Ερωτήσεις του λαού προς τους Αρχιερείς για την «Κάρτα του Πολίτη» – ÎNTREBĂRI ALE POPORULUI CĂTRE ARHIEREI DESPRE „CARDUL CETĂŢEANULUI” (GREEK)

Ερωτήσεις του λαού προς τους Αρχιερείς για την «Κάρτα του Πολίτη»


Καθημερινώς οι ευσεβείς χριστιανοί μας ενοχλούν και μας ερωτούν με αγωνία τι γίνεται με το θέμα της ηλεκτρονικής κάρτας του πολίτη. Σας μεταφέρω το τι ακριβώς ερωτήσεις δεχόμεθα καθημερινώς από το χριστεπώνυμο ποίμνιό μας, το οποίον μας κοιτά κατάματα αναμένοντας από εμάς απαντήσεις, τις οποίες δυστυχώς δεν έχω.

Μας λέγουν, το θέμα της Κάρτας του Πολίτη, είναι μείζον θέμα. Ήδη ψηφίστηκε το φορολογικό Νομοσχέδιο, το οποίον αναφέρεται και στη λεγόμενη φοροκάρτα, η οποία το Νομοσχέδιο την αναφέρει ως προαιρετική.

Όμως με το νέο χρόνο ο αρμόδιος Υπουργός δήλωσε ότι η φοροκάρτα θα ενσωματωθεί εις την Κάρτα του Πολίτη. Άρα η φοροκάρτα αυτόματα γίνεται υποχρεωτική.

Έχουμε πλέον ένα ισχυρό στοιχείο στα χέρια μας δια το τι είναι η φοροκάρτα, αφού αναλύεται στο Νομοσχέδιο, τι καταγράφει, τι προσωπικά στοιχεία εμπεριέχει και πως λειτουργεί.

Αφού δε, θα ενσωματωθεί εις την Κάρτα του Πολίτη, τούτο σημαίνει ότι δεν θα έχει μεγάλη διαφορά η φοροκάρτα ως προς τον τρόπο λειτουργίας της από την Κάρτα του Πολίτη.

Αργότερα δε στην Κάρτα του Πολίτη θα ενσωματωθούν και όλες οι επιμέρους κάρτες. (Κάρτα εργασίας, κάρτα μαθητή κτλ.)

Έπρεπε λοιπόν ήδη η Συνοδική Επιτροπή να έχει ενημερωθεί δια την φοροκάρτα και να κάνει ήδη κάποια εισήγηση στην Ιερά Σύνοδο, αφού ενσωματώνεται τελικά στην Κάρτα του Πολίτη. Γιατί επικρατεί τόση σιωπή ερωτά ο λαός;

Μας λέγουν, επίσης, ότι αξιότιμοι καθηγητές, μέλη της Συνοδικής Επιτροπής έχουν ζητήσει να τεθούν προς την Κυβέρνηση πλείστα καίρια ερωτήματα δια την Κάρτα του Πολίτη.

Η δε Συνοδική Επιτροπή, όχι μόνον απόφαση δεν έλαβε, αλλά μαζί με την Διαρκή Ιερά Σύνοδο ούτε καν τα ερωτήματα αυτά έθεσε προς την Κυβέρνηση. Διερωτάται ο ευσεβής λαός

α) Δια ποίο λόγο δεν ελήφθη απόφαση;

β) Δια ποίο λόγο ούτε καν έθεσαν τα ερωτήματα των αξιοτίμων καθηγητών προς την Κυβέρνηση

γ) Ποίος επίσης ο λόγος, ενώ πλήθος ιεραρχών λαμβάνουν αποφάσεις δια τις Μητροπόλεις τους, δημοσιεύουν τις φωτισμένες θέσεις τους και ενημερώνουν ότι δεν θα λάβουν την Κάρτα του Πολίτη, δεν συγκαλείται η Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας να αποφανθεί για το θέμα, μιας και το θέμα της Κάρτα του Πολίτη είναι μείζονος σημασίας και σε καμία περίπτωση δεν εξουσιοδοτείται μια Συνοδική επιτροπή η η Δ.Ι.Σ η οποία είναι για να χειρίζεται τα τρεχούσης διοικητικά φύσεως ζητήματα;

Εμείς αδυνατούμε να απαντήσουμε στα ερωτήματα του ευσεβούς λαού, διότι δεν είμαστε αρμόδιοι δια τούτο και απευθύνομεν την επιστολήν αυτήν προς όποιον μπορεί να μας πληροφορήσει.

 

Source:romfea.gr

%d blogeri au apreciat: