5 octombrie: CUVIOSUL PĂRINTELE NOSTRU EVDOCHIM DIN SFÂNTA MÂNĂSTIRE VATOPEDI

CUVIOSUL PĂRINTELE NOSTRU EVDOCHIM

DIN SFÂNTA MÂNĂSTIRE VATOPEDI

5 octombrie

Despre acest cuvios părinte nu cunoaştem nici când a trăit, nici nevoinţele lui pustniceşti, nici adevăratul lui nume. În 1840, în timpul lucrărilor din cimitirul Mânăstirii Vatopedi, s-a găsit trupul sfântului, în poziţie de rugăciune, ţinând în mâinile sale o icoană a Maicii Domnului, arătând în felul acesta că se dusese acolo de bună-voie. Sfintele moaşte răspândeau o bună-mireasmă care a umplut tot spaţiul din împrejurimi. Această mărturie a bunăvoinţei lui Dumnezeu de a face minuni a fost suficientă ca părinţii mânăstirii să-l aşeze pe necunoscutul ascet în ceata sfinţilor şi să-l numească Evdochim (cel spre care Dumnezeu „a binevoit” – n.tr.). Până astăzi sfintele lui moaşte răspândesc bună-mireasmă şi săvârşesc multe minuni celor care le venerează cu credinţă.

(traducere: Frăţia Ortodoxă Misionară „Sfinţii Trei Noi Ierarhi”, sursa: „Noul Sinaxar al Bisericii Ortodoxe”)

%d blogeri au apreciat: