1 septembrie: Sfântul Nou Mucenic Anghel din Constantinopol, Turcia

Sfântul Nou Mucenic Anghel din Constantinopol, Turcia

(1 septembrie)

11. Sf Nou Mc Anghel din Constantinopol (1680) 1.1

Aceasta era aurar în Karaman, Turcia, și avea dimpreună cu soția sa 6 copii pe care îi creștea în chip cucernic. Mult iubea slujbele Bisericii căutând să mergă la acestea cât mai des îi era cu putință.

La una din aceste slujbe, săvârșită în târgul sfântul Ștefan, fiind lăsata secului pentru postul Adormirii Maicii Domnului, merseră mulți creștini, dar și câțiva care se lepădaseră de credința creștină și se făcuseră musulmani. Era un lucru destul de obișnuit în Imperiul Otoman ca foștii creștini ortodocși să ia parte la unele obiceiuri creștine și să păstreze multe practici religioase creștine. Unii dintre ei, după o generație, încetau să mai participe, dar cei mai mulți nu.

La această sărbătoare, mulți dintre ei cunoscându-se, își schimbară în glumă fesurile: creștinii își puseră fesurile musulmane, iar musulmanii pe cele creștine. Sfântul Anghel luă și el parte la acest joc.

A doua zi, întâlnind câțiva musulmani ce fuseseră deunăzi în târg îl întrebară de ce poartă fes ortodox de vreme ce se făcuse musulman cu o zi înainte. Uimit, sfântul Anghel răspunse:

– De bună seamă fiindcă sunt creștin ortodox.

Însă aceștia stăruiau zicând că se făcuse musulman și îl învinuiau că se leapădă de credința musulmană. Deci îl duseră la divanul de judecată unde sfântul Anghel fu învinuit că ar fi rostit mărturisirea de credință musulmană și că purtase fes de musulman.

Cadiul îl întrebă pe sfântul Anghel dacă era adevărat, iară el răspunse:

– Nici nu am spus și nici nu am făcut așa ceva, ci doar am petrecut cu ei, iar apoi fiecare s-a dus la casa lui.

Nefiind crezut, fu trimis la marele vizir Kara Mustafa care încercă să-l ia cu lingușiri și făgăduieli de răsplată de se învoiește să fie musulman, însă sfântul Anghel răspunse:

– Efendi, eu mă trag din părinți creștini. M-am născut creștin ortodox. Nimic nu mă poate despărți de dragostea preadulcelui meu Iisus Hristos, adevăratul Dumnezeu, nici bogățiile, nici cinstirile, nici slava pe care mi-o făgăduiești, nici chiar de mi-ai da toată împărăția, nimic din ceea ce ai putea face nu-mi va schimba inima ca să mă îndepărtez de credința mea și de preadulcele meu Iisus Hristos.

Marele vizir înfuriat peste măsură îi spuse:

– De nu te vei face musulman, mă pun chezaș că vei fi pus la cazne și nimicit, încât nu va mai rămâne carne pe oasele tale înainte să mori de tot.

Sfântul Anghel îi răspunse:

– Fă cum îți este voia, arde-mă, bate-mă, taie-mă, junghie-mă, pârjolește-mă, aruncă-mă la fiare sălbatice, îneacă-mă în mare sau fă orice altceva cu trupul acesta de lut, însă nu mă voi lepăda de Hristosul meu. Credința nu mi-o schimb și musulman nu mă fac!

Văzând că sfântul Anghel nu-și va muta gândul său, marele vizir porunci să fie aruncat în temniță.

Atunci un vecin de-al său care era bei (dregător de rang înalt) veni la sfântul Anghel încercând a-l sfătui:

– Omule, de ce să mori fără rost, ca să se bucure dușmanii? Fă-te musulman ca să scapi. Apoi ia-ți lucrurile, copiii și nevasta și du-te altundeva și trăiește ca și creștin ortodox.

Însă sfântul Anghel nici nu vru să audă:

– Ferească Dumnezeu să ajung în asemenea stare încât să-mi iasă din gură asemenea vorbe nelegiuite. Hristos a murit pentru mine; ce mare lucru să mor și eu din dragoste pentru El? După fire, sunt sortit morții, astăzi, mâine sau mai târziu. Mai bine deci să mor astăzi pentru Hristosul meu și să mă bucur de Împărăția Sa cea Cerească.

Auzind acestea, beiul plecă întristat pentru soarta vecinului și prietenului său. Însă musulmanii născociră alt șiretlic, cerură soției sale să se ducă la el și să-l înduplece să-și scape viața. făcându-se musulman.

Ea se duse plângând, suspinând și cerându-i să fie bun și să se supună ca să scape și el și ai lui, însă sfântul Anghel îi spuse:

– Draga mea, fie-ne nouă de ajuns Hristos, mie și ție. Astăzi vă încredințez Lui, pe tine și pe copii. Cu bucurie aștept această moarte cumplită. Deci și tu, draga mea, trebuie să primești pierderea mea, pentru Hristos, pentru ca la înfricoșata și slăvita Lui venire iarăși să ne întâlnim și să ne bucurăm. Ce bunătăți dobândim prin unirea și viețuirea noastră vremelnică, din care în scurtă vreme ne vom despărți din nou? Ce câștig vom avea din plăcerile acestei lumi, de ne vom vătăma sufletele, care sunt mai prețioase decât lumea întreagă? Cât de curând mă voi duce la Dumnezeul meu, pe Care atâta l-am dorit, și curând vei veni și tu, și împreună ne vom bucura întru fericire veșnică.

Cuvintele sale mișcătoare o încredințară pe soția sa că sfântul Anghel e pe drumul cel bun și plecă acasă cu sufletul alinat.

A doua zi, marele vizir cercetându-l și aflându-l neclintit, îl osândi la moarte. Iar sfântul Anghel fu dus la locul de osândă aflat lângă marea biserica Sfânta Sofia, în același loc unde i se tăiase capul și sfântului Stamatie, căci aceeași moarte primise și el.

În acea noapte, o tainică lumină lumină trupul sfântului Anghel care atârna în furci, fiind văzută nu numai de creștini, ci și de musulmani. Auzind aceasta stăpânirea, porunci să fie aruncat în mare. Însă breasla cojocarilor dădu 300 de piaștri agăi Musur și dobândi trupul sfântului înainte ca poruncă să fie împlinită.

Pentru ca schimbarea trupului pe bani să nu fie zărită, se săvârși pe mare, unde cinstitul trupul al sfântului Anghel fu mutat în altă barcă ce îl duse în ostrovul Proti, unde fură îngropate într-o mănăstire.

În vremea aceea, se întâmplă ca la Constantinopol să se afle mitropolitul Partenie al Dristrei (Durostor, Silistra de astăzi, Bulgaria) și să afle de mucenicia sfântul Anghel. Acesta, cercetând faptele și moartea noului mucenic, scrise câteva cuvinte de laudă în care atestă întâmplările pomenite. Mai apoi cei trei dregători răspunzători de moartea sfântului Anghel avură parte de suferințe cumplite.

Astfel, sfântul Anghel, aurarul din Constantinopol, își dădu viața pentru Domnul în Constantinopol, la 1 septembrie 1680, iară de atunci fără încetare mijlocește pentru cei ce îi săvârșesc pomenirea cu credință.

+ * + * +

Viața Sfântului Nou Mucenic Anghel din Constantinopol poate fi aflată în:

Marturisitori ai lui Hristos

Sursa: http://sfintisiicoane.wordpress.com/2014/08/31/sfantul-nou-mucenic-anghel-din-constantinopol-turcia-1-septembrie/