31 octombrie: SFINŢII NICODIM ŞI SPIRIDON, PRESCURARII DE LA PECERSKA

31 octombrie: SFINŢII NICODIM ŞI SPIRIDON PRESCURARI DE LA PECERSKA

 

Sfântul Cuvios Nicodim Prescurarul de la Lavra Peşterilor din Kiev, Ucraina 

 

 

 

 

 

 

 Acesta a fost ajutor al cuviosului Spiridon la cuptorul de prescuri. Era plin de evlavie şi de ascultare şi izbutise a se lepăda de toate cele lumeşti şi a-şi învinge pornirile pătimaşe ale trupului. Cu râvnă şi cu multă purtare de grijă încerca să-l urmeze în virtute pe cuviosul Spiridon atât în lucrarea ascultării cât şi în cele duhovniceşti, în rugăciunea neîncetată şi în viaţa virtuoasă. Aşa a ajuns şi el la mari măsuri ale sfinţeniei. 

 

 

+ * + * +

Moaştele Sfântului Nicodim Prescurarul


Sfântul Cuvios Spiridon Prescurarul de la Lavra Peşterilor din Kiev, Ucraina (31 octombrie)

 

Acesta se trăgea dintr-o familie săracă şi simplă. În anul 1139, mânar de dorul slujirii mai înalte a lui Dumnezeu, veni la Marea Lavră a Peşterilor. Deşi se afla în plintătatea vârstei, nu ştia să citească, pricină pentru care se umplea de mânire, căci aceasta îl împiedica a se hrăni cu hrana cea duhovnicească aflată în cărţi. Dorinţa fierbinte de a putea desluşi cuvintele duhovniceşti îl făcu să deprindă în scurtă vreme cititul, fapt care îi aduse o nespusă bucurie. Astfel, în scurtă vreme învăţă pe de rost întreaga Psaltire, pe care o rostea cu evlavie şi cu dăruire sufletească în fiecare zi, în vreme ce lucra cu răbdare şi sârguinţă la ascultările la care era trimis.

Pe vremea aceea era stareţ marele postitor şi nevoitor, fericitul Pimen. Văzând curăţia, bunătatea, şi vrednicia ucenicului său Spiridon, îi încredinţă ascultarea de prescurar. Cuviosul era deci acela care pregătea prescurile necesare Sfintei Liturghii, lucru pentru care era plin de bucurie şi de adâncă emoţie.

Spunând neîncetat psalmi, imnuri şi cântări duhovniceşti şi având necurmat în minte rugăciunea lui Iisus, cuviosul Spiridon îşi îndeplinea plăcuta sa ascultare. Tăia lemne, aprindea cuptorul, măcina făina, frământa aluatul şi aşa mai departe.

Într-o zi, în timp ce-şi îndeplinea lucrarea sa obişnuită, cuviosul aprinse cuptorul pentru a coace prescurile pe care tocmai le pregătise. Deodată, însă, o scânteie sări cu putere dintre flăcări şi ajunse până la tavanul făcut din stuf, care luă îndată foc. În grabă, robul lui Dumnezeu îşi scoase mantia cu care înfundă repede gura cuptorului. Apoi îşi scoase şi cămaşa de lână, îi legă mânecile între ele, alergă la cel mai apropiat izvor şi o umplu de apă! Pe când se întorcea începu să strige:

– Săriţi, fraţilor! Ajutor! Foc! Foc! Alergaţi în grabă!

Alergară fraţii cu găleţile, însă se minunară când văzură că mantia cu care cuviosul închisese gura cuptorului aprins era absolut intactă, fără să se fi ars deloc, iar cămaşa legată era plină de apă, asemenea unui vas ce nu lăsa să curgă pe jos nici un strop de apă. Cu acea apă reuşise cuviosul să stingă deja focul aprins, fără să mai fi fost nevoie de ajutorul fraţilor. Văzând toate aceste lucruri minunate, ei dădură slavă lui Dumnezeu, care prin harul Său umbrise pe fratele lor.

În chip minunat, se păstrează până astăzi mâna fericitului părinte împreunată pentru a face Sfânta Cruce, după cum a avut-o în vremea plecării sale la cele de Sus.

+ * + * +

Moaştele Sfântului Spiridon Prescurarul


*

Mâna dreaptă a Sfântului Spiridon Prescurarul, a cărei înfăţişare a rămas în chipul săvârşirii Sfintei Cruci

+ * + * +

 

Sursă:http://sfintisiicoane.wordpress.com

 

Un comentariu la „31 octombrie: SFINŢII NICODIM ŞI SPIRIDON, PRESCURARII DE LA PECERSKA”

  1. Va urmaresc de ceva vreme aceasta pagina web, iar acum la inceput de an, vreau sa aveti multa sanatate, putere de munca in continuarea blogului dvs..
    Va invit si pe https://calendar-ortodox.com/, o pagina care poate fi de folos celor ce cauta despre sarbatorile zilei si nu au
    un calendar aproape. Multumesc!

Comentariile sunt închise.

%d blogeri au apreciat: