Acasă > ORTODOXIE, Pagini de Sinaxar > 22 septembrie: Sfințitul Mucenic Foca, episcopul de Sinope, făcătorul de minuni

22 septembrie: Sfințitul Mucenic Foca, episcopul de Sinope, făcătorul de minuni

Sfințitul Mucenic Foca, episcopul de Sinope, făcătorul de minuni

Άγιος Φωκάς Επίσκοπος ΣυνώπηςPatria Sfântului Foca a fost cetatea Sinope de la Marea Neagră. Părinții lui, Pamfil, de meserie constructori de corăbii, și Maria, au aprins în Foca încă de la vârsta copilăriei flacăra credinței curate și a evlaviei fierbinți. De mic, Foca s-a adâncit în citirea Scripturilor, dobândind dragoste caldă și sinceră pentru Dumnezeu, dar și pentru semenii săi. Călăuză în această dragoste avea totdeauna cuvintele insuflate de Dumnezeu ale Sfintei Scripturi: ”Cine iubeşte pe fratele său rămâne în lumină şi sminteală nu este în el. Iar cel ce urăşte pe fratele său este în întuneric şi umblă în întuneric şi nu ştie încotro se duce, pentru că întunericul a orbit ochii lui” (I Ioan 2: 10-11). Cu alte cuvinte, cel ce îl iubește pe fratele său rămâne în lumina duhovnicească. Câtă vreme cel care îl urăște pe fratele său rămâne în întunericul duhovnicesc.

Foca de Sinope, minologhion biz s14 IN

Martiriul Sfântului Foca, episcopul de Sinope. Minologhion bizantin, sec. al XIV-lea

Foca a ajuns Episcop al Sinopei și a fost binecuvântat cu harisma facerii de minuni în numele Dumnezeului Treimic. A făcut o intensă activitate misionară în regiunea episcopiei sale, fapt care nu a trecut neobservat de unii idolatri fanatici. Astfel, eparhul Africanus a poruncit să fie arestat și aruncat într-o baie cu apă fierbinte, unde și-a dat sufletul Domnului, în vremea împăratului Traian (98 – 117 d.Hr.).

Foca de Sinope, Vatopedi IN L

       Sfântul Foca de Sinope. Frescă,  Mănăstirea Vatopedi

Tropar

Glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină pe noi…

De prunc te-ai arătat vas strălucit al Duhului, cel ce te-ai îmbogățit de la El cu darul minunilor, Foca întru tot sfințite, de când ai început a-I sluji Mântuitorului întru cuvioșie, și ai băut întru nevoință paharul Lui. O, pe tine te rugăm, mijlocește pentru sufletele noastre.

Condac

Glasul al 2-lea, Podobie: Pre propovăduitorii…

Ca pre un soare înțelegător al Bisericii de Dumnezeu luminat și purtător de lumină te-a pus pre tine Stăpânul cel prea înalt, mucenice, ca să luminezi mulțimea credincioșilor. Că viețuirea și nevoințele tale le-a primit ca un mir de bună mireasmă, Cel ce singur este milostiv.

Mărimuri

Învățător al Evangheliei, de sfinte minuni săvârșitor slăvit de Dumnezeu, stâlp Bisericii, Sfințite Mucenic Foca, te-ai arătat, cel ce îi scapi pe aceia care aleargă la ajutorul tău.

Foca de Sinope, mana IN

                              Mâna dreaptă a Sfântului Foca, episcopul de Sinope

Foca, primește îmbăierea de toată întinarea,
Căci baie a biruinței a fost, nu a curățirii.
Pe 22 ale lunii, în baie s-a săvârșit Foca.

http://www.pemptousia.ro/

 

Categories: ORTODOXIE, Pagini de Sinaxar Tags:
  1. Nici un comentariu momentan.
  1. Nici un trackbacks momentan.