Σεραφείμ: «Η κατάληψη της Νομικής είναι η πολιτική χρεοκοπία των Πολιτικών μας» – SERAFIM, MITROPOLIT DE PIREU: „OCUPAREA FACULTĂŢII DE DREPT ESTE EŞECUL POLITIC AL POLITICIENILOR NOŞTRI!” (GREEK)

Σεραφείμ: «Η κατάληψη της Νομικής είναι η πολιτική χρεοκοπία των Πολιτικών μας»

Το πρόβλημα των μεταναστών με την κατάληψη της Νομικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου είναι μια άλλη διάσταση της πολιτικής χρεοκοπίας των Πολιτικών μας.

Πρέπει να το παραδεχθούν και δημόσια ότι έχουν αποτύχει να νομοθετήσουν μια σοβαρή μεταναστευτική πολιτική, κι αντί αυτού κατηγορούν δημόσια ο ένας τον άλλον για το πρόβλημα.

Μπορεί το πρόβλημα της μετανάστευσης να είναι παγκόσμιο, να είναι ευρωπαϊκό, αλλά αυτά που γίνονται στην Αθήνα πουθενά δεν γίνονται.

Πρώτον, η διεκδίκηση των δικαιωμάτων σου δεν σημαίνει να καταργήσεις τα δικαιώματα των άλλων, στην προκειμένη περίπτωση των φοιτητών να παρακολουθούν τα μαθήματα τους.

Δεύτερον, η προσχεδιασμένη κατάληψη της Νομικής Σχολής, δείχνει την αδυναμία του Κράτους και των Οργάνων του και των προϊσταμένων εκλελεγμένων πολιτικών του, να είναι σεβαστοί οι νόμοι στην Ελλάδα. (λειτουργεί αυτό που μας έλεγε ο μακαρίτης ο Καθηγητής μας Παπαπέτρου-  να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει δηλαδή ο χαβάς σου, ο χαβάς του, ο χαβάς μου και μετά όλα χαβούζα).

Τρίτον, φαίνεται ότι αυτοί που οδήγησαν την Χώρα στο χείλος της οικονομικής χρεοκοπίας ακόμη είναι μέσα στα πράγματα και μας οδηγούν ακόμη και στο χείλος της αναρχίας.

Τέταρτον, οι μετανάστες έχουν δικαιώματα, είναι άνθρωποι, δεν είναι όμως και υπεράνω των νόμων κι οι ήδη παρανομήσαντες, φέροντας τον χαρακτήρα του λαθρομετανάστη, νομίζουν ότι γι’ αυτούς όλα επιτρέπονται.

Πέμπτον, κάποτε το ένα τέταρτο του πληθυσμού της Ευρώπης, ανάμεσα και της Ελλάδος μετανάστευσε κατά τον εικοστό αιώνα για μια καλύτερη ζωή.

Αυτό το δικαιώματα έχουν και σήμερα όσοι υποφέρουν στις χώρες της καταγωγής τους, είτε εξ αιτίας πολέμων, εμφυλίων σπαραγμών, αλλά και οικονομικής κρίσης (οικονομικοί πρόσφυγες).

Για να πούμε και του στραβού το δίκαιο που λέει κι ο Λαός μας,  αν θυμηθούμε τις βιαιότητες και τους σκοτωμούς που  έκαναν οι Αποικιοκράτες Ευρωπαίοι στους γηγενείς πληθυσμούς είναι αρνάκια οι σημερινοί μετανάστες.

Έκτον, το μεγάλο πρόβλημα με τους μετανάστες είναι πολιτικό και ανθρώπινο. Όσοι μπαίνουν νόμιμα στην Ευρώπη έχουν τα δικαιώματα της τοπικής κοινωνίας, είναι άνθρωποι όπως εμάς. Όσοι μπαίνουν παράνομα, είναι η αδυναμία των πολιτικών μας να εισαγάγουν μέτρα που να μπορούν να εξαλείψουν την παρανομία.

Έβδομον, πρέπει να γίνει μια διάκριση και μια διαφορετική προσέγγιση για τους παράνομους μετανάστες, αν είναι κυνηγημένοι από τις χώρες τους λόγω των πολιτικών τους πεποιθήσεων ή λόγω πολεμικών συρράξεων πρέπει να τους συμπαρασταθούμε και να τους βοηθήσουμε μέχρι να ομαλοποιηθούν τα πράγματα στις χώρες τους, αν είναι οικονομικοί πρόσφυγες, εναπόκειται στην γενικότερη μεταναστευτική μας πολιτική να τους απορροφήσουμε με όρους και σε περιοχές που υποφέρουν από αστυφιλία ή σε περιοχές που κινδυνεύουν να μουσουλμανοποιηθούν, σεβόμενοι το Ελληνικό Σύνταγμα, το νόμο και την τάξη, με προσωρινή βίζα και άδεια εργασίας, κι ανάλογα με τις εξελίξεις μια ειδική επιτροπή να αποφασίζει για το μέλλον τους.

Τέλος, έστω κι αν τα τελευταία χρόνια, η μετανάστευση στην Ελλάδα αυξήθηκε περισσότερο από 400%, δεν πρέπει να μας φοβίζει το φαινόμενο αυτό, αλλά να το θεωρήσουμε ως πρόσκληση προς τον Ελληνισμό για να δώσουμε τις σωστές πολιτικές λύσεις που θα επηρεάσουν τις πολιτικές επιλογές της παγκόσμιας κοινωνίας.

Απλώς για να τα καταφέρουμε χρειαζόμαστε κορυφαίους πολιτικούς Ηγέτες και Ιεράρχες όπως οι τρεις Ιεράρχες που τιμούμε αυτές τις μέρες, τους Προστάτες των Ελληνικών Γραμμάτων.

Αν κοιτάξουμε τις διακηρύξεις των Πολιτικών Κομμάτων για θέματα Μεταναστεύσεως είναι πολύ ενδιαφέροντα με προοπτική σωστής αντιμετωπίσεως του όλου προβλήματος. Απλώς χρειάζεται από τους πολιτικούς μας το πολιτικό θάρρος να εφαρμόσουμε ότι διακηρύσσουμε.

Και για του λόγου το αληθές παραθέτω στην συνέχεια τις θέσεις του Κυβερνώντος Κόμματος πριν τις τελευταίες Ευρωεκλογές

„Η μετανάστευση είναι μια από τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι προοδευτικοί της Ευρώπης έχουμε δεσμευτεί να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό στη βάση των αξιών μας που είναι η δικαιοσύνη, η δημοκρατία, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η αλληλεγγύη.

Οι μεγάλες προκλήσεις περιλαμβάνουν την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και την εμπορία ανθρώπων εξασφαλίζοντας μια δίκαιη πολιτική ασύλου γι’ αυτούς που έφυγαν εσπευσμένα από περιοχές συγκρούσεων, επιτυγχάνοντας δίκαιη και υπεύθυνη νόμιμη μετανάστευση – βάση των ευρωπαϊκών αναγκών για εργασία και των δικαιωμάτων των μεταναστών- και δίνοντας τη δυνατότητα στους μετανάστες να ενσωματωθούν στις νέες κοινότητες με ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Κατανοούμε τις ανησυχίες του κόσμου σχετικά με τη μετανάστευση. Αυτός είναι ο λόγος που κι εμείς θέλουμε μεταρρυθμίσεις.

Η απάντηση δεν είναι τα γκέτο ή η ξενοφοβία, αλλά οι αληθινές μεταρρυθμίσεις που θα διασφαλίσουν την ενσωμάτωση, θα καταπολεμήσουν την παράνομη μετανάστευση, την παράνομη εργασία και την εμπορία ανθρώπων, και θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν μια καλύτερη ζωή για τους ανθρώπους των φτωχότερων χωρών εκτός Ευρώπης, εμποδίζοντας, παράλληλα, τη διαρροή επιστημονικού δυναμικού από τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Για μια αποτελεσματική διαχείριση της μετανάστευσης:

1) Προτείνουμε τη θέσπιση κοινών κανόνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη νόμιμη μετανάστευση, οι οποίοι θα βασίζονται στην αλληλεγγύη και τον επιμερισμό των βαρών, ενώ ταυτόχρονα θα σέβονται πλήρως τις αρμοδιότητες των κρατών μελών σε αυτόν τον τομέα.

2) Προτείνουμε τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ενσωμάτωση των Μεταναστών, βασισμένη στα ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις και τον αμοιβαίο σεβασμό, η οποία θα πρέπει να συντονίζεται με τις πολιτικές που διέπουν την υποδοχή μεταναστών.

Θέλουμε μια πολιτική ενσωμάτωσης η οποία θα θεμελιώσει μια διαδικασία για την απόκτηση της υπηκοότητας και την εκπροσώπηση των μεταναστών χωρίς αποκλεισμούς.

Ειδική προσοχή πρέπει να δοθεί στην ενσωμάτωση των γυναικών, των νέων και των ευρωπαϊκών πληθυσμών Ρομά. Προτείνουμε, λοιπόν, την προώθηση δράσης στα κατάλληλα επίπεδα (τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και Ευρωπαϊκό), που αφορούν στη γλώσσα ή στην πολιτιστική εκπαίδευση και υποστηρίζουν την πλήρη ενσωμάτωση των μεταναστών στις νέες τους κοινότητες.

3) Προτείνουμε να ενταθούν οι προσπάθειες της Ευρώπης για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης μέσω μιας κοινής Πολιτικής Ελέγχου των Εξωτερικών Συνόρων, μίας βελτιωμένης συνεργασίας για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων από τα εγκληματικά δίκτυα και της δημιουργίας εταιρικών σχέσεων με τρίτες χώρες, οι οποίες να συμπεριλαμβάνουν και διαδικασίες επανεισδοχής.

4) Έχουμε δεσμευτεί στην ενίσχυση της συνεργασίας με τρίτες χώρες (συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών επανεισδοχής), ώστε να διαχειριστούμε την μετανάστευση πιο αποτελεσματικά με παράλληλη προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των χωρών αυτών.

Προτείνουμε την εμβάθυνση των υφιστάμενων μηχανισμών και τη δημιουργία νέων για την αντιμετώπιση των συνεπειών που έχουν οι αναπτυσσόμενες χώρες από την απώλεια ειδικευμένων εργαζομένων σε νευραλγικούς τομείς, λόγω της μετανάστευσης τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

5) Υποστηρίζουμε την περαιτέρω ανάπτυξη ενός Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, που βασίζεται σε δίκαιους κανόνες γι’ αυτούς που φεύγουν εσπευσμένα από περιοχές συγκρούσεων και σε διεθνείς κανόνες ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επιμερισμού των βαρών μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε.

Για μια αποτελεσματικότερη μεταναστευτική πολιτική, η Ευρωπαϊκή συνεργασία είναι απαραίτητη. Κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί μόνο με μια ισχυρή προοδευτική πλειοψηφία στην Ευρώπη.

Μπορούμε να οικοδομήσουμε μία πιο δίκαιη κοινωνία βάζοντας ως προτεραιότητα τον πολίτη.

Τον Ιούνιο του 2009 ας οδηγήσουμε την Ευρώπη σε μία νέα κατεύθυνση»

 

Source:romfea.gr

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

%d blogeri au apreciat: