24 mai 2012, MOSCOVA: COLITURGHISIRE ÎNTRE PATRIARHUL MOSCOVEI ŞI ARHIEPISCOPUL IERONIM AL GRECIEI (PHOTO) – Συλλείτουργο Πατριάρχη Μόσχας με Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο (ΦΩΤΟ)

*

IMG 5221

*

COLITURGHISIREA

 PATRIARHULUI MOSCOVEI CU ARHIEPISCOPUL IERONIM

Moscova, Emilios Polighenis

          O strălucită coliturghisire a avut loc astăzi, joi,24 mai 2012, în Catedrala Născătoarei de Dumnezeu din Kremlin, slujind Patriarhul Moscovei şi al tuturor Rusiilor Chiril şi Arhiepiscopul Atenelor şi a toată Elada kyr Ieronim.

          De menţionat că de ieri, miercuri, 23 mai, Întâistătătorul Bisericii Elene întreprinde o vizită irenică oficială în Patriarhia Moscovei.

          De asemenea, au coliturghisit mitropoliţii sinodali care-l însoţesc pe Arhiepiscop, precum şi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Ruse.

          În cuvântul său de salut, Patriarhul Moscovei, printre altele, a menţionat: ,,Această zi luminoasă şi strălucitoare, în care Biserica noastră prăznuieşte Înălţarea Domnului şi pomenirea Sfinţilor şi întocmai cu Apostolii Chiril şi Metodie, luminătorii slavilor, animat în inimă de simţăminte de bucurie, Vă urez bun venit, iubiţii mei invitaţi din binecuvântata Eladă, în pământul rusesc”.

          De asemenea, a adăugat: ,,Preafericite, văd o deosebită purtare de grijă a lui Dumnezeu în faptul că tocmai în aceste zile, când poporul nostru prăznuieşte festiv începuturile limbii şi culturii slave, Întâistătătorul străvechii Biserici a Eladei vizitează Sfânta Rusie”.

          Întâistătătorul Bisericii Ruse, în alt punct al omiliei sale, a subliniat: ,,Vizita voastră irenică ne mai aminteşte că baza unităţii noastre se realizează mai adânc prin trăsăturile culturale comune. Ea constă mai ales în acel alfabet duhovnicesc al credinţei în Hristos, care a fost vestit în Elada de către Sfinţii Apostoli şi s-a răspândit dela Sfinţii Chirilşi Metodie la popoarele slave”.

          Şi, încheind, a subliniat: ,,Prin această credinţă trăiesc Sfintele noastre Biserici surori, unite prin intermediul rugăciunilor lor. În această credinţă popoarele noastre au aflat întotdeauna sprijin în conjuncturile istorice grele. Nu mă îndoiesc că prin intermediul acelor valori autentice, cărora popoarele noastre le datorează existenţa, vom depăşi greutăţile de astăzi, datorate crizei economice şi crizei spirituale, care este ascunsă în spatele primei”.

          ,,Fie binecuvântate zilele sejurului Preafericirii Voastre în pământul rusesc! Pacea dela Dumnezeusă Vă însoţească, precum şi pe întreaga Preasfântă Biserică a Eladei!”, a mai adăugat kyr Chiril.

          În răspunsul său, Arhiepiscopul Ieronim, referindu-se la vizită a subliniat: ,,Facem în aceste zile o vizită irenică, după urcarea noastră pe tronul arhiepiscopal al Bisericii Eladei, împreună cu respectabila noastră suită, în această Biserică slăvită, mult-pătimitoare şi mucenicească a Rusiei, care îşi are reşedinţa în această capitală cu totul strălucită, Moscova, şi simţim o mare bucurie, deoarece ne învrednicim să privim feţele Voastre şi să călcăm pe un pământ mucenicesc şi binecuvântat. Această vizită a noastră irenică ne aminteşte de pacea, care este viaţa evanghelică, pe care au lăudat-o îngerii, Hristos, Apostolii şi Părinţii Bisericii”.

          De asemenea, a menţionat: ,,Slujiţi ca Întâistătător al numeroasei Biserici Ortodoxe Ruse, al unei Biserici care are Sfinţi Părinţi, mucenici, mărturisitori, cuvioşi şi pustnici, al unei Biserici care are clerici – episcopi, preoţi şi diaconi -, care păstoresc poporul lui Dumnezeu cu înţelepciune şi cu discernământ”.

          ,,Preafericite, aţi trecut prin slavă şi necinste, prin persecuţie şi pace, prin mucenicie şi înviere şi aţi dobândit o mare experienţă în slujirea pastorală şi conducerea acestei Biserici Locale. E de neconceput o Biserică fără mucenicie şi cruce, crucea nu poate fi despărţită de înviere”, a adăugat Arhiepiscopul Ieronim.

          Într-un alt punct, kyr Ieronim a menţionat: ,,Ne bucurăm în mod deosebit că astăzi, Preafericite, este şi ziua onomastică a Preafericirii Voastre, în această zi în care sunt prăznuiţi doi fraţi greci, Apostoli ai slavilor, Chiril şi Metodie, care au fost trimişi de Marele Fotie, Patriarhul Constantinopolului, în Moravia şi au săvârşit o lucrare strălucită, cu dragoste faţă de Dumnezeu şi faţă de om, dar în acelaşi timp şi culturală, deoarece au alcătuit alfabetul slav, aşa-numit chirilic, având ca bază scrierea elenă cu litere mari. Au tradus Sfânta Scriptură, cărţile liturgice şi canonice şi au alcătuit opere slavone originale potrivit modului de scriere elen şi bizantin, aşa cum scrie profesorul Dvornik”.

          ,,Purtaţi numele Sfântului Chiril, al acestui bărbat luminat şi, de aceea, Vă şi urăm să păstoriţi aleasa turmă ce V-a încredinţat-o Dumnezeu cu înţelepciune şi discernământ, aşa cum o faceţi până acum, să conduceţi corabia Bisericii Locale cu cu trezvie şi destoinicie prin harismele multe şi felurite, care vă împodobesc, cu pace şi contemplare dumnezeiască, prin mijlocirile sfântului al cărui nume îl purtaţi şi să Vă învredniciţi a petrece în pace şi bucurie viaţa Preafericirii Voastre, spre slava lui Dumnezeu şi lauda Bisericii lui Hristos. Fie anii Voştri mulţi, Preafericite şi Întâiule-ierarh al acestei Biserici Locale, martirice şi slăvite”, a menţionat în încheiere Întâistătătorul Bisericii Eladei.

Traducere: https://acvila30.ro/; sursa: romfea.gr

Copyright Această traducere ne aparţine şi este protejată de Legea Drepturilor de Autor, legea nr. 8/1996. Ea poate fi citată parţial [fragmentar] pe alte bloguri sau site-uri cu precizarea sursei sau link către pagina de unde provine [https://acvila30.ro], dar nu poate fi preluată de mass-media fără un acord scris. Nu aveţi voie să copiaţi această traducere fără voia sau ştirea https://acvila30.ro. Dacă aveţi nevoie sau vreţi să folosiţi în scopuri proprii această traducere, vă rugăm să ne contactaţi şi vom stabili atunci condiţiile.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 IMG 5226 18 IMG 5259

%d blogeri au apreciat: