Έντονη αντίδραση του Π.Σ.Ε. για ανύπαρκτη συμμετοχή ορθοδόξων – Puternică reacţie în CMB pentru lipsa de participare ortodoxă (greek)

Έντονη αντίδραση του Π.Σ.Ε. για ανύπαρκτη συμμετοχή ορθοδόξων


Έντονη υπήρξε σήμερα η αντίδραση του Μητροπολίτη Σασίμων Γενναδίου και των άλλων Ορθοδόξων Μελών της Κεντρικής Επιτροπής του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών για την μη ισοζυγισμένη και σχεδόν ανύπαρκτη συμμετοχή Ορθοδόξων μεταξύ των Ομιλητών της προετοιμαζόμενης Διάσκεψης Ειρήνης η οποία θα συγκληθεί τον ερχόμενο Μάιο στο Κίνγκστον της Τζαμάικας.

Η συζήτηση έλαβε χώρα εντός των πλαισίων των εργασιών της τακτικής συνελεύσεως της Εκτελεστικής Επιτροπής του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών (ΠΣΕ) στην έδρα του Οικουμενικού Κέντρου στη Γενεύη που άρχισαν χθες, 14 Φεβρουαρίου, και ολοκληρώνονται σήμερα.

Η Εκτελεστική Επιτροπή συνέρχεται δις του έτους. Από τις 16-23 Φεβρουαρίου θα ακολουθήσουν οι εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής του Διεκκλησιαστικού Οργανισμού, η οποία συνέρχεται ανά δέκα οκτώ μήνες.

Την Εκκλησία Κύπρου και στα δύο αυτά σώματα εκπροσωπεί ως μέλος ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας – Αμμοχώστου Βασίλειος.

Άλλοι Ορθόδοξοι εκπρόσωποι στην Εκτελεστική Επιτροπή, επί συνόλου 25 μελών, είναι ο Μητροπολίτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου Σασίμων Γεννάδιος, μέλος του Προεδρείου, ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίων, της Ρωσικής Εκκλησίας κ.ά.

Στην Κεντρική Επιτροπή, περίπου 150 εκπρόσωποι, εκπροσωπείται σχεδόν το σύνολο των Ορθοδόξων Εκκλησιών.

Μερικές μάλιστα Ορθόδοξες Εκκλησίες με περισσότερους του ενός εκπροσώπων.

Αν και τα δύο αυτά σώματα ασχολούνται κατά κανόνα με οργανωτικά ζητήματα του ΠΣΕ, εν τούτοις, η χρονική περίοδος συγκλήσεως τους καθίσταται σημαντική ένεκα των τρεχόντων πολιτικών εξελίξεων, όπως οι εξεγέρσεις λαών για δημοκρατική διακυβέρνηση των χωρών τους (Τυνησία, Αίγυπτος κ.λπ.), επιθέσεις εναντίον των Χριστιανών (Κύπρος, Αίγυπτος), ή ακόμα και ένεκα των οικολογικών καταστροφών από ακραία φυσικά φαινόμενα και της διεθνούς οικονομικής κρίσεως που επηρεάζει τη ζωή και των Εκκλησιών.

Το περιεχόμενο των συζητήσεων στα πλαίσια των εργασιών της Εκτελεστικής Επιτροπής επηρεάσθηκαν από τα γεγονότα αυτά και αναμένεται ότι το ίδιο και σε μεγαλύτερο βαθμό θα συμβεί και κατά τη διάρκεια των εργασιών της Κεντρικής Επιτροπής τις επόμενες ημέρες.

Διαπιστώνεται ότι στη συνείδηση των Δυτικών Χριστιανών αυξάνει η πεποίθηση της μεγαλύτερης και εντονότερης συμπαραστάσεως των Χριστιανικών μειονοτήτων που ζουν μέσα σε μουσουλμανικά περιβάλλοντα.

Βεβαίως, ο Γενικός Γραμματέας Δρ. Olav Tveit, περιέγραψε αδρομερώς τον κατά την δική του αντίληψη ρόλο του ΠΣΕ, ο οποίος συνοψίζεται στην αναζήτηση της ενότητας των Εκκλησιών. Αυτό το σκοπό εξυπηρετούν τα διάφορα θεολογικά και κοινωνικά προγράμματα που αναπτύσσει το ΠΣΕ.

Τα δύο αυτά σώματα, στη διάρκεια των εργασιών τους, θα ασχοληθούν επίσης διεξοδικά με την προετοιμαζόμενη Διάσκεψη Ειρήνης, που θα συγκληθεί από τις 17-25 Μαΐου το 2011 στο Κίνγκστον της Τζαμάικας, όπως και με την Γενική Συνέλευση του Παγκοσμίου Συμβουλίου που θα συγκληθεί το 2013 στη Νότιο Κορέα.

Ήδη τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής ενημερώθηκαν για τη πορεία και το στάδιο των προετοιμασιών αυτών και εντός αυτών των πλαισίων προκλήθηκε η ανωτέρω αντίδραση από Ορθοδόξου πλευράς.

Άλλο θέμα, το οποίο προκάλεσε την αντίδραση των Ορθοδόξων μελών ήταν η πρόταση για εισδοχή δύο νέων μελών Εκκλησιών.

Ο Μητροπολίτης Κωνσταντίας τόνισε ότι κάποτε το ΠΣΕ πρέπει να συμβάλει και κατά τον αντίθετο τρόπο στην ενότητα των Εκκλησιών εφαρμόζοντας την αρχή της εκπροσωπήσεως από άλλες ομόδοξες Εκκλησίες, δίδοντας συγχρόνως το μήνυμα ότι δεν αποδέχεται το συνεχή κατακερματισμό των χριστιανών με το να κάνει αποδεκτές μικρές ομάδες ως μέλη.

Στο περιθώριο των εργασιών της Εκτελεστικής Επιτροπής έγιναν και τα εγκαίνια εκθέσεως φωτογραφίας από της ζωή των Ορθοδόξων Εκκλησιών.

Στα εγκαίνια παρέστη και χαιρέτισε ο Μητροπολίτης Ελβετίας Ιερεμίας και ο Επίσκοπος Λαμψάκου Μακάριος η δε χορωδία της Γαλλοφώνου Ενορίας της Γενεύης έψαλλε σειρά από ορθόδοξους ύμνους.

 

Source: romfea.gr

%d blogeri au apreciat: