multe feluri în timpul comunismului ateu. Deci, această lucrare este una cu valoare de simbol pe lângă necesitatea strict liturgică şi sperăm să fie şi o lucrare simbol pentru înălţarea noastră în demnitate spre slava lui Dumnezeu şi spre binele poporului român”, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.    

Slujba Vecerniei unită cu Litia a fost oficiată cu prilejul pelerinajului de Florii care se va desfăşura după următorul program: prima oprire se face la paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, după care se continuă pe Calea 13 Septembrie, Bd. Libertăţii şi Bd. Regina Maria; a doua oprire se face la Biserica „Sfântul Nicolae“ – Vlădica, după care se continuă pe str. 11 Iunie, str. Principatele Unite, str. Enăchiţă Văcărescu şi str. Sfânta Ecaterina; a treia oprire se face la Paraclisul universitar „Sfânta Ecaterina“, după care se continuă pe str. Bibescu Vodă, apoi pe Dealul Patriarhiei; pelerinajul se încheie la ora 18:00, la Catedrala patriarhală, unde pelerinii vor fi întâmpinaţi şi binecuvântaţi de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Sursa: http://www.basilica.ro/stiri/vecernia-floriilor-la-catedrala-mantuirii-neamului_6298.html