22 februarie: Sfântul Cuvios Varadat, pustnic în Siria

Sfântul Cuvios Varadat, pustnic în Siria

(22 februarie)

 

Printre sfinţii pomeniţi de Biserică mai puţin cunoscuţi se află şi cuviosul părinte Varadat, mare nevoitor şi iscusit povăţuitor al celor ce veneau la dânsul.

Acesta era din cetatea Antiohiei şi îmbrăţişând viaţa sihăstrească şi plină de înţelepciune, se închise pe sine într-o chilioară. De acolo apoi se duse pe o culme de deal mai înaltă şi îşi făcut chilioară de lemn, atât de mică, încât abia îi încăpea trupul său în ea, fiind silit pururea să se plece. Căci nu avea înălţimea potrivită cu trupul său, nici scândurile nu erau bine strânse între ele, încât nu-l apăra nici de ploaie nici de arşiţa soarelui. Multă vreme vieţuind în acest loc, mai pe urmă ieşi, supunându-se îndemnurilor lui Teodot episcopul Antiohiei, pe mulţi povăţuind cu multă înţelepciune pe calea cea strâmtă şi nemincinoasă către Domnul.

În toată viaţa, el a fost pătruns de înfocată osârdie şi de dragoste dumnezeiască, şi se silea a pătimi pentru dobândirea cununilor, pe care aştepta să le primească, mutându-se către Dumnezeu în anul 460.

De atunci, pururea mijloceşte pentru cei ce îl cinstesc şi pentru întreaga lume.

Sursa: http://sfintisiicoane.wordpress.com/

%d blogeri au apreciat: