24 octombrie: SF. CUVIOS ZOSIMA VERHOVSKI, RUSIA

24 octombrie: SF. CUV. ZOSIMA VERHOVSKI, RUSIA

Născut într-o familie de negustori şi proprietari de pământuri, dar totodată şi oameni evlavioşi, sfântul cuvios Zosima nu s-a lăsat ademenit de bogăţii şi de viaţa desfătătoare a plăcerilor. După o scurtă rătăcire tinerească prin hăţişurile vieţii de societate, el apucă pe cărarea cea strâmtă a vieţuirii monahale şi o urmă cu statornicie până la sfârşitul vieţii sale pământeşti.

După ce s-a nevoit o vreme în pustiul siberian, dând ascultare voinţei dumnezeieşti, Zosima a întemeiat o mănăstire de călugăriţe.

Iar după ce a fost încercat în cuptorul prigoanelor şi al strâmtorărilor, asemenea tuturor slujitorilor adevăraţi ai lui Dumnezeu, a plecat la corturile cereşti în anul 1833, anul în care a adormit şi sfântul Serafim de Sarov (pomenit la 2 ianuarie şi 18 iulie), lăsând cu încredere turma sa cuvântătoare în mâinile proniei Domnului nostru Iisus Hristos şi ale Preacuratei Maicii Sale, Născătoarea de Dumnezeu, Cărora Le-a slujit cu credinţă şi dragoste până la ultima sa suflare.

Proslăvirea sa cu sfinţii se săvârşi în anul 2004 de către Biserica Ortodoxă Rusă.

(Sursă: http://days.pravoslavie.ru/Images/ib2894.jpg)

(Sursă: http://www.ekaterinburg-eparhia.ru/images/default/istoriya/svyatyye_uralskoy_zemli/zosima_01_x.jpg)

+ * + * +

(Sursă: http://www.pravenc.ru/data/098/504/1234/i400.jpg)

(Sursă: http://www.pravenc.ru/data/015/504/1234/i400.jpg)

Scrisoare a Sfântului Zosima

(Sursă:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Writing_of_saint_Zosima.jpg)

(Sursă: http://www.pustin2000.ru/index_gallery.php?album=Ikon&image=-2008-.jpg&p=*full-image)

(Sursă: http://www.pravenc.ru/data/094/504/1234/i400.jpg)

+ * + * +

Viaţa Sfântului Cuvios Zosima Verhovski

Sursa:http://sfintisiicoane.wordpress.com/

%d blogeri au apreciat: