25 iulie: Cuviosul Mucenic Silvan de la Lavra Sfântului Serghie

Cuviosul Mucenic Silvan de la Lavra Sfântului Serghie

Silvan IN - Lavra Sfântului Serghie, locul de martiriu al Cuviosului Mucenic Silvan, ucenicul Sfântului Maxim Grecul

Lavra Sfântului Serghie, locul de asceză şi martiriu al Cuviosului Mucenic Silvan, ucenicul Sfântului Maxim Grecul

Sfântul Cuvios Mucenic Silvan, ucenicul credincios și biograful vieții Sfântului Maxim Grecul sau Vatopedinul, a fost un cuvios monah din Lavra Sfântului Serghie.

Animat de același duh ca și bătrânul și învățătorul său, s-a arătat a-i fi egal aceluia în har și trăire duhovnicească. El însuși considera că se bucură de mare bunăvoință înaintea lui Dumnezeu numai şi pentru faptul că se afla în legătură cu Sfântul Maxim Grecul.

Minunându-se de capacitățile intelectuale ale părintelui său duhovnicesc, Sfântul Silvan îl considera pe acela, pe bună dreptate, comoară de înțelepciune, deoarece cunoștea trei limbi (greacă, latină și rusă) și fiindcă se distingea în rândul contemporanilor săi în ceea ce privește cunoștințele și ascuțimea minții sale. Aceste elogii se găsesc însemnate într-o introducere a unei traduceri la comentariul Sfântului Ioan Hrisostom la Evanghelia după Matei, lucrare care a fost realizată cu ajutorul Sfântului Maxim, în 1524. La aceasta se referă atunci când precizează că lucrarea s-a făcut cu mari dificultăți, el însuși depunând eforturi foarte mari pentru finalizarea ei, traducerea fiind atribuită Sfântului Maxim. Această mențiune a lui, însă, nu are parte de susținere, însă, pentru că la acea dată, Sfântul Maxim încă nu avea suficiente cunoștințe ale dialectului bisericesc slavon.

Sfântul Silvan a fost încununat de Domnul cu moarte mucenicească, înaintea Sfântului Maxim. A fost arestat și închis într-o cameră în care se afla o sobă pe lemne defectă, și, aprinzându-se focul în sobă, a murit asfixiat. Prințul Kurbsky, contemporan al Sfântului Maxim, menționează faptul că însuși mitropolitul Daniil, cu puțin timp înainte de a fi caterisit, l-a dat la moarte pe Sfântul Silvan, în clădirea mitropoliei din Serghiev Posad, lângă Moscova, în anul 1539. Prin moartea aceasta, sfântul a luat îndoită cunună, de cuvios și de mucenic.

Cu ale lui sfinte rugăciuni, Hristoase, Dumnezeule, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin!

http://www.pemptousia.ro?/