27 octombrie 2016: CUVÂNTUL ÎPS PĂRINTE GABRIEL, MITROPOLIT DE NEA IONIA ŞI FILADELFIA LA SĂRBĂTOAREA SFÂNTULUI DIMITRIE CEL NOU, OCROTITORUL BUCUREŞTILOR

01-27

Preafericirea Voastră,

Preafericite Părinte Daniel,

Arhiepiscopul Bucureștilor,

Mitropolitul Munteniei și Dobrogei,

Locțiitorul Tronului Cezareei Capadociei și

Patriarhul României

Există unele clipe, cum sunt și acestea, în care cuvintele sunt de prisos, mintea este neputincioasă, gândurile se pierd, însă inima se umple de sentimente intense și amestecate de bucurie, emoție, entuziasm, dar și de recunoștință nemărginită.

Aceste sentimente ne inundă în acum inimile, Preafericite și Preasfințite Patriarh Daniel al României, și cu adevărat nu ne găsim cuvintele pentru a ne exprima mulțumirile calde față de cinstita persoană a Preafericirii Voastre, dar și față de întreaga Patriarhie Română atât pentru primirea mărinimoasă a cinstitelor moaște ale Sfântului Întâi Mucenic și Arhidiacon Ștefan, de care v-ați îngrijit Preafericirea Voastră, cât și pentru dragostea călduroasă pe care ați arătat-o și continuați să o manifestați față de smerenia mea și față de toți membrii delegației care mă însoțește.

În această atmosferă de bucurie, cu harul și cu mijlocirile Sfântului slăvitului Ștefan, am devenit și noi martori prin văz și prin auz ai ospitalității voastre mărinimoase, ai etosului creștin, ai măreției cugetului vostru duhovnicesc, ai povățuirii strălucitoare și inspirate a importantei lucrări duhovnicești, bine plăcute lui Dumnezeu, pe care Preafericirea Voastră o desfășurați în Patriarhia Română.

Slăvim pe Preabunul Dumnezeu în Treime, care pentru mijlocirile Sfântului Întâi Mucenic și Arhidiacon Ștefan și ca urmare a invitației pline de cinste din partea Preafericirii Voastre, ne-a învrednicit să vizităm țara voastră, să ne minunăm de strălucirea și frumusețea bisericilor și mănăstirilor care o împodobesc, dar și să luăm exemplu de la evlavia deosebită a poporului român, care prin trăirea și duhul său ortodox ne-a îmbrățișat și ne-a primit călduros încă din primul moment.

Cu adevărat, Sfântul Întâi Mucenic și Arhidiacon Ștefan reprezintă lauda Sfintei Mitropolii de Nea Ionia și Filadelfia, a Bisericii noastre locale refugiate, care este alcătuită din greci izgoniți din Asia Mică la începutul secolului trecut.

Sfânta noastră Mitropolie are onoarea să strângă la pieptul ei, ca plenitudine eclezială, pe refugiații din Orientul Apropiat, care, dupăCatastrofa din Asia Mică și după expulzarea populației elene și creștine din Asia Mică, din ținutul ionic, și-au părăsit casele și patria lor, venind în Grecia și aducând cu ei pe lângă amintirile și speranța unui viitor mai bun și comori duhovnicești de mult preț și provocări istorice.

O astfel de comoară o reprezintă chipul făcător de minuni al Maicii Domnului Vurliotissa, care, după cum spune și numele, provine din localitatea Vurla cea însângerată din Asia Mică, și reprezintă Maica și Ocrotitoarea tuturor refugiaților Greciei.

Așadar, Preafericirea Voastră, permiteți smereniei mele să vă ofere, în semn de respect și recunoștință, o copie a Sfintei Icoane făcătoare de minuni a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

Clerul și poporul Bisericii noastre locale vă dorește, cu smerenie, ca Preasfânta Născătoare de Dumnezeu și Maica Domnului nostru să vă însoțească și să vă povățuiască pașii în fiecare clipă a vieții, dându-vă putere și răbdare să continuați importanta lucrare pastorală și duhovnicească pe care o desfășurați!

Și să fie anii Preafericirii Voastre îndelungați și fericiți!