30 noiembrie: Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României

Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României

Sfantul Apostol Andrei, Ocrotitorul Romaniei

 Sfântul Apostol Andrei este prăznuit pe 30 noiembrie. Biserica Ortodoxă a decis în anul 1995 că această zi de sărbătoare închinată Sfântului Andrei să fie însemnata în calendarul ortodox cu cruce roșie. Atât de iubit este de români, încât, începând cu anul 1997 a fost proclamat Ocrotitor al românilor, iar din 2012, ziua de 30 noiembrie a devenit zi de sărbatoare legală în care nu se lucrează.

Sfântul Andrei mai este cunoscut și sub numele de Apostolul românilor, datorită propovăduirii Evangheliei în țara noastră – Sciția Mică – teritoriul Dobrogei de azi. El a predicat Evanghelia mai întâi la Ierusalim, apoi în Iudeea, în Galileea, în Samaria, în Asia Mica (Turcia de azi), în Sciția Mică (Dobrogea de azi),în Sciția Mare (teritoriul Ucrainei de azi) și apoi în Grecia și a murit martir în orașul Patras. Sunt multe mărturiile despre prezența Sfântului Andrei la noi. Primul român care a vorbit despre lucrarea sa misionară la noi a fost Sfântul Mitropolit Dosoftei în lucrarea „Viața si petrecerea sfinților”.

Este un mare dar pe care Dumnezeu l-a rânduit pentru noi, ca Sfântul Andrei să fie părintele creștinismului românesc, începătorul încreștinării poporului nostru. Prezența sa în ținuturile noastre ne descoperă că suntem un popor cu o credință de origine apostolică. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, vorbind într-o predică despre legătura dintre ziua de cinstire închinată Sfântului Andrei și ziua de 1 decembrie – Ziua Națională, mărturisea: „Dacă pe 30 noiembrie, noi, românii, sărbătorim practic unitatea noastra spirituală, deoarece, așa cum știm cu toții, într-o parte din teritoriul de astăzi al României, mai precis în zona Dobrogei, a predicat Sfântul Apostol Andrei, cel intâi chemat, fratele Sfântului Apostol Petru, și astfel creștinismul românesc este de origine apostolică. A doua zi, pe 1 decembrie, sărbătorim unitatea noastră națională într-un singur stat național unitar”.

Sfântul Apostol Andrei a fost cel dintâi care l-a întalnit pe Hristos și prima persoană chemată de Mântuitorul la Apostolat. Din acest motiv, în cărțile de cult este numit cel Întâi Chemat. Sfântul Andrei a fost fratele lui Petru și ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul. Dorința de a-L urma pe Hristos se naște în el, în momentul în care Sfântul Ioan rostește cuvintele: „Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii” (Ioan 1, 29). Însă, chemarea sa la apostolie se face mai târziu și este relatată de Sfântul Evanghelist Matei : „Pe când Iisus umbla pe lângă Marea Galileii, a văzut doi frați, pe Simon ce se numește Petru și pe Andrei, fratele lui, care aruncau mreaja în mare, căci erau pescari și le-a zis: „Veniti după Mine și vă voi face pescari de oameni. Iar ei, îndată lăsând mrejele, au mers după El” (Matei 4, 18-20).

În Sfânta Scriptură numele său este pomenit de două ori, în Evanghelia Sfântului Ioan. Prima dată cu ocazia înmulțirii celor cinci pâini și doi pești, când aduce în fața Mântuitorului pe copilul care avea cu sine cele cinci pâini și doi pești și a doua oară la momentul Intrării Domnului în Ierusalim, când împreună cu Filip intermediază o întâlnire cu Mântuitorul unor greci veniți să sărbătorească Paștile iudaic.

Ca în fiecare an, la Catedrala Patriarhală din București va fi săvârșită o procesiune în ajunul sărbătorii, pe 29 noiembrie, cu racla ce adapostește sfintele sale moaște. Evenimentul va avea loc dupa oficierea Slujbei Vecerniei Mari cu Litie si sunt asteptati sa participe numerosi credinciosi.

Evanghelia care se citește la sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României:
„În vremea aceea stătea Ioan și doi dintre ucenicii lui și privind pe Iisus, care trecea, a zis: iată Mielul lui Dumnezeu. Cei doi ucenici l-au auzit grăind acestea și au mers după Iisus. Iar Iisus, întorcându-Se și văzându-i mergând după El, i-a întrebat: ce cautați? Iar ei I-au răspuns: Rabi (ce se talcuiește: Învățătorule), unde locuiești? El le-a zis: Veniți și veți vedea. Deci au mers și au văzut unde locuia și au rămas la El în ziua aceea. Era ca la al zecelea ceas și Andrei, fratele lui Simon Petru, era unul dintre cei doi care auziseră pe Ioan și veniseră după Iisus. Acesta a găsit intâi pe Simon, fratele său și i-a spus: am găsit pe Mesia (care se tâlcuiește: Hristos). Și l-a adus la Iisus, care, privind la el, i-a zis: tu ești Simon, fiul lui Iona. Tu te vei numi Chifa (care se tâlcuiește: Petru). Iar a doua zi a vrut Iisus să meargă în Galileea și a găsit pe Filip și i-a zis: vino după Mine. Și Filip era din Betsaida, din orașul lui Andrei și al lui Petru. Filip a găsit pe Natanael și i-a zis: am aflat pe Acela despre care a scris Moise în lege și au scris proorocii, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret. Iar Natanael i-a zis: din Nazaret poate să fie ceva bun? Si Filip i-a zis: vino și vezi. Iisus a văzut pe Natanael venind către Dânsul și a zis despre el: iată, cu adevărat israelitean în care nu este vicleșug. Natanael L-a întrebat: de unde mă cunoști? Iar Iisus, răspunzând, i-a zis: mai inainte ca Filip să te cheme, te-am văzut când erai sub smochin. Răspuns-a Natanael și I-a zis: Rabi, Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Tu ești împăratul lui Israel. Răspuns-a Iisus și i-a zis: pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, tu crezi? Mai mari decât acestea vei vedea. Apoi i-a zis: adevărat, adevărat vă spun vouă, de acum veți vedea cerul deschizându-se și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și pogorându-se peste Fiul Omului”. (Ioan 1, 35-51)

Sursa: CrestinOrtodox.ro