КИЇВ. У Свято-Пантелеімонівському монастирі відбулося прославлення у лику святих засновника обителі ігумена Воніфатія (Виноградського) / KYIV. At St. Panteleimon’s monastery the rite of glorificationamong the saints of the Monastery founder hegumen Vonifatiy (Vinohradskyy) was held. KIEV – LA MĂNĂSTIREA SF. PANTELIMON A AVUT LOC PROSLĂVIREA ÎN RÂNDUL SFINŢILOR A CTITORULUI SFÂNTULUI LĂCAŞ: EGUMENUL BONIFATIE (VINOHRADSKYY) (PHOTO, UKRAINIAN, ENGLISH)

КИЇВ. У Свято-Пантелеімонівському монастирі відбулося прославлення у лику святих засновника обителі ігумена Воніфатія (Виноградського)

KYIV. At St. Panteleimon’s monastery the rite of glorificationamong the saints of the Monastery founder hegumen Vonifatiy (Vinohradskyy) was held

 

[slideshow]

 

У неділю, 20 лютого,  Блаженніший Митрополит Володимир очолив урочистості з нагоди причислення до лику святих місцевошанованих святих Київської єпархії ігумена Воніфатія (Виноградського) (+27. 12. 1871 р. ст.ст.), які відбулися у Свято-Пантелеімонівському монастирі міста Києва (Феофанія).

Рішення про це було прийняте на засіданні Священного Синоду УПЦ від 23 грудня 2010 року (Журнал № 39).

В цей день Предстоятель Української Православної Церкви очолив Божественну літургію в соборному храмі монастиря.

Блаженнішому Владиці співслужили: митрополит Донецький і Маріупольський Іларіон,   архієпископи: Білогородський Миколай,  Вишгородський Павел, Чернігівський і Новгород-Сіверський Амвросій, Запорізький і Мелітопольський Лука, Переяслав-Хмельницький Олександр, єпископи: Уманський і Звенигородський Пантелеімон, Горлівський і Слов’янський Митрофан, Ніжинський і Прилуцький Іриней, Макарівський Іларій, Івано-Франківський і Коломийський Паетелеімон, Яготинський Серафим, Олександрійський і Світловодський Антоній, Васильківський Пантелеімон, Броварський Феодосій, а також духовенство Київської єпархії.

За богослужінням  відбулося урочисте прославлення у лику святих засновника Свято-Пантелеімонівської обителі ігумена Воніфатія (Виноградського). Спершу єпископ Івано-Франківський і Коломийський Паетелеімон зачитав рішення Священного Синоду про  внесення ігумена Воніфатія у святці нашої Церкви, а архієпископ Вишгородський Павел –  життєпис святого. Далі на середину храму було винесено іконописне зображення преподобного Воніфатія, яким Первосвятитель благословив усіх присутніх.

За Літургією Владика Митрополит звернувся до пастви зі словами настанови:

«Готуючи нас до Великого Посту, Церква пропонує нам притчу про блудного сина. Історія, що приводиться у Євангельському читанні є дуже поширеною у нашому суспільному житті, сімейному та особистому, тому в ній йде річ про співробітництво наше із Богом, про можливість кожного із нас пізнати свою гріховність та прийти до ніг Іісусових, щоби Він дав нам сили, аби звершувати своє спасіння тут на землі. Ми слабкі, але повинні пам’ятати, що є Сильніший від нас, Котрий втішить нас та поверне до солодкого послуху – це Отець наш Небесний.

Нехай же наша совість змінюється, коли ми чуємо Слово Боже, суть життя становиться справжнім, а не таким яким ми його собі мислимо. Нехай Милосердний Господь благословить нас терпінням та смиренням, самоаналізом та самовипробовуванням, для того, щоби ми не загинули до кінця, але через все життя досягли Небесних приділів», – сказав Предстоятель Української Православної Церкви.

Під  час відправи Архіпастир помолився за упокій новопреставленного єпикопа Кременчуцького і Лубенського Тихона.

Також за богослужінням Первосвятитель  висвятив у священника клірика Київської єпархії диякона Олександра Річка.

Наприкінці Божественної ліиургії Митрополит Володимир подякував віруючим за спільні молитви, що в цей день були піднесені до Господа, та привітав зі святом прославлення у лику преподобних Воніфатія Феофанівського.

На згадку про сьогоднішню подію, єпископ Яготинський Серафим подарував Владиці Митрополиту образ прославленого святого.

***

Ігумен Воніфатій (Виноградський) народився у 1785 році у Херсонській губернії. Навчався в сільському училищі, потім брав участь у веденні батьківського господарства, незабаром був узятий на військову службу, брав участь у походах 1812 і наступних років. Залишивши військову службу він деякий час вів з дружиною своє селянське господарство, але потім віддав половину майна дружині, а іншу на церкву і бідним і вирушив до Києва в надії вступити в монастир.

Найняв приміщення під Андріївською церквою і влаштував там странноприїмниці. У 1854 році пострижений у ченці, у 1856 році  висвячений в ієродиякона.  У 1861 році призначений будівничим скиту Феофанії (нині Свято-Пантелеімонівський монастир), що належав Свято-Михайлівському монастирю. У 1868 возведений у сан ігумена. Відійшов до Господа у 1871 році.

Покійний старець залишив про себе і речову пам’ять. Він зібрав значні кошти на оновлення храму поблизу місця своєї батьківщини, а  згодом, у Свято-Михайлівському монастирі, вибудував новий готель з церквою. У Феофанії на зібрані пожертви ігумен Воніфатій відновив церкву, архієрейський будинок, побудував дві готелі, нову кам’яну церкву, дзвіницю та огорожу.

Пам’ять преподобного Вотіфатія звершуватиметься 9 січня за новим стилем.

 

Source: http://orthodox.org.ua

(English version)

 

On Sunday, February 20, Metropolitan Volodymyr led the service of glorification among the locally venerated saints of hegumen Vonifaty (Vinohradskyy) (+27. 12. 1871) of the Kyiv Diocese, held in St. Panteleimon’s monastery of Kyiv (Feofaniya).

The decision was taken at a meeting of the Holy Synod of the UOC of 23 December 2010 (Journal  39).

On this day the Primate of the Ukrainian Orthodox Church presided over the Divine Liturgy at the cathedral church of the monastery.

Concelebrating to His Beatitude were Metropolitan Hilarion of Donetsk and Mariupol, Archbishop Nicholas of  Bilohorodka, Archbishop Pavel of Vyshgorod, Archbishop Ambrose of Chernihiv and Novhorod-Siversky, Archbishop  Luke of  Zaporizhia and Melitopol, Archbishop  Alexander of Pereyaslav-Khmelnytskyy, Bishop Panteleimon of  Uman and Zvenyhorod, Bishop Metrophanes of Horlivka and Slavuta, Bishop Iriney of Nizhyn and Pryluky, Bishop Hilary of Makariv, Bishop Panteleimon of Ivano-Frankivsk and Kolomiya, Bishop Seraphim of Yahotyn, Bishop Anthony of Alexandria and Svitlovodsk, Bishop Panteleimon of Vasylkiv, Bishop Theodosius of Brovary, as well as clergy of the Kiev diocese.

During the divine worship the solemn rite of glorification among the saints of the founder of St Panteleimon Monastery hegumen Vonifatiy (Vinohradskyy) was conducted. First Bishop of Ivano-Frankivsk and Kolomiysk Panteleimon read out the decision of the Holy Synod on glorification of hegumen Vonifatiy among the saints of our Church, Archbishop Pavel of Vyshgorod read the life of the saint. Further the icon of the Venerable Vonifatiy was taken to the center of the church with which the Primate blessed all those present.

At the Liturgy of Metropolitan Bishop addressed the congregation with the word of instruction:

„Preparing us for Great Lent, the Church offers us the parable of the prodigal son. The story present in the Gospel reading is very common in our social, familial and personal life, so it refers to our cooperation with God, about a possibility for each of us to recognize our sinfulness and come to Jesus feet so that He gave us strength to perform our salvation here on earth. We are weak, but must remember that there is the One who is stronger than we are, who can console us and return us to sweet  obedience – it is our Heavenly Father.

Let our conscience change when we hear the word of God, the essence of life becomes real, and not such as we conceive of ourselves. May merciful God bless us with patience and humility, introspection and self-examination, so that we did not die until the end, but reached the heavenly abodes through our lives”- said the Primate of the Ukrainian Orthodox Church.

During the service the Archpastor prayed for the repose of the newly-deceased Bishop Tikhon of Kremenchuk and Lubny.

Also during the service the Primate ordained to the holy priesthood a clergyman of the Diocese of Kyiv Deacon Alexander River.

At the end of the Divine Liturgy Metropolitan Volodymyr thanked the faithful for the common prayers that were lifted to the Lord that day, and congratulated on the occasion of glorification among the ranks of the venerable fathers of hegumen Vonifatiy of Feophaniya.

As a keepsake of today’s event Bishop Seraphim of Yahotyn offered His Beatitude Volodymyr the icon of the glorified saint as a present.

***

Hegumen Vonifatiy (Vinohradskyy) was born in 1785 in Kherson province. He studied agriculture at college, then took part in running of the father’s farm, was soon summoned to the military service, participated in campaigns of 1812 and subsequent years. On leaving military service he kept for some time a farm with his wife, but then he gave half of the property to his wife, and another half to the church and the poor and went to Kyiv hoping to join the monastery.

Having hired the premises under St. Andrew’s Church he organized a hospitage there. In 1854 he was tonsured a monk, and ordained hierodeacon in  1856. In 1861 he was appointed to builder the Feophaniya Hermoitage (now St. Panteleimon’s monastery), which belonged to St. Michael’s Monastery. In 1868 he was elevated to the rank of hegumen. He passed away in the Lord in 1871.

The late Elder left real memory after him. He brought significant resources to restore the temple by his native lands, and later, at St. Michael’s Monastery, he built a new hotel by the church. In Feofania hegumen  Vonifatiy restored church for the donations collected, together with the bishop house, built two hotels, a new stone church, the bell tower and the fence.

The memory of the Venerabl Votifatiy is to be performed on January 9 according to the new calendar.

 

Source: http://orthodox.org.ua

 

 

%d blogeri au apreciat: