24 august 2014: Patriarhul României la Mănăstirea Sfânta Maria-Techirghiol

În Duminica a XI-a după Rusalii, la 24 august 2014, bucuria duhovnicească a credincioşilor prezenţi la Mănăstirea „Sfânta Maria-Techirghiol”, stavropighie patriarhală, a fost sporită de prezenţa în mijlocul lor a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României.

Biserica a rânduit ca în această Duminică să se citească pericopa Evanghelică de la Matei, capitolul 18, versetele de la 23-35 în care este relatată Pilda datornicului nemilostiv: Zis-a Domnul: ascultaţi pilda aceasta: asemenea este împărăţia cerurilor cu un împărat care a hotărât să facă socoteala cu slujitorii săi. Şi, începând să facă socoteala, au adus la el pe un datornic cu zece mii de talanţi. Dar, neavând el cu ce să plătească, domnul său a poruncit să-l vândă pe el şi pe femeia lui, pe copii şi toate câte avea, ca să plătească datoria. Atunci, acel slujitor, îndrăznind, a îngenunchiat şi se închina lui, zicând: Doamne, mai îngăduieşte-mă şi-ţi voi plăti ţie tot. Iar domnul slujitorului aceluia, milostivindu-se de el, i-a dat drumul şi i-a iertat şi datoria. Dar, când a ieşit de acolo, slujitorul acela a găsit pe unul din tovarăşii săi, care îi era dator cu o sută de dinari, şi, punând mâna pe el, îl strângea de gât şi-i zicea: plăteşte-mi ce-mi eşti dator. Atunci tovarăşul acela, căzând în genunchi la picioarele lui, îl ruga, zicând: mai îngăduieşte-mă şi-ţi voi plăti tot. El însă n-a vrut, ci, ducându-l, l-a băgat în temniţă până când va plăti datoria. Atunci, tovarăşii lui, văzând cele ce s-au petrecut, s-au întristat foarte mult şi, venind, au spus domnului lor toate cele întâmplate. Atunci, chemându-l, domnul său i-a zis: slugă vicleană, toată datoria aceea ţi-am iertat-o, pentru că m-ai rugat; oare nu se cădea să ai milă de tovarăşul tău, precum şi eu am avut milă de tine? Şi, mâniindu-se, domnul său l-a dat pe mâna chinuitorilor, până ce va plăti toată datoria. Tot aşa va face şi Tatăl Meu Cel ceresc cu voi dacă fiecare din voi nu va ierta fratelui său, din inimă, greşelile lui.

Evanghelia de astăzi este o Evanghelie a iertării, dar şi o Evanghelie a dreptăţii

În cuvântul de învăţătură adresat celor prezenţi, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a explicat înţelesurile ce reies din Pericopa Evanghelică citită la Sfânta Liturghie, arătând că: „Evanghelia de astăzi este o Evanghelie a iertării, dar şi o Evanghelie a dreptăţii, este o Evanghelie a milostivirii, dar şi o Evanghelie a responsabilizării oamenilor care profită de milostivirea lui Dumnezeu, însă o blochează, nu o arată semenilor prin iertarea pe care ar trebui să o arate”.

Făcând referire la pilda datornicului nemilostiv, Preafericirea Sa a subliniat faptul că Stăpânul este milostiv şi generos, dar îndată ce vede că iubirea Lui milostivă este dispreţuită, nesocotită se arată drept şi îndreptător, pedepsitor spre îndreptare.

Omul este chemat la iubire veşnică faţă de Dumnezeu şi iubire milostivă faţă de semeni

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a evidenţiat faptul că Hristos Domnul nu doreşte ca iubirea Lui milostivă să fie oprită, ci după cum noi oamenii primim iubire milostivă de la Mântuitorul Hristos noi suntem îndemnaţi să arătăm la rândul nostru iubire milostivă astfel ca iubirea lui Dumnezeu milostivă să se transmită de la un om iertat spre alt om care are nevoie de iertare.

„Evanghelia de astăzi nu se ocupă doar de datorii băneşti, ci este vorba de însăşi valoarea vieţii noastre pe pământ, deoarece omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu Cel nemuritor, are suflet nemuritor şi a fost creat după chipul Preasfintei Treimi ca iubire veşnică desăvârşită, omul este chemat la iubire veşnică faţă de Dumnezeu şi iubire milostivă faţă de semeni. Aceasta este datoria mare a noastră, iar Dumnezeu ne iartă datoriile noastre mari faţă de El şi anume păcatele risipirii darurilor vieţii şi păcatele uitării de Dumnezeu, Izvorul Vieţii, iar noi foarte adesea suntem asprii judecători cu semenii noştri şi justificăm propriile noastre greşeli şi ne iertăm nouă orice greşeală, dar nu iertăm semenilor noştri. Văzând această atitudine Mântuitorul Iisus Hristos l-a pedepsit pe marele datornic care la rândul său nu a iertat unui datornic mai mic datoria de 100 de dinari. De ce l-a pedepsit dacă este Milostiv? Pentru că El nu doreşte ca iubirea Lui milostivă să fie oprită, ci arătând iubire milostivă oamenilor, ei sunt îndemnaţi să arate la rândul lor iubire milostivă astfel ca iubirea lui Dumnezeu milostivă să se transmită de la un om iertat spre alt om care are nevoie de iertare. Deci, este vorba de o lucrare a iubirii milostive care nu trebuie să fie o încurajare la rău, ci un îndemn la schimbarea în bine. Iubirea milostivă dacă este percepută ca prezenţă a iubirii lui Dumnezeu în noi trebuie să ne încălzească inima, să ne lumineze mintea, să ne întărească voinţa ca şi noi să fim milostivi faţă de semenii noştri aşa cum Dumnezeu este milostiv faţă de noi”, a spus Preafericirea Sa.

Prin iertare transformăm iadul păcatelor în bucuria raiului ca trăire a prezenţei iubirii milostive a lui Dumnezeu în sufletul nostru

În cuvântul său, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a arătat şi care este scopul iertării: „Când iertăm semenilor noştri schimbăm relaţiile între oameni. Dacă nu iertăm înseamnă că răul se înmulţeşte, dacă doar ne răzbunăm şi răspundem la răutate cu răutate înmulţim răul în lume, dacă nu răspundem la răutate cu răutate atunci oprim răul, violenţa, ura, dezbinarea prin iertare şi aducem o nouă stare a sufletului şi un nou comportament al omului. Aşa transformăm iadul păcatelor în bucuria raiului ca trăire a prezenţei iubirii milostive a lui Dumnezeu în sufletul nostru. Pentru că oamenii nu pot ierta se înmulţeşte răul, unde se iartă oamenii reciproc se opreşte răutatea. Vedem aceasta în familie, în societate şi între popoarele lumii. Toate războaiele sunt urmare a patimilor egoiste, dorinţe de stăpânire asupra altora sau dorinţe de răzbunare şi prin aceasta se înmulţeşte răul în lume”.

Iertarea din inimă presupune o iubire milostivă

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a arătat că este foarte important să iertăm nu formal, ci din toată inima, aşa după cum Hristos ne îndeamnă: „Iertarea din toată inima pe care Mântuitorul Iisus Hristos ne-o recomandă, ne-o porunceşte nu este un lucru uşor. Sunt oameni care au suferit enorm din partea semenilor lor, au fost jefuiţi, bătuţi, păgubiţi în multe feluri şi nu este uşor după o suferinţă mare pricinuită de cineva să îl ierţi din toată inima. În general oamenii iartă formal şi zic te iert, dar nu te uit, ori Evanghelia spune să ierte din toată inima. Iertarea din inimă presupune o iubire milostivă care nu mai ţine minte răul”, a spus Preafericirea Sa

Prin rugăciune, prin darul lui Dumnezeu inima  omului se poate schimba şi din inimă răzbunătoare poate deveni inimă iertătoare

„Vedem această iubire milostivă iertătoare în sfinţii lui Dumnezeu, vedem bineînţeles în cazul Mântuitorului, dar şi în cazul Sfântului Arhidiacon Ştefan, întâiul mucenic sau martir, care în timp ce era lovit cu pietre, cu multă ură de cei care îl duşmăneau, el se ruga: Domne iartă-le, nu ţine seama de păcatul lor. Vedem aceasta şi la alţi mucenici martiri care înainte de moarte au iertat pe cei care îi ucideau ştiind că în ei lucrează duhul răutăţii care incita la ură pe păgâni să îi chinuie pe aceşti creştini ca ei să se lepede de Hristos. Avem această istorie a martirilor, a sfinţilor care ne arată că prin multă rugăciune, prin darul lui Dumnezeu sufletul omului, inima omului se poate schimba şi din inimă răzbunătoare poate deveni inimă iertătoare. Avem în Evanghelia de astăzi iertarea sau milostivirea, iar pe de altă parte dreptatea sau responsabilizarea oamenilor care nu folosesc iertarea primită de la Dumnezeu ca motiv de a ierta și ei semenilor lor. Este o Evanghelie a înnoirii vieții, a schimbării relațiilor dintre oameni, a îmbunătățirii comportamentului față de semenii noștri. Dacă nu suntem împăcați cu toți oamenii nu ne putem împărtăși cu Trupul și cu Sângele Domnului tocmai pentru că nu avem în suflet iubirea milostivă a lui Iisus Hristos”, a mai spus Preafericirea Sa.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat necesitatea de a-i ierta pe cei care ne-au greșit, pentru a primi iubirea milostivă a Mântuitorului Hristos: „Mai ales în perioadele de post când unim rugăciunea cu postul, cu pocăința și cu milostenia suntem îndemnați să iertăm celor care ne-au greșit, să cerem iertare în Taina Spovedaniei și să ne împărtășim cu Trupul și Sângele lui Hristos pentru a ne curăța de păcate, dar și pentru a primi iubire milostivă din iubirea Lui, deoarece iubirea noastră este foarte nestatornică, superficială și foarte adesea este artificială. Este mai mult diplomatică decât duhovnicească, deci avem nevoie de spovedanie, de rugăciune multă, dar și de împărtășirea cu Hristos care ne dăruiește putere din puterea iubirii Lui milostive și iertătoare”.

La final, Patriarhul României a dăruit Mănăstirii „Sfânta Maria-Techirghiol” o icoană reprezentând pe Sfinții Martiri Brâncoveni și mai multe cărți apărute la Editurile Patriarhiei Române.