Acasă > ORTODOXIE > 11 noiembrie: SFÂNTUL MARE MUCENIC MINA, EGIPT

11 noiembrie: SFÂNTUL MARE MUCENIC MINA, EGIPT

11 noimebrie: SFÂNTUL MARE MUCENIC MINA, EGIPT

 

Acesta era de neam egiptean şi slujea în oaste.

Fiind creştin plin de evlavie, sfântul Mina nu răbdă să vadă cum se aduc idolilor necuratele jertfe şi pentru aceea lăsă oastea, cetatea, poporul şi toate cele deşarte ale lumii acesteia şi se duse într-un munte pustiu, pentru că mai lesne dorea a vieţui laolaltă cu fiarele decât cu păgânii.

Într-o zi, sfântul văzu cu duhul un praznic păgânesc ce se săvârşea în cetatea Cotienus. Aprins de dumnezeiască râvnă, veni degrabă în cetate şi mărturisi credinţa sa în Adevăratul Dumnezeu, orcărând minciuna şi întunericul păgânătăţii, precum şi închinarea la idoli. Atunci, Pirus, ighemonul cetăţii, îl întrebă cine este şi din ce loc vine. Dânsul îi răspunse:

– Pământul strămoşilor mei este Egiptul, iar numele meu este Mina. Eu am fost ostaş, dar văzând închinarea idolească, am lepădat cinstea voastră. Iar acum am venit aici înaintea voastră şi mărturisesc pe Hristos, Adevăratul Dumnezeu, şi mă rog Lui să mă pomenească şi pe mine, robul Lui, întru Împărăţia Sa cea cerească.

Auzind acestea, Pirus îl dădu pe sfântul Mina la cumplite chinuri, poruncind să fie biciuit, strujit cu unghii de fier, ars cu făclii, iar după ce îl munci în fel şi chip, la urmă îi tăie capul cu sabia.

Apoi, păgânii îi aruncară trupul în foc, spre a nu fi luat de creştini, însă aceştia apucară din foc mai multe părţi din cinstitele sale moaşte şi le îngropară cu multă evlavie.

Mai pe urmă, le duseră în Alexandria şi le îngropară acolo, iar deasupra lor ridică o biserică.

Sfântul Mina pătimi pe la anul 304.

Dânsul a fost şi este mare făcător de minuni, căci toţi ce îl cinstesc pe sfântul Mina şi îl cheamă cu credinţă primesc îndată ajutorul său. Sfântul s-a arătat adesea în chip de luptător călare pe cal, venind în ajutor credincioşilor sau mustrându-i pe dânşii.

+ * + * +

Frumuseţea mucenicilor şi lauda cuvioşilor, minunatul Mina, cu sfinţenie să fie lăudat, căci ca un soare a strălucit cu razele minunilor, şi a luminat cugetele credincioşilor. Acesta, astăzi, îndeamnă pe toţi iubitorii de prăznuire spre lauda Ziditorului.(Sedealnă ce se cântă la Utrenie)

Ca un tradafir neveştejit, cu mirosurile bunului miros al darurilor tale, mărite, umplând marginile le luminezi cu dumnezeiască cuviinţă, Mina purtătorule de nevoinţă; şi cu fulgerele minunilor luminezi toată lumea. Pentru aceasta săvârşim preamărită pomenirea ta, lăudând pe Mântuitorul, Cel ce cu strălucire te-a mărit pe tine. (dintre Stihirile ce se cântă la Utrenie)

Acatistul Sfântului Marelui Mucenic Mina (text, clic aici)

Troparul Sfântului Marelui Mucenic Mina (video, lb. greacă, clic aici)

Sursa: http://sfintisiicoane.wordpress.com

Categories: ORTODOXIE Tags:
  1. Nici un comentariu momentan.
  1. Nici un trackbacks momentan.