13 mai: Cuviosul Ioan Ivirul

Cuviosul Ioan Ivirul

 

A fost întemeietorul sfintei mănăstiri aghiorite a Ivirilor. De origine era din neamul ivirilor, Ioan Barasbatse în lume, din orașul Artanoutsi. Fiu al unei familii slăvite, avea titlul de curopalates[1] și era sfetnic al guvernatorului Iviriei, David. După căsătoria lui a părăsit lumea și s-a însingurat în diferite locuri, sfârșind în Athos în anul 965, unde a devenit apropiat prieten și ucenic de chilie al Sfântului Athanasie al Marii Lavre.

Prețuirea de care se bucura la Sfântul Athanasie era atât de mare, încât în testamentul său acesta l-a lăsat epitrop al Lavrei. Cu binecuvântarea Sfântului Athanasie a zidit sfânta mănăstire a Ivirilor în care ruda lui, comandantul Ioan Tornikios a adus multe daruri. De asemenea, Împăratul Vasile al II-lea, biruitorul bulgarilor, i-a arătat neîncetată bunăvoință, ca să devină loc de închinăciune al lui Dumnezeu pentru multe veacuri pentru nobilii iviri și greci.

Pomenirea cuviosului Ioan se cinstește împreună cu fiul lui, Cuviosul Eftimie, și nepotul lui Gheorghie pe 13 mai. Icoane ale lui se păstrează în mănăstirea lui.

(Moise Aghioritul, Sfinţii Sfântului Munte, Editura Mygdonia, Karyes, Sfântul Munte, 2008, p. 139)

[1] Îngrijitor de palat, din lat. cura palatii, cel care avea în grijă menținerea palatului.

traducere şi adaptare: Maria Botez pentru doxologia.ro

%d blogeri au apreciat: