Acasă > in English, Pagini de Sinaxar > 28 aprilie: Pomenirea Sfinţilor Apostoli Iason şi Sosipatru din cei şaptezeci (ROMANIAN, ENGLISH)

28 aprilie: Pomenirea Sfinţilor Apostoli Iason şi Sosipatru din cei şaptezeci (ROMANIAN, ENGLISH)

Pomenirea Sfinţilor Apostoli Iason şi Sosipatru din cei şaptezeci

0428jason-sosipater 28 APRILIE

Dintre aceştia Iason era tarsean, şi a fost mai întâi vânat de acolo la dreapta credinţă. Iar Sosipatru fiind din Grecia, a primit pe urmă de la acesta credinţa în Hristos. După aceea făcându-se amândoi ucenici ai lui Pavel apostolul, Iason a fost făcut învăţător cetăţii; iar Sosipatru a primit cârma Bisericii Iconiei. Păstorind ei bine Bisericile lor, s-au dus spre părţile apusului; şi sosind la insula Cherchira, au făcut înfrumuseţată biserică întâiului mucenic Ştefan, unde slujind lui Dumnezeu, au atras pe mulţi la credinţa în Hristos. Apoi fiind pârâţi către guvernatorul Cherchirei, au fost închişi într-o temniţă în care se aflau închişi şapte vătafi de tâlhari, anume: Satornin, Iachishol, Faustian, Ianuarie, Marsalie, Efrasie şi Mamin, pe care prin cuvintele şi faptele lor i-a atras la credinţa în Hristos, de i-au făcut din lupi oi, care după aceea, au primit de la Hristos cununile muceniciei. Asemenea s-a întâmplat şi cu temnicerul care a crezut în Hristos. Guvernatorul scoţând pe Iason şi pe Sosipatru din temniţă, i-a dat pe seama lui Carpian eparhul să-i chinuiască; şi văzând chinurile lor, Cherchira, fiica guvernatorului, s-a declarat şi ea creştină, şi a dat la săraci podoaba ce purta; de care aflând tatăl său, şi neputând să o întoarcă din gândul ei, a închis-o în temniţă. După aceea a dat-o unui desfrânat arap, ca s-o necinstească; dar sosind acesta la uşa temniţei, a fost sfâşiat de o fiară. Iar sfânta Cherchira, aceasta aflând, l-a tămăduit şi l-a scăpat de fiară, şi cu învăţătura sa l-a făcut creştin; iar el a strigat: „Mare este Dumnezeul creştinilor”. Pentru aceasta el a fost chinuit şi şi-a dat sfârşitul, iar sfânta Cherchira a fost vârâtă în foc, dar a rămas sfânta nearsă. Pentru aceasta a tras pe mulţi la credinţa lui Hristos. Drept aceea a fost spânzurată de un lemn şi i-au dat fum dedesubt de au înecat-o. După aceea au săgetat-o cu săgeţi, şi atât de mult au rănit-o, încât de mulţimea durerilor şi-a dat sufletul în mâna lui Dumnezeu. După accea pornind guvernatorul goană asupra creştinilor, şi fugind creştinii într-o insulă mică ce era acolo aproape, el porni să meargă acolo, ca să-i chinuiască, şi intrând în mijlocul luciului mării s-a scufundat ca Faraon cel de demult. Poporul Domnului au dat mulţumitoare laude lui Dumnezeu. Iar Iason şi Sosipatru fiind sloboziţi de la închisoare, învăţau neoprit cuvântul lui Dumnezeu. Dar ridicându-se alt guvernator şi aflând cele despre sfinţi, a poruncit să aducă un butoi de fier, şi să îl umple de răşină şi smoală şi ceară, şi înfierbântându-l foarte, au băgat pe sfinţi în el şi sfinţii au rămas nearşi şi mulţi au crezut în Hristos, între care însuţi guvernatorul care plângea, zicând: „Dumnezeul lui Iason şi al lui Sosipatru, ajută-mi şi mă miluieşte”. Fericitul Iason, fiind guvernatorii de faţă, sfătuind şi învăţând pe tot poporul, i-a botezat în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, numind pe guvernator Sebastian. Deci peste puţine zile, s-a îmbolnăvit fiul guvernatorului şi a murit, iar apostolul făcând rugăciuni l-a înviat. De atunci a făcut multe minuni, şi făcând biserici înfrumuseţate şi plinind tot lucrul bine şi adăugând turma lui Hristos, în bune bătrâneţi către doritul său Hristos s-a petrecut.

Commemorated on April 28

The Apostle Jason was from Tarsus (Asia Minor). He was the first Christian in the city. The Apostle Sosipater was a native of Patra, Achaia. He is thought to be the same Sosipater mentioned in Acts 20:4. They both became disciples of St Paul, who even called them his kinsmen (Rom 16:21). St John Chrysostom (Homily 32 on Romans) says that this is the same Jason who is mentioned in Acts 17:5-9. St Jason was made bishop in his native city of Tarsus, and St Sosipater in Iconium. They traveled west preaching the Gospel, and in 63 they reached the island of Kerkyra [Korfu] in the Ionian Sea near Greece.

There they built a church in the name of the Protomartyr Stephen and they baptized many. The governor of the island learned on this and locked them up in prison, where they met seven thieves: Saturninus, Iakischolus, Faustianus, Januarius, Marsalius, Euphrasius and Mammius. The Apostles converted them to Christ. For their confession of Christ, the seven prisoners died as martyrs in a cauldron of molten tar, wax and sulfur.

The prison guard, after witnessing their martyrdom, declared himself a Christian. For this they cut off his left hand, then both feet and finally his head. The governor ordered the Apostles Jason and Sosipater to be whipped and again locked up in prison.

When the daughter of the governor of Kerkyra (Korfu), the maiden Kerkyra, learned how Christians were suffering for Christ, she declared herself a Christian and gave away all her finery to the poor. The infuriated governor attempted to persuade his daughter to deny Christ, but St Kerkyra stood firm against both persuasion and threats. Then the enraged father devised a terrible punishment for his daughter: he gave orders that she be placed in a prison cell with the robber and murderer Murinus, so that he might defile the betrothed of Christ

But when the robber approached the door of the prison cell, a bear attacked him. St Kerkyra heard the noise and she drove off the beast in the name of Christ. Then, by her prayers, she healed the wounds of Murinus. Then St Kerkyra enlightened him with the faith of Christ, and St Murinus declared himself a Christian and was executed.

The governor gave orders to burn down the prison, but the holy virgin remained alive. Then on her enraged father’s order, she was suspended upon a tree, choked with bitter smoke and shot with arrows. After her death, the governor decided to execute all the Christians on the island of Kerkyra. The Martyrs Zeno, Eusebius, Neon and Vitalis, after being enlightened by Sts Jason and Sosipater, were burned alive.

The inhabitants of Kerkyra, escaping from the persecution, crossed to an adjoining island. The governor set sail with a detachment of soldiers, but was swallowed up by the waves. The governor succeeding him gave orders to throw the Apostles Jason and Sosipater into a cauldron of boiling tar. When he beheld them unharmed, he cried out with tears, „O God of Jason and Sosipater, have mercy on me!”

Having been set free, the Apostles baptized the governor and gave him the name Sebastian. With his help, the Apostles Jason and Sosipater built several churches on the island, and increased the flock of Christ by their fervent preaching. They lived there until they reached old age.

The Apostle Sosipater was a native of Patra, Achaia. He is thought to be the same Sosipater mentioned in Acts 20:4. They both became disciples of St Paul, who even called them his kinsmen (Rom 16:21). St John Chrysostom (Homily 32 on Romans) says that this is the same Jason who is mentioned in Acts 17:5-9. St Jason was made bishop in his native city of Tarsus, and St Sosipater in Iconium. They traveled west preaching the Gospel, and in 63 they reached the island of Kerkyra [Korfu] in the Ionian Sea near Greece.

There they built a church in the name of the Protomartyr Stephen and they baptized many. The governor of the island learned on this and locked them up in prison, where they met seven thieves: Saturninus, Iakischolus, Faustianus, Januarius, Marsalius, Euphrasius and Mammius. The Apostles converted them to Christ. For their confession of Christ, the seven prisoners died as martyrs in a cauldron of molten tar, wax and sulfur.

The prison guard, after witnessing their martyrdom, declared himself a Christian. For this they cut off his left hand, then both feet and finally his head. The governor ordered the Apostles Jason and Sosipater to be whipped and again locked up in prison.

When the daughter of the governor of Kerkyra (Korfu), the maiden Kerkyra, learned how Christians were suffering for Christ, she declared herself a Christian and gave away all her finery to the poor. The infuriated governor attempted to persuade his daughter to deny Christ, but St Kerkyra stood firm against both persuasion and threats. Then the enraged father devised a terrible punishment for his daughter: he gave orders that she be placed in a prison cell with the robber and murderer Murinus, so that he might defile the betrothed of Christ

But when the robber approached the door of the prison cell, a bear attacked him. St Kerkyra heard the noise and she drove off the beast in the name of Christ. Then, by her prayers, she healed the wounds of Murinus. Then St Kerkyra enlightened him with the faith of Christ, and St Murinus declared himself a Christian and was executed.

The governor gave orders to burn down the prison, but the holy virgin remained alive. Then on her enraged father’s order, she was suspended upon a tree, choked with bitter smoke and shot with arrows. After her death, the governor decided to execute all the Christians on the island of Kerkyra. The Martyrs Zeno, Eusebius, Neon and Vitalis, after being enlightened by Sts Jason and Sosipater, were burned alive.

The inhabitants of Kerkyra, escaping from the persecution, crossed to an adjoining island. The governor set sail with a detachment of soldiers, but was swallowed up by the waves. The governor succeeding him gave orders to throw the Apostles Jason and Sosipater into a cauldron of boiling tar. When he beheld them unharmed, he cried out with tears, „O God of Jason and Sosipater, have mercy on me!”

Having been set free, the Apostles baptized the governor and gave him the name Sebastian. With his help, the Apostles Jason and Sosipater built several churches on the island, and increased the flock of Christ by their fervent preaching. They lived there until they reached old age.

Categories: in English, Pagini de Sinaxar Tags:
  1. Nici un comentariu momentan.
  1. Nici un trackbacks momentan.