Το Πατριαρχείο Γεωργίας μετέφρασε τα 4 Ευαγγέλια στη σύγχρονη γλώσσα – PATRIARHIA GEORGIEI A TRADUS CELE PATRU EVANGHELII ÎN LIMBA GEORGIANĂ CONTEMPORANĂ (GREEK)

Το Πατριαρχείο Γεωργίας μετέφρασε τα 4 Ευαγγέλια στη σύγχρονη γλώσσα

Σε μετάφραση των τεσσάρων Ευαγγελίων στη σύγχρονη Γεωργιανή γλώσσα, προχώρησε το Πατριαρχείο Γεωργία.

Η μετάφραση έγινε από την Ορθόδοξη Εκκλησίας της Γεωργίας με ευλογία του Πατριάρχη Γεωργίας κ. Ηλία Β’, στην οποία εργάστηκαν 4 άτομα για περισσότερο  από 15 χρόνια.

Να αναφερθεί ότι οι κύριες πηγές ήταν τα αρχαία ελληνικά κείμενα, καθώς και η αρχαία γεωργιανή μετάφραση.

Τέλος το τετρα-ευάγγελο το οποίο παρουσιάστηκε αυτές τις ημέρες από το Πατριαρχείο, αναμένεται να κυκλοφορήσει στη Γεωργία σε χιλιάδες αντίτυπα σύντομα.

Source:romfea.gr