Ορθοδοξία και εξέλιξη με τον Επίσκοπο Κάλλιστο Wear (video) – ORTODOXIE ŞI EVOLUŢIONISM CU EPISCOPUL KALLISTOS WEAR (VIDEO; GREEK, ENGLISH)

Ορθοδοξία και εξέλιξη με τον Επίσκοπο Κάλλιστο Wear (video)


-Ελπίζω να είναι εύκολο για εσάς πατέρα και καταρχάς καλό απόγευμα.

Ως φοιτητής επιστημονικής, κατεύθυνσης εδώ στο πανεπιστήμιο, πολλή έμφαση δίνεται στο θέμα του διαχωρισμού μεταξύ θρησκείας και επιστήμης καθώς και του διαχωρισμού της θεωρίας της εξέλιξης και της θρησκευτικής προσέγγισης στο θέμα.


Θα σας παρακαλούσα να μοιραστείτε τις σοφές απόψεις σας με εμένα και όλους τους σπουδαστές που ενδιαφέρονται για το ζήτημα και επιπλέον ρωτώ πώς είναι δυνατόν να συνυπάρξουν τα δύο μέρη.
Είμαι σίγουρος ότι η απάντηση είναι εύκολη για σας σοφέ πατέρα.

 

-Φυσικά αυτή είναι μια πολύ εύκολη ερώτηση και μπορεί να υπάρχει μια πολύ σύντομη απάντηση. Η επιστήμη και η θρησκεία λειτουργούν σε διαφορετικά επίπεδα, χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθόδους έρευνας, διαχειρίζονται διαφορετικό είδος πληροφορίας και φυσικά αυτά που προασπίζονται είναι σχετικά μεταξύ τους.
Αλλά δεν πρέπει να συγχέουμε αυτά τα διαφορετικά πεδία έρευνας.

Ο επιστήμων αποζητά αποδεικτικά στοιχεία που γίνονται αντιληπτά από τις ανθρώπινες αισθήσεις. Ο θρησκευτικός ερμηνευτής χρησιμοποιεί την πληροφορία που εμπεριέχεται στην γραπτή παράδοση της εκκλησίας που κορυφώνεται με την αποκάλυψη. Εδώ λοιπόν αναφερόμαστε σε δύο διαφορετικούς τύπους προσέγγισης πληροφορίας που η μία αφορά τον κόσμο και η άλλη το πνεύμα.
Πάντοτε με την προσωπική μου ματιά στο θέμα δεν υπάρχει σημείο ρήξης μεταξύ των δύο αυτών . Αυτό συμβαίνει όταν τα δύο αυτά πεδία είναι οριοθετημένα έτσι ώστε να απαντούν και να επικεντρώνοναι στις αναζητήσεις της κάθε κατεύθυνσης.
Σκοπός του επιστήμονα είναι να εντοπίσει τι υπάρχει στο σύμπαν εφόσον μπορεί αυτό να αποδειχτεί με τα μέσα που διαθέτει και να μελετήσει πως κατέληξε στην σημερινή μορφή του δηλαδή τα στάδια της εξέλιξής του.
Στην σφαίρα της θρησκείας αποζητείται ο λόγος δημιουργίας του σύμπαντος κόσμου και της ύπαρξης της ζωής στην γη.
Σύμφωνα με την άποψή μου αυτά τα ζητήματα δεν δείχνουν να είναι ερωτήματα που απασχολούν την επιστήμη.
Ο επιστήμονας δεν υποστηρίζει ότι απαντά σε ζητήματα υπαρξιακά ή τουλάχιστον οι απαντήσεις του δεν είναι ικανοποιητικές , όμως το πώς είναι ο κόσμος και το πώς έφτασε να είναι στην σημερινή του μορφή είναι το πεδίο έρευνάς του.(3:22)
Αναζητήσεις που αφορούν τον σκοπό της ανθρώπινης ύπαρξης , του ίδιου του σύμπαντος, αλλά και το ερωτήμα του τι υπήρχε πριν το big bang, για αυτούς είναι ερωτήσεις που αποφεύγουν να απαντήσουν.
Ως ανθρώπινα όντα δικαιούμαστε και πρέπει να έχουμε υπαρξιακές αναζητήσεις.
Βέβαια δεν νομίζω ότι οι επιστήμονες μπορούν με τα μέσα και τις γνώσεις που διαθέτουν να απαντήσουν. (3:52)Τὸ γύρισμα τῆς γλώσσας στὰ ἑλληνικά εἶναι πρωτοβουλία τοῦ www.agiazoni.gr

 

Source:http://synodoiporia.blogspot.com

%d blogeri au apreciat: