11 mai 2014, RUSIA: Duminica a IV-a după Paşti la Mănăstirea Sfânta Treime a Sf. Serghie din Radonej

11 mai 2014, RUSIA: Duminica a IV-a după Paşti la Mănăstirea Sfânta Treime a Sf. Serghie din Radonej 

*

La 11 mai 2014, în duminica a 4-a după Paște, a slăbănogului, în ajunul zilei de naștere a cuviosului Serghie de Radonej, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a vizitat mănăstirea de călugări „Sfânta Treime” a sfântului Serghie din s. Varnitsy, mitocul lavrei „Sfânta Treime” a sfântului Serghie, în apropierea orașului Rostov cel Mare, regiunea Iaroslavl.

Mănăstirea este fondată pe locul nașterii cuviosului Serghie. Terenul care este ocupat de mănăstire, în secolul al XIV-lea intra în componența moșiei lui Chiril și Maria, părinții evlavioși ai Cuviosului.

La porțile sfinte ale mănăstirii, Preafericitul Patriarh Chiril a fost întâmpinat de arhierei și cler.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a oficiat rânduiala sfințirii mari a noii catedrale mănăstirești în numele cuviosului Serghie de Radonej, construită cu ocazia aniversării a 700 de ani din ziua nașterii sfântului, și Dumnezeiasca liturghie în biserica nou sfințită.

Cu Sanctitatea Sa au coslujit: mitropolitul de Iaroslavl şi Rostov Panteleimon; arhiepiscopul de Serghiev-Posad Feognost, preşedintele Departamentului Sinodal pentru mănăstiri şi monahism; episcopul de Dmitrov Feofilact, locţiitor la mănăstirea stavropighială de călugări „Sfântul apostol Andrei”; episcopul de Solnecinogorsk Serghii, şeful Secretariatului administrativ al Patriarhiei Moscovei; episcopul de Rybinsk și Uglici Veniamin; episcopul de Voskresensk Sava, prim-vicepreședintele Direcției executive a Patriarhiei Moscovei, locţiitor la mănăstirea stavropighială Novospasski; episcopul de Lyskovo şi Lukianov Siluan; arhimandritul Alexii (Polikarpov), locţiitor la mănăstirea stavropighială „Sfântul Daniil”; arhimandritul Pavel Krivonogov, blagocinul lavrei „Sfânta Treime” a sfântului Serghie; egumenul Varfolomei (Petrov), locţiitorul mănăstirii „Sfântul ierarh Nicolae” din Ugreşa; ieromonahul Pimen (Artiuhov), egumenul interimar al mănăstirii „Sfânta Treime” a sfântului Serghie din s. Varnitsy; clerul mănăstirii „Sfânta Treime” a sfântului Serghie din s. Varnitsy; al lavrei „Sfânta Treime” a sfântului Serghie; al Mitropoliei de Iaroslavl și al or. Moscova.

La serviciul divin au asistat: președintele grupului de lucru pe lângă Președintele FR pentru pregătirea solemnităților dedicate aniversării a 700 de ani de la nașterea cuviosului Serghie de Radonej, reprezentantul plenipotenţiar al Preşedintelui FR în Districtul federal central A.D. Beglov; guvernatorul regiunii Iaroslavl S.N. Iastrebov; ministrul culturii Federației Ruse V.R. Medinski; preşedintele Comitetului Dumei de Stat al AF a FR pentru problemele CSI şi relaţiile cu compatrioţii L.E. Slutskii; consilierul Preşedintelui FR I.E. Levitin; șeful raionului municipal Rostov al regiunii Iaroslavl V.M. Goncearov; șeful administrației or. Rostov C.G. Șevkopleas; membrii grupului de lucru pe lângă Președintele FR pentru pregătirea solemnităților dedicate aniversării a 700 de ani de la nașterea cuviosului Serghie de Radonej; ctitorii mănăstirii.

Printre cei prezenți au fost: stareţa mănăstirii stavropighiale „A Zămislirii” (or. Moscova) egumena Iuliana (Kaleda); starețele unui șir de mănăstiri de maici, profesori și elevi ai gimnaziului în numele cuviosului Serghie pe lângă mănăstirea „Sfânta Treime” a sfântului Serghie din s. Varnitsy; pelerini.

Serviciul divin a fost transmis de postul de televiziune „Pervyi Iaroslavski”, de posturile de televiziune „Spas” și „Soiuz”. Credincioșii au putut să urmărească serviciul divin pe monitorul instalat de pe teritoriul mănăstirii.

Cântările au fost interpretate de corul Academiei teologice de la Moscova sub conducerea ieromonahului Nestor (Volkov).

În timpul Liturghiei Preafericitul Patriarh Chiril a hirotonit în treapta de preot pe diaconul Ioan Koreșkov, studentul Academiei teologice de la Moscova.

Predica înainte de împărtășanie a ținut-o preotul Dimitrii Rudnev, directorul executiv al gimnaziului „Serghie de Radonej” pe lângă mănăstirea de călugări „Sfânta Treime” a sfântului Serghie din s. Varnitsy.

După terminarea serviciului divin ieromonahul Pimen (Artiuhov) l-a salutat pe Preafericitul Stăpân și i-a adus în dar Sanctității Sale un ou pascal și o panaghie cu chipul cuviosului Serghie.

Întâistătătorul Bisericii Ruse s-a adresat către cei prezenți în biserică cu o predică. În dar bisericii nou sfințite Preafericitul Patriarh a transmis copia icoanei Maicii Domnului „Donskaia”.

Apoi a luat cuvântul președintele grupului de lucru pe lângă Președintele FR pentru pregătirea solemnităților dedicate aniversării a 700 de ani de la nașterea cuviosului Serghie de Radonej A.D. Beglov. Reprezentantul plenipotenţiar al Preşedintelui FR în Districtul federal central a transmis participanților la solemnități mesajul de salut în numele lui V.V. Putin, conform căruia, noi cu toții suntem moștenitorii cuviosului Serghie, ale cărui fapte întăresc până în ziua de azi Paria noastră.

Guvernatorul regiunii Iaroslavl s-a adresat, de asemenea, către cei prezenți.

Preafericitul Patriarh Chiril i-a mulțumit arhiepiscopului de Serghiev Posad Feognost pentru trudele  cu privire la renașterea mănăstirii din Vartitsy:

„Circa 20 de ani în urmă primii oameni ortodocși și-au pus intenția de a renaște această mănăstire. Mănăstirea de călugări „Sfânta Treime” a sfântului Serghie din s. Varnitsy a fost printre acele mănăstiri, care a fost ștearsă de pe fața pământului. Aici nu a rămas nimic, cu excepția ruinelor. Peste teritoriul mănăstirii trecea o șosea și probabil puțini știau, poate și din  rândul locuitorilor Rostovului, că aici se afla cândva măreața mănăstire, legată de nașterea și viața cuviosului Serghie de Radonej…

Au fost întreprinse eforturi ca să fie reconstruit locașul sfânt. Și, probabil, hotărâtor a fost acel factor că mănăstirea a fost fondată ca aparținând lavrei „Sfânta Treime” a sfântului Serghie. Și lavra „Sfânta Treime” a sfântului Serghie în persoana locțiitorului și a fraților săi a făcut foarte mult ca această mănăstire să renască.

În ziua în care am sfințit din nou biserica ridicată, catedrala mănăstirii în cinstea cuviosului Serghie, aș vrea să-mi exprim mulțumirea cordială tuturor fraților mănăstirii pentru acele trude, care au fost depuse”.

În semn de recunoștință pentru trudele depuse Preafericitul Stăpân i-a înmânat arhiepiscopului de Serghiev Posad Feognost o sfântă panaghie.

Întâistătătorul a înmânat decorații ctitorilor. Pentru ajutorul acordat mănăstirii de călugări „Sfânta Treime” a sfântului Serghie din s. Varnitsy au fost decorați: președintele „Danvita” V.I. Danilenko – cu ordinul cuviosului Serghie de Radonej de gradul I; ajutorul președintelui „Danvita” E.M. Danilenko – cu ordinul cuviosului Serghie de Radonej de gradul II. Diplome de merit ale Patriarhului au fost înmânate, de asemenea, directorului general SRL „Архитектурно-реставрационная мастерская Аркада-НТ” V.A.Belavkin și conducătorului de proiecte Danvita N.V. Cibizova.

Tuturor participanților la serviciu divin au fost împărțite iconițe ale cuviosului Serghie de Radonej cu binecuvântarea Patriarhului.

După terminarea Liturghiei Preafericitul Patriarh Chiril a vizitat gimnaziul „Serghie de Radonej” pe lângă mănăstirea din Varnitsy.

***

Mănăstirea de călugări „Sfânta Treime” a sfântului Serghie din s. Varnitsy, patria cuviosului Serghie de Radonej

Pământul Rostovului este patria unui mare număr de sfinți și nevoitori au cuvioșiei. Aici a propovăduit sfântul ierarh Leontii și cuviosul Avraamii, și-a scris operele sfântul ierarh Dimitrii (Tuptalo), de aici a pornit la nevoința mărturisirii sfântul ierarh Arsenii (Matsevici), iar în mai puțin de 200 de ani ceata de noi mucenici și mărturisitori din Rostov și-au mărturisit credința în  Hristos chiar și primind moartea.

Dar cel mai venerat din această ceată de nevoitori este cuviosul Serghie de Radonej (1314-1392), numit pentru marele lui trude și nevoințe Egumen al pământului Rusiei. O mică așezare, aflată alături de  minele de sare, este moșia familiei boierilor Chiril și Maria, părinții Cuviosului, de asemenea proslăviți în ceata sfinților. Pe lângă catedrala „Adormirea Maicii Domnului” a învățat să citească și să scrie viitorul sfânt, care avea în copilărie numele de Varfolomei. Știința de carte era cu greu însușită de copil, însă, după cum relatează viața sfântului, mergând odată în căutarea cailor rătăciți, el, căpătând binecuvântarea de la „un stareț sfânt, uimitor și necunoscut”, a dobândit în chip miraculos un tezaur mult valoros –  știința de carte.

Iată ce scrie ucenicul Cuviosului sfântul Epifanie Preaînțeleptul: „Acest băiat era demn de virtuți duhovnicești, care l-a cunoscut și l-a iubit pe Dumnezeu încă din pelinci și de Dumnezeu a fost mântuit”. El trăia în ascultare deplină de părinți: căuta să îndeplinească poruncile lor și nu ieșea din cuvânt. În anii de adolescență viitorul Cuvios a trăit în post sever, iar miercuri și vineri nu mânca nimic, noaptea deseori priveghea și se ruga. Astfel a intrat în el harul Sfântului Duh. Epifanii Preaînțeleptul mai spune că familia cuviosului Serghie era cuvioasă și iubitoare de străini. Chiril și Maria împreună cu fiii săi vizitau deseori sfintele relicve ale orașului.

Amintirea despre anii de copilărie a Cuviosului a fost păstrată cu grijă de locuitorii Rostovului. În anul 1427, după cinci ani de la aflarea moaștelor lui, sfântul ierarh Efrem, arhiepiscopul de Rostov,  fondează pe locul casei părintești a Cuviosului o mănăstire cu același nume ca și  lavra sfântului Serghie, în a cărei denumire apare toponimul „Varnitski”, ce se trage de la industria sării aflată aici – varnițele.

Prima construcție din piatră a devenit catedrala cu aceeași denumire ca și biserica „Sfânta Treime”, sfințită în anul 1771 de arhiepiscul Afanasie. În anul 1828, pe banii negocianților din Rostov, începe construcția bisericii „A Semnelui” – unica păstrându-se din ansamblul monastic din secolul al XIX-lea.

Letopisețul mănăstiresc povestește despre faptul că în timpul epidemiilor de holeră pentru rugăciunile mijlocitorului patriei sale, ale cuviosului Serghie, maladia înconjura zidurile mănăstirii din Varnitsy.

În anul 1919 mănăstirea a fost închisă, în anii ulteriori se distrugea în mod planificat. Peste acest teritoriu a fost trasată o șosea de automobile, din clădiri au rămas doar biserica „A Semnului” semidistrusă și câteva blocuri pentru monahi.

În anul 1995 aici din nou a început viața în rugăciune, treptat se aduna comunitatea de monahi. Actualmente datorită rugăciunilor și trudelor monahilor, mănăstirea este restabilită, între zidurile mănăstirii funcționează un gimnaziu ortodox, este ridicată o nouă biserică mănăstirească în cinstea cuviosului Serghie.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii

%d blogeri au apreciat: