10 august: SFÂNTUL LAVRENTIE CEL NEBUN PENTRU HRISTOS DIN KALUGA, RUSIA

10 august: SFÂNTUL LAVRENTIE CEL NEBUN PENTRU HRISTOS DIN KALUGA, RUSIA

Acesta a trăit în veacul al XVI-lea de o jumătate de verstă de vechea cetate a Kalugăi, în apropiere de biserica de lemn a Naşterii Domnului aşezată pe un deal înalt.

Sfântul Lavrentie avea un tunel lung pe sub pământ de la coliba sa până la biserică unde mergea la slujbe sau pentru a se ruga în linişte. A mai petrecut si în casa din Kaluga a prinţului Simeon Ianovici. Se spune ca sfântul provenea dintr-o familie nobilă, însă alese greutatea crucii nebuniei pentru Hristos. Mergea descuţ fie iarnă sau vară, purtând o singură cămaşă şi o blană de oaie pe dânsul. Pentru adânca sa smerenie şi multa nevoinţă, se învrednici a face multe minuni încă din timpul vieţii sale.

Când tătarii se năpustiră asupra Kalugăi, în mai 1512, sfântul Lavrentie care se afla pe atunci în casa prinţului Simeon, strigă dintr-o dată:

– Daţi-mi toporul meu cel ascuţit, căci trebuie să îl apăr pe prinţul Simeon de năpasta care s-a abătut asupra lui!

Zicând aceasta înşfăcă toporul şi plecă. Dintr-o dată apăru pe nava pe care se afla prinţul, chiar alături de dânsul, începând a încuraja soldaţii. În acel ceas, tătarii fură înfrânţi.

Pentru aceasta sfântul Lavrentie este zugrăvit în icoane cu un topor cu mâner lung în mâna sa dreaptă.

Prinţul Simeon (+ 1518), în semn de mulţumire pentru salvarea de la moarte, ridică o mănăstire pe locul nevoinţelor sfântului Lavrentie, în preajma bisericii de lemn a Naşterii Domnului.

Sfântul trecu la cele veşnice la 10 august 1515, în ziua sa de nume.

Proslăvirea sa cu sfinţii se săvârşi în a doua jumătate a veacului al XVI-lea. Astfel, ţarul Ivan cel Groaznic  într-un act de donaţie către mănăstirea sfântului (1565) scrise: „Mănăstirea Naşterii Domnului, unde se află aşezat Lavrentie cel nebun pentru Hristos”. În viaţa sa stă scris că cea dintâi minune săvârşită după fericita sa adormire se petrecu în anul 1621: boierul Kologrivov, fiind paralizat, se rugă sfântului Lavrentie şi primi tămăduire.

 


+ * + * +

Mănăstirea Sfântului Lavrentie cel nebun pentru Hristos din Kaluga

Sursa:http://sfintisiicoane.wordpress.com

2 comentarii la „10 august: SFÂNTUL LAVRENTIE CEL NEBUN PENTRU HRISTOS DIN KALUGA, RUSIA

  1. Pingback: Sfântul Lavrentie din Kaluga (10 august) « La Triunghiu

  2. Pingback: SFÂNTUL LAVRENTIE CEL NEBUN PENTRU HRISTOS DIN KALUGA, RUSIA – Presa Ortodoxă

Comentariile sunt închise.