Ziua Naţională la Patriarhie (FOTO)

Ziua Naţională la Patriarhie

 

Cu prilejul Zilei Naţionale a României, astăzi, 1 decembrie 2013, la Catedrala Patriarhală din Bucureşti a fost oficiată o slujbă de Te Deum. Slujba a fost săvârşită de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa a numeroşi credincioşi.

Cu acest prilej, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a adresat celor prezenţi pe Colina Bucuriei cuvântul intitulat Contribuţia Bisericii la realizarea unităţii naţionale subliniind contribuția majoră a Bisericii Ortodoxe Române la promovarea conştiinţei unităţii spirituale a neamului românesc. „Ea a cultivat în sufletele credincioşilor români conştiinţa trează că ei au aceeaşi obârşie, ca neam, aceeaşi limbă şi aceeaşi credinţă creştină. Mitropoliile Ţării Româneşti şi Moldovei erau în strânse legături cu Mitropolia Transilvaniei, răspândirea cărţilor bisericeşti, ajutorarea frăţească în timp de prigoană, corespondenţa între ierarhi, contacte personale între preoţi, călugări şi credincioşi pelerini fiind adesea practicate de o parte şi de alta a munţilor Carpaţi”, a spus Preafericirea Sa.

„Conştiinţa unităţii de neam a fost întărită mai ales prin traducerea şi tipărirea cărţilor bisericeşti în limba română pentru „întreaga seminţie românească“, punându-se astfel bazele limbii române literare, care a consolidat şi mai mult conştiinţa unităţii de neam a tuturor românilor. Biserica a dăruit cărţi de slujbă şi de învăţătură în limba poporului, înţeleasă de toţi, care au circulat în toate provinciile româneşti, afirmând, adesea, în predosloviile acestor cărţi unitatea bisericească şi naţională a tuturor românilor, a mai subliniat Patriarhul României.

„Pentru toate binefacerile Marii Unirii în viaţa şi istoria poporul român, aducem astăzi mulţumire lui Dumnezeu şi pomenim cu recunoştinţă pe toţi eroii români care au luptat pentru libertatea, unitatea şi demnitatea poporului român”, a mai precizat Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române.

Potrivit tradiţiei bisericeşti şi hotărârii Sfântului Sinod, de Ziua Naţională a României, în catedralele eparhiale, bisericile parohiale şi mânăstireşti din ţară şi străinătate, precum şi în paraclisele şcolilor de teologie ortodoxă este oficiată slujba specifică Te Deum şi sunt pomeniţi eroii neamului românesc care au înfăptuit unitatea naţională a românilor în anul 1918.