Acasă > Pagini de Sinaxar > 13 ianuarie: Sfântul Ierarh Iacob, episcop de Nisibe, Turcia

13 ianuarie: Sfântul Ierarh Iacob, episcop de Nisibe, Turcia

Sfântul Ierarh Iacob, episcop de Nisibe, Turcia

(13 ianuarie)

Chip al scriitorului de odinioara Sf Nicodim Aghioritul3

Cuviosul Iacob se născu şi crescu în marea cetate a Nisibei, asemeni sfântului mucenic Dometie (pomenit la 7 august) și sfântul cuvios Efrem Sirul (pomenit la 28 ianuarie). 

Şi iubind viaţa cea paşnică şi liniştită se retrase în munţi şi se supuse vitejeşte lipsurilor pustiului, vara fiind ars de soare, iarna chinuit de ger şi de îngheţ. Hrana lui erau ierburile sălbatice, băutură apa, cu măsură, iar haină, un biet acoperământ.

Astfel omorându-și trupul, i se înmulțea în toate zilele îndrăzneala către Dumnezeu, de la Care cerea și căpăta tot ce avea trebuință; și înainte vedea sau proorocea cele ce erau sa fie, încă de învrednicise și de darul facerii de minuni.

În timp ce îşi secătuia trupul în acest chip, dobândea multă hrană duhovnicească pentru suflet. De aici îi venea îndrăzneală către Dumnezeu şi puterea de a vedea cele viitoare; iar din harul Duhului Sfânt primi puterea de a face minuni.

Pentru multele faceri de minuni făcându-se iubit și mărit înaintea tuturor, se ridică fără de voie la episcopat, în patria sa, cetatea Nisibei, deși se lepăda și fugea de o dregătorie ca aceasta.

Schimbându-și petrecerea vieții singuratice și sălășluindu-se cu cetățenii, nu își schimbă nici hrana, nici hainele, ci numai locul îi era altul, iar rânduiala vieții îi era aceeași, însă ostenelile îi erau mai multe ca cele dintâi, căci pe lângă post, privegheri, culcare pe jos și purtarea rasei, i se adăugă grija de popor, de sărmani, de văduve, ca să sprijinească pe toți și să ajute tuturor, povățuindu-i pe toți la fapte bune.

În anul 325, când sfântul împărat Constantin el Mare, văzând răspândindu-se erezia lui Arie, adună 318 sfinți ierarhi ai Bisericii, veni și sfântul Iacob.

Întâiul Sinod Ecumenic de la Niceea

Intaiul Sinod Ecumenic de la Niceea 1.1 fresca Man Stavronichita, Athos

Frescă din veacul al XVI-lea, Mănăstirea Stavronichita, Sfântul Munte Athos

Fiind caterisit Arie și vrând să intre în biserică și să slujească, muri, pentru rugăciunile sfântului Iacob, vărsându-și intestinele, căci nu se cuvenea a pune cele necinstite alături de cele adevărate și cinstite.

După moartea, slăvitului împărat Constantin cel Mare, împăratul perșilor, Saporie, veni și înconjură cetatea Nisibe cu multe meșteșuguri și se pregătea să intre în cetatea, însă sfântul Iacob numai s-a arătat și perșii fură pe dată puși pe fugă, căci un nor de muște și țânțari războindu-se cu ei, le înțepă caii și elefanții, de rupseră legăturile și se împrăștiară. Iar împăratul, cuprins de nedumerire, se întoarse în țara lui fără niciun câștig.

După aceasta, fiind înaintat în zile, sfântul ierarh se mută în locașurile cele de sus gătite de Domnul plăcuților Săi și de atunci pururea acoperă cu rugăciunile sale pe cei ce îi săvârșesc pomenirea cu credință.

+ * + * +

Îndreptător credinței și chip blândeților, învățător înfrânării, te-a arătat pe tine turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câștigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate. Părinte Ierarhe, Iacob, roagă pe Hristos Dumnezeu, ca să mântuiască sufletele noastre. (Troparul Sfântului, glasul 4)

Dumnezeiescule tunet, trâmbița cea duhovnicească, săditorul credinței și risipitorule al eresurilor, mare slujitor al Treimii, sfințitule, cu Îngerii înainte stând, pururea te roagă pentru noi toți. (Condacul Sfântului, glasul 8)

+ * + * +

Mormântul Sfântului Ierarh Iacob

Sf Ier Iacob, ep de Nisibe 2 mormantul Sfantului

+ * + * +

Viața sa poate fi aflată în:

Vietile Sfintilor ianuarie 1

+ * + * +

Biserica Sfântului Ierarh Iacob din Nisibe, Turcia

Biserica Sf Iacob din Nisibe

 Sursă:http://sfintisiicoane.wordpress.com/2013/01/12/sfantul-ierarh-iacob-episcop-de-nisibe-turcia-13-ianuarie/

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:
  1. Nici un comentariu momentan.
  1. Nici un trackbacks momentan.